AuteurRedactie

Tijdelijke legalisatie: Hovenier Panhuijzen mag reinigingswagens parkeren

Hovenier Panhuijzen heeft van de gemeente toestemming gekregen om reinigingswagens op zijn terrein te parkeren. Ook enkele gebouwen die niet voldeden aan de vergunningseisen zijn inmiddels gelegaliseerd.  De buren bekijken de gang van zaken met argusogen, volgens hen houdt Panhuizen er nog meer activiteiten op na die niet door de wettelijke beugel kunnen.

 De afgelopen maanden stonden de buren al meerdere malen tegenover elkaar voor juristen en rechters om op te komen voor hun eigen belangen. Maandag trof het gezelschap elkaar in het gemeentehuis bij een commissie die bezwaren van burgers behandelt. Voor Panhuijzen was duidelijk wat hij wil; hij wil af van de boete die hem boven het hoofd hangt. Toen hij maanden terug een controle van de gemeente kreeg, bleek dat hij veegwagens en kolkenzuigers op zijn terrein aan de Langstraat 79 heeft staan, terwijl de wet dat op deze plek niet toestaat. Panhuijzen had op zijn perceel toestemming voor een hoveniersbedrijf en loonwerk. Reinigingstechniek was niet opgenomen in de beschrijving.

Vergunning
De gemeente Deurne stelde dat Panhuijzen de wagens zou moeten weghalen en dat hij moest stoppen met dit bedrijfsonderdeel, op laste van een geldboete. Inmiddels heeft hij een vergunning aangevraagd voor het stallen van de wagens en heeft de gemeente die verleend voor de duur van tien jaar. Panhuijzen en zijn advocaat veronderstellen dat de opgelegde dwangsom hiermee ook kan komen te vervallen.

De buren (familie Arts) zijn het hiermee niet eens. Hun advocaat vond in de stukken dat Panhuijzen zijn wagens alleen ín de loods mag stallen en niet daarbuiten. Ook vond hij twee andere punten waarop Panhuijzen zijn verplichtingen niet nakomt, deze punten hebben betrekking op de nieuwbouw.

Afspraken
Ook hebben de buren bezwaar tegen de opslag van materiaal op de plekken die bestemming ‘ groen’ hebben. In het verleden zijn hierover afspraken gemaakt, Panhuijzen komt deze in het geheel niet na vinden de buren.

Gelijke munt
De conflicten stapelen zich op. Inmiddels heeft ook Panhuijzen een duit in het zakje gedaan. Hij heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om handhavend op te treden tegen de familie Arts. Dit omdat er naar zijn mening sprake is van bouw buiten het bouwblok en van bedrijvigheid. De gemeente onderzoekt deze zaak.

Al eerder werd een bemiddelaar aangesteld om rust te brengen tussen de ruziënde buren. Deze gaf zijn opdracht in het najaar onverrichterzake terug.

Een uitspraak van de recente kwesties volgt over enkele weken.

 

Lees meer

Letterzetter plaagt Wiegersbos

Als het aan de gemeente ligt, zullen 21 bomen die in het Wiegersbos staan worden gekapt. De bomen zijn aangetast door zwammen en insecten, daarom is de verginning om ze weg te halen aangevraagd.

 De bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden zijn dood of ziek. Het gaat om diverse soorten waaronder esdoorns, beuken en lariksen. De bomen zijn zodanig aangetast dat ze instabiel zijn geworden.

Letterzetter
De lariksen zijn aangevreten door een kever; de letterzetter. Dit onschuldig ogende diertje is in staat bomen dusdanig toe te takelen dat ze ten dode zijn opgeschreven. De visie voor het Wiegersbos is om dit zo veel mogelijk te laten zoals het is, menselijk ingrijpen wordt alleen toegestaan wanneer bomen een gevaar vormen voor bezoekers. Op de 21 genomineerde bomen is dit van toepassing.

Vergunning
Wat betreft de door de letterzetter aangevreten bomen is er sprake van een noodsituatie. De gemeente had ervoor kunnen kiezen om over te gaan tot noodkap, dan was het aanvragen van de vergunning niet nodig geweest. Omdat het Wiegersbos een plek is die voor veel mensen belangrijk is, is ervoor gekozen om toch de reguliere procedure te volgen, zo kunnen mensen die bezwaar hebben dit kenbaar maken. Enige snelheid is wel geboden, de bomen moeten voor het voorjaar weg zijn omdat na die tijd de kans groot is dat er vogels in nestelen.

Lees meer

Rien Voets maakt zich hard voor veiligheid en mobiliteit in Koolhof

In 2018 besloot de gemeenteraad van Deurne om het aantal lantaarnpalen in Deurne drastisch terug te brengen, dit deden zij in het kader van een algehele energiebesparing.

Omdat het onderhoud aan de openbare verlichting in de voorliggende jaren behoorlijk was verwaarloosd moest er een inhaalslag gemaakt worden. Dit moment werd door de gemeente aangegrepen om meteen een flinke sanering van het aantal lantaarnpalen door te voeren.

Bijeenkomsten wijkraad
Wijkraden organiseerden bijeenkomsten zodat zoveel mogelijk mensen zich konden uitlaten over welke lantaarnpalen weg mochten en welke moesten blijven. Toch kon de uitvoering van deze plannen geen goedkeuring vinden bij Deurnenaar Rien Voets, zelf ervaren elektrotechnicus bij de PNEM en later bij Essent.

Petitie
Voets vergaarde via een online petitie 393 medestanders. Op woensdagmiddag jongstleden overhandigde hij de handtekeningen van deze mensen aan wethouder Verhees en burgemeester Mak in de hal van het gemeentehuis.

Botte bijl
Omdat Voets zichzelf als een bescheiden man omschrijft die niet graag op de voorgrond treedt, vond hij het maar wat spannend om -gade geslagen door de lokale pers- oog in oog te staan met de beide dorpsbestuurders. Toch liet hij deze middag zijn sociale hart spreken, Voets vindt dat de veiligheid en mobiliteit in vooral de Koolhof, waar hij zelf ook woont, onder druk is komen staan door het ondeskundig verwijderen van lichtmasten. De gemeente zou volgens hem de botte bijl hebben gehanteerd om tot deze sanering te komen. Klagen bij de verantwoordelijke ambtenaren had tot nu toe amper effect dus zag hij zich gedwongen om vandaag op deze manier bij de burgemeester en wethouder van zich te laten horen.

Zaklantaarn
Voets noemde een aantal duidelijke voorbeelden van plekken in de Koolhof waar het ’s avonds veel te donker zou zijn. Sommige voetgangers lopen nu met een zaklamp om ‘s avonds toch veilig over straat te kunnen gaan.

Actie
Wethouder Verhees wist dat er het een en ander mis was gegaan bij het verwijderen of uitschakelen van lichtmasten maar volgens hem zou de gemeente daar meteen actie op hebben ondernomen. Hij noemde daarbij een voorbeeld waarbij de gemeente dezelfde dag of in ieder geval binnen een paar dagen weer een lichtmast terug had geplaatst nadat burgers hadden geklaagd. Ook noemde hij het voorbeeld van de rotondes die eerder van diverse lichtmasten waren voorzien maar die nu met een enkele lichtmast nog altijd voldoende verlicht waren. Verhees nam de handtekeningen van Voets in ontvangst en beloofde om binnenkort samen een rondje te maken door de Koolhof zodat Voets hem persoonlijk kon laten zien waar het volgens hem mis is gegaan in het verduisteren van zijn wijk.

Beluister hier een interview met Rien Voets en Leo van Rijt in LunchTim op DMG radio (november 2019):

Deze inhoud is geblokkeerd, accepteer cookies om de inhoud te bekijken.

Lees meer

Hoofdcentrale Deurnes glasvezelnetwerk verplaatst naar ander parkeerterrein

Waar de belangrijkste glasvezelcentrale van Deurne oorspronkelijk zou komen op de Heuvel, is na veel bezwaren besloten deze te verplaatsen naar het parkeerterrein van de Molenstraat/Kerkstraat.

In totaal zullen er in Deurne zes gebouwen komen die ervoor moeten zorgen dat het supersnelle internet operationeel wordt. Het gebouw waar we nu over spreken is de belangrijkste daarvan. In eerste instantie wilde netwerkaanbieder E-Fiber dit neerzetten op de parkeerplaats bij de Action. Enkele omwonenden maakten bezwaar tegen de door de gemeente verleende vergunning, ze waren onder meer bang voor geluidsoverlast en verminderd uitzicht.

Plan B
De gemeente gaf gehoor aan het bezwaar en keek samen met E-Fiber naar plan B. Dit werd de parkeerplaats achter Domino’s pizza. Omdat deze locatie geen bezwaren opleverde werd hier kortgeleden de bouw van de centrale afgerond.

Klaar voor gebruik
Nu de nieuwe glasvezelcentrale klaar voor gebruik is, gaat aannemer Spitters vanaf deze week aan de slag met de aanleg van het glasvezelnetwerk in het centrum van Deurne. Na het centrum zal ditzelfde proces plaatsvinden in achtereenvolgens het noord-oosten (waaronder Walsberg) en zuid-oosten (onder andere Zeilberg), Vlierden en omgeving, Liessel en tenslotte Neerkant en Helenaveen. De laatste aansluitingen zullen volgens de planning in juni van het volgende jaar afgerond zijn. Vanaf dan kan heel Deurne beschikken over supersnel internet.

 

Lees meer

Ongeval met letsel op Snoertsebaan

Op de Snoertsebaan in Liessel heeft dinsdagmiddag een ernstig ongeval plaatsgevonden. De hulpdiensten waren in grote getalen aanwezig.

Iets na de klok van drie uur botste een automobilist tegen een boom en belandde in de sloot. De brandweer moest eraan te pas komen om de bestuurder uit de auto te bevrijden.

Over de toestand van de bestuurder is ons op dit moment nog niets bekend.

Lees meer

Stille disco op ijsbaan

Het ging er op de laatste maandagavond van 2019 rustig aan toe op de ijsbaan. En dat had niets te maken met het bezoekersaantal -dat waren er namelijk nogal wat- maar alles met de hoofdtelefoons die zij droegen.

Vanavond stond de ‘silent disco’ op het programma van het Ijsfestijn. De platen die dj’s Robin en Wim (dn Borrel en the Ocean) draaiden, schalden niet over het ijs maar knalden uit de hoofdtelefoons die de eerste tachtig gelukkige bezoekers hadden bemachtigd.

Rij mensen
Al ruim voor aanvang stond een rij mensen voor de deur. Stipt om 19.00 uur ging die open en konden de ongeduldige bezoekers -overwegend tieners- zich een weg banen naar de stille ijsdiscovloer.

Succesnummer
Er werd gezwierd en gegierd, geflirt en gevallen. En al die ingrediënten bij elkaar vormden het recept voor succes. Het Ijsfestijn organiseert een gevarieerde reeks aan activiteiten, het lijkt erop dat de stille disco kan worden bijgeschreven op de lijst met succesnummers.

Foto’s: Josanne van der Heijden

Lees meer

Nieuw hoofdstuk in dossier Deurnese hovernier Panhuizen

Op het erf van de Deurnese hovenier Panhuizen staat een muur die is gebouwd zonder er een vergunning voor aan te vragen. Eerder dit jaar werd door de ondernemer bij de realisatie van verschillende gebouwen ook al afgeweken van de ingediende plannen. De gemeente heeft deze casus in onderzoek.

Er lag al een dossier over de Langstraat 79, afgelopen week werd dit aangevuld toen de gemeente ontdekte dat Panhuizen een metershoge muur bouwde zonder dat hij daar ooit een vergunning voor heeft aangevraagd. Op dit moment is het nog onduidelijk of deze muur vergunningsvrij gebouwd had mogen worden, maar aangenomen wordt dat dit niet het geval is.

Zandopslag
Panhuizen verklaart de muur neergezet te hebben om tijdelijk partijen zand achter op te slaan. Hij is verbaasd over het protest van zijn buren want hij komt hen op deze manier tegemoet, hij onttrekt tenslotte de activiteit van zijn bedrijf aan hun zicht. De buren zijn op hun beurt verbaasd over dat de gemeente niet harder optreedt, gezien de recente voorgeschiedenis.

Loods en afdak
Eerder dit jaar bouwde Panhuizen een loods en afdak die allebei afweken van de goedgekeurde plannen. Dit stuitte op weerstand bij de buren, zij dienden bezwaar in, deze zaak ligt nu bij een onafhankelijke commissie van juristen. Intussen zijn burgemeester en wethouders verplicht om te onderzoeken of de illegale gebouwen toch wettelijk kunnen worden toegestaan.

Riool- en reinigingstechniek
Behalve de niet toegestane bouwwerken gebeurde er nog meer op het perceel van de hovenier dat wettelijk niet is toegestaan. Zo was er bijvoorbeeld een bedrijfsonderdeel riool- en reinigingstechniek. Panhuizen kreeg hiervoor een verbod opgelegd, toch acht hij de kans groot dat deze werkzaamheden tijdelijk gelegaliseerd gaan worden.

Verstoorde verhouding
De verhoudingen tussen Panhuizen en zijn buren zijn door de geschiedenis behoorlijk verstoord. Een bemiddelaar heeft geprobeerd de beide partijen nader tot elkaar te doen komen, maar hij gaf in oktober zijn opdracht terug omdat het doel niet haalbaar was.

Lees meer

Veilig vuurwerk afsteken

Sinds zaterdag is het vuurwerk van categorie twee en hoger officieel te koop, bestellen kan al langer. Velen kunnen niet wachten, maar toch zal het nog even moeten blijven bij voorpret want afsteken mag alleen van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur.

Behalve het voorgeschreven tijdstip zijn er nog meer regels waar vuurwerkliefhebbers zich aan moeten houden.

Lanceerstandaard
Sinds vorig jaar verplicht om een lanceerstandaard te gebruiken bij het afsteken van vuurpijlen. Bij de verkoop van vuurpijlen moet deze standaard worden meegeleverd, zowel bij los bestelde pijlen als bij een samengesteld pakket.

Aansteeklont en veiligheidsbril
Vuurwerkverkopers zijn sinds dit jaar verplicht om gratis een veiligheidsbril en aansteeklont aan klanten mee te geven. Ook moet de verkoper duidelijke instructies geven over veilig afsteken van vuurwerk.

Verkooppunten met vergunning
Er is in Deurne één erkend verkooppunt voor vuurwerk: El Blanco aan de Steenovenweg 41.

Afval inleveren
Al dat vuurwerk geeft natuurlijk een hoop afval. Wie afsteekt wordt verzocht dit zelf op te ruimen. De gemeente neemt hierin ook verantwoordelijkheid, op de milieustraat wordt een tijdelijke vuurwerkcontainer geplaatst. Het vuurwerkafval kan van 2 januari tot en met 11 januari gratis worden ingeleverd.

Lees meer

Volledig gratis parkeren in centrum definitief van de baan

De middenstand in het centrum van Deurne heeft maandenlang gelobbyd om in het centrum volledig gratis parkeren ingevoerd te krijgen. Omliggende gemeentes zoals Asten en Venray kennen ook een dergelijke voorziening voor het winkelende publiek.

Volgens de winkeliers zou gratis parkeren een bezoek aan het centrum aantrekkelijker maken. Al eerder bleek dat de politiek een andere mening is toegedaan.

Integraal centrumplan
Dinsdagavond was het moment waarop de gemeenteraad moest stemmen voor een integraal centrumplan. Dit werd uiteindelijk unaniem aangenomen. Met dit plan hoopt men met allerlei maatregelen de leegstand van winkels terug te gaan dringen. Omdat het ‘gratis parkeren in het centrum’ niet duidelijk in dit plan werd genoemd, stelde het CDA voor om dit apart in stemming te brengen.

Amendement
Omdat dit volgens de burgemeester een belangrijk onderwerp is, stemde hij hierin toe. DOE protesteerde tegen deze werkwijze omdat alle amendementen die in stemming worden gebracht eigenlijk altijd voor en niet tijdens de vergadering worden ingediend. Ondanks dit commentaar stelde de griffier ter plekke het amendement op voor gratis parkeren.

Huidige regeling
Uiteindelijk was CDA de enige partij die voor het gratis parkeerbeleid stemde. Hiermee is het plan definitief van tafel en blijft de huidige regeling van parkeren tot een 13.00 uur van kracht.

Lees meer

Cultuurcentrum uit financiële problemen

Hoewel het cultuurcentrum jaarlijks een subsidie van drie ton van de gemeente Deurne ontvangt, bleek dat voor 2019 niet voldoende te zijn om uit de financiële problemen te blijven. De gemeenteraad vergaderde dinsdag over de kwestie en heeft een standpunt ingenomen.

In augustus klopte het bestuur van het cultuurcentrum bij Wethouder Biemans aan met het verzoek om eenmalig honderdtienduizend euro subsidie te verstrekken. Aangenomen wordt, dat door deze extra financiële injectie een gezonde toekomst voor het CCD in het vooruitzicht ligt.

Lening
Voordat het onderwerp in de gemeenteraadsvergadering kwam, werd het al besproken in een commissievergadering. Hier opperde Transparant Deurne om geen subsidie maar een eenmalige lening te verstrekken. De raad is hierin meegegaan. Het CCD krijgt geen schenking, maar een renteloze lening van 115.000 euro. De looptijd hiervan is vijftien jaar, na het vijfde jaar moet gestart worden met aflossen.

Lees meer

Supermarktketen Aldi wil Haageind 40 slopen voor extra parkeerplaatsen

Het huis met bijbehorende stallen dat nu nog staat aan het Haageind 40, zal over enige tijd verdwijnen. Tenminste als het tenminste aan Aldi ligt.

De supermarktketen heeft het pand van bloemisterij van Deursen aan de Veldstraat gekocht om daar een nieuwe supermarkt te openen. Omdat er maar weinig parkeerplaatsen bij deze winkel beschikbaar zijn, heeft men een optie op koop van het perceel op de hoek van de Veldstraat en het Haageind genomen. Na aankoop wil Aldi de gebouwen slopen om plek te creëren voor extra parkeerplaatsen voor de nieuwe supermarkt.

Omwonenden
Omwonenden van bloemisterij van Deursen maken al enige tijd bezwaar tegen de plannen van Aldi, ze vrezen dat hun woongenot achteruit zal gaan met een grote supermarkt voor hun deur. De overlast zal veroorzaakt worden door het drukkere (vracht)verkeer, zo vrezen zij. Tot nu toe lijken de bezwaren van de omwonenden niet door het bestuur van de gemeente te worden gehoord.

Gemeenteraadsvergadering
Dinsdag stond dit onderwerp op de agenda van de maandelijkse Gemeenteraadsvergadering. Het bleek vooral bij Theo Hikspoors van Progressief Akkoord / Groen Links zwaar op de maag te liggen. Hij gebruikte grote woorden richting wethouder Verhees. Die zou volgens Hikspoors misbruik hebben gemaakt van zijn mandaat als wethouder door Aldi op alle fronten ruim baan te geven om haar plannen te realiseren. De discussie ging vooral over het wel of niet moeten wijzigen van het bestemmingsplan voor Haageind 40.

Sloop
Vooral de sloop van de bestaande bouw gaat Hikspoors aan het hart. Dit karakteristieke pand is volgens hem de toegang tot het Haageind, het vertegenwoordigt nog een stukje ‘oud Deurne’. Daar zou nu dan een foeilelijke parkeerplaats voor terugkomen. Wethouder Verhees was zich dinsdag duidelijk van geen enkel kwaad bewust. Hij is van mening dat hij gewoon de wet volgt zoals dat van een wethouder wordt verwacht. Op donderdag hebben beide heren een overleg en daarna zal duidelijk zijn of de politieke kou uit de lucht is over dit onderwerp.

Lees meer

Vol CCD plat gespeeld tijdens Top 2000

Luud Goossens en Mark Mastbroek hadden zo’n anderhalf jaar geleden een idee; ze wilden een Deurnese versie van de Top 2000 produceren. Op zaterdag 14 december was het zover, het CCD was het podium voor een vier uur durende liveshow. Top 2000 nummers van de fifties tot en met de zeroes spetterden de volle zaal in.

De initiatiefnemers betrokken showband PD the Next bij hun plannen. Zij waren erg enthousiast maar zagen geen gelegenheid om het evenement al in 2018 ten uitvoer te brengen. Bandleden Marcel van der Loo en Hanz Martens gingen wel met het idee aan de slag en zo ontstond het plan om meerdere bands te betrekken. Shotgun Shadow werd toegevoegd en later kwam daar nog Songs of Cohen bij.

Theatershow
Het was voor alle betrokkenen duidelijk dat de show niet van het niveau ‘bandje op een podium’ moest zijn, het moest een grootse theatershow worden. Om het geheel visueel en verbaal aan elkaar te breien werd daarom Ivan van Oosterhout aan de crew toegevoegd.

Show
Om te komen tot de show die zaterdag werd neergezet is het laatste half jaar met man en macht gewerkt. Van der Loo en Martens bepaalden welke nummers ten gehore gebracht zouden worden. Gedeeltelijk werd gekeken naar het bestaande repertoire van de bands, maar voor een aantal volgens de heren onmisbare nummers werden arrangementen geschreven, speciaal voor dit optreden.

Indrukwekkend
De bands hebben afzonderlijk en gezamenlijk gerepeteerd en het resultaat mocht er zijn. De volle zaal werd plat gespeeld, de kwaliteit van de muziek was indrukwekkend.

Jaarlijks
Voor deze eerste versie van de Top 2000 Deurne waren 648 kaarten verkocht en daarmee was het nét niet uitverkocht. De organisatie is trots op wat ze hebben neergezet, ze hebben veel reacties ontvangen en die waren overwegend positief. Als het aan hen ligt, wordt dit een jaarlijks terugkerend evenement.

Foto’s Josanne van der Heijden

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.