AuteurRedactie

Say yes to the dress event enthousiast ontvangen

Brides-to-be en fans van ‘Say yes to the dress’ konden vandaag hun hart ophalen bij Koonings, the wedding palace. Hier werd voor de allereerste keer het ‘Say yes to the dress event’ georganiseerd. Het bomvolle programma begon om 10 uur.

Met een ‘regular ticket’ kreeg je toegang tot alle stands, shows en optredens, een ‘VIP ticket’ gaf je naast een glaasje bubbels en een goodiebag ook entree tot de show van Fred van Leer, presentator van het populaire TLC programma.
Het event werd goed ontvangen, er waren 1.100 kaarten verkocht waarvan 400 VIP. Mannen waren duidelijk in de minderheid, een enkeling trotseerde de massa zich aan pracht en praal vergapende vrouwen.

Grootste ter wereld
Koonings is al 50 jaar een familiebedrijf, onder leiding van Ramona Koonings werd de zaak in 2018 gigantisch verbouwd. Hierdoor werd het met 11.000 vierkante meter in één klap het grootste bruidswarenhuis ter wereld. De zaak is niet alleen een winkel, maar vooral een beleving.
Al drie seizoenen wordt TLC programma ‘Say yes to the dress Benelux’ in de zaak opgenomen, vanwege het enorme succes zal ook een vierde seizoen niet uitblijven. Mensen die niet in de gelukkige positie zijn deel te nemen aan dat programma, konden daar vandaag toch een beetje van proeven.

Bruidsshows
Inspiratie opdoen kon bij één van de bruidsshows, hier werd een droom aan jurken geshowd. Vele merken kwamen voorbij waaronder Koonings huismerk ‘Ramona couture’. Ook aan de heren was gedacht, voor hen werden pakken en casual outfits getoond op de catwalk.

Muziek
Verspreid over de dag waren er muzikale intermezzo’s door Natasja Poels. Zij is de zus van Ramona en heeft landelijke bekendheid verworven met haar Nederlandstalige muziek.
Ook Og3ne trakteerde het publiek op een spetterend, loepzuiver optreden.

Van leer
Fred van Leer deed zijn naam eer aan. Hij trok in zijn VIP show flink van leer over de do’s en don’ts in modeland. Zonder mensen te schofferen bracht hij zijn boodschap luid en duidelijk ten gehore. Er was veel interactie met het publiek. De samenvatting van zijn boodschap is dat mode draait om eigenheid en identiteit, dat ieder mens mooi is, dat je écht moet kijken in de spiegel en dat je aan de hand van wat je daarin ziet moet beoordelen wat je ‘in de etalage’ zet en wat ‘in de kast’.

Trouwambtenaar
Ook Dirk Zeelenberg was aanwezig bij het event. Naast acteur is hij auteur van onder andere ‘Ode aan de liefde’ én trouwambtenaar.

Pop-up terras
Waar het in het bruidswarenhuis vooral draaide om de buitenkant, stond buiten de innerlijke mens centraal. Op het terrein was een pop-up terras ingericht waar je onder het genot van een drankje of hapje werd uitgenodigd de indrukken van de dag even te laten bezinken.

Al met al een prachtige, erg complete eerste editie van het ‘Say yes to the dress event’. Het was groots en meeslepend en afgaande op de reacties van het publiek voor herhaling vatbaar.

Lees meer

Walsbergse kinderkermis; eenvoud tovert lach op gezichten

Vandaag en morgen staan kinderen in het middelpunt in de Walsberg. Op het terrein van MarcoCars kunnen zij en hun ouders kunnen genieten van een kinderkermis.

In het jaar waarin er een einde kwam aan het traditionele zomerfeest in het Gerardushuis, opperde een vaste gast van café Dennenlucht (uitgebaat door Harrie en Friedus de Wit) “Kanne we hier ginne kermis haauwe, mi wa pony’s over de weg en mi onze legerjeeps rije?” En zo kwam het dat Harrie de Wit met gasten van zijn café en buurtgenoten een kermis in elkaar ‘flanste’. Het werd een groot succes dus er moest een tweede editie komen. In dat jaar waren de weersvoorspellingen slecht, daarom werd er een grote tent opgezet op het terrein van autobedrijf de Wit. Een traditie was geboren want de tent werd in alle daaropvolgende jaren opgezet, twintig jaar lang onder de bezielende leiding van Harrie en Fridus de Wit, in samenwerking met vele vrijwilligers uit de Walsbergse gemeenschap.
Drie jaar geleden wilde Harrie het stokje overdragen, toen is ‘stichting kinderkermis Walsberg’ opgericht. Harrie en broer Fridus kijken, vervuld van trots, nog steeds mee op de achtergrond.
Omdat de zittende bestuursleden graag uitbreidingsruimte wilden voor de kinderkermis, is inmiddels uitgeweken naar het grotere terrein van MarcoCars.

Traditie
De kinderkermis is een Walsbergse traditie. Jong en oud zijn welkom, maar kinderen staan centraal. Voor Walsbergse kinderen is het evenement gratis, kinderen die ergens anders wonen betalen tien euro entree. Er wordt geen winst gemaakt, wat er binnen komt, wordt direct geïnvesteerd in de kermis.

Eenvoud
Verwacht bij geen toeters en bellen. Eenvoud voert de boventoon. En dat is juist wat het zo leuk en anders dan anders maakt. Aan de hand van een stempelkaart mogen de kinderen rondlopen en zelf kiezen wat ze leuk vinden om te doen. De sfeer is gemoedelijk, de stemming feestelijk.

De Walsbergse kinderkermis is een jaarlijks terugkerend evenement in het derde weekend van september.

Lees meer

Defensie wil vliegbasis de Peel weer in gebruik nemen, maar wil Deurne dat ook?

Defensie wil vliegbasis de Peel heropenen. Hierover is veel onrust ontstaan vanwege de gevreesde overlast die gepaard gaat met dit voornemen, in Deurne bleef het lange tijd stil. Tot nu, nét voor het verstrijken van de termijn is deze week uit naam van de gemeentes Deurne, Sint Anthonis, Helmond en Asten een zienswijze ingediend bij het ministerie van defensie.

Van 25 juni tot 21 augustus heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau reactivering militaire luchthaven De Peel (cNRD) ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot een groot aantal zorgen en vragen, welke vooral betrekking hebben op het buitengebied, de mogelijkheden voor de recreatie, de leefbaarheid van de kernen en de gezondheid van burgers.

Waarom
Eerste en voornaamste vraag is of en waarom reactivering van de vliegbasis noodzakelijk is. In de gepresenteerde documenten staat niet duidelijk omschreven waarom het Zuiden van ons land gebruikt moet worden voor activiteiten die nu nog in het Noorden plaatsvinden. Ook ontbreekt onderbouwing voor de noodzaak van 3.600 vliegbewegingen op jaarbasis en staat niet vermeld wat er gebeurt wanneer de nog aan te schaffen helikopters, jachtvliegtuigen en grote transportvliegtuigen niet meer in te passen zijn in het schema van Leeuwarden en Volkel.

Geluidsruimte
Sinds 2012 is vliegbasis de Peel niet meer in gebruik als luchtmachtbasis, maar de ‘geluidscontouren’ bleven in stand. Dit is het belangrijkste argument van het ministerie, zij willen de reeds beschikbare militaire geluidsruimte optimaal benutten.

Schade
Rode draad in de zienswijze van de gemeenten is dat ze inzage willen in diverse documenten en onderzoek naar maatregelen om de geluidshinder zo veel mogelijk te beperken. Ook beroepen zij zich op de duurzaamheidsambitie van het kabinet en het klimaatakkoord. In de omgeving van de kazerne liggen ‘Natura2000 gebieden’ en gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Brabant en Natuurnetwerk Limburg. Luchtvaart is belastend voor lucht, bodem, water en voor alles wat daar in en op leeft en zal dus onherroepelijk schade toebrengen aan deze gebieden.

Transparantie
Op dit moment staan de Peel gemeenten nog niet positief ten opzichte van het openstellen van de vliegbasis. Er zijn veel vragen, verzocht wordt om meer transparantie, nu en in de toekomst.

Klik hier voor de volledige zienswijze.

Lees meer

Deurne koploper Zuidoost-Brabant in stijging WOZ-waarde

Na een flinke crisis, is er inmiddels weer sprake van een gespannen huizenmarkt. Woningen worden verkocht als warme broodjes en de prijzen zijn zo hoog als de gek ervoor geeft. En dat heeft gevolgen voor de WOZ waarde, want die heeft inmiddels het hoogste niveau ooit én de hoogste stijging sinds jaren bereikt.

In 1994 is in Nederland de Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) aangenomen. Deze wet is bedoeld om bij iedereen op gelijke wijze belastingen te heffen. De gemeente is de officiële uitvoerder van de WOZ en bepaalt daarom de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden, enz.) binnen haar gemeentegrenzen. De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Er wordt hierbij uitgegaan van de waarde op 1 januari van het voorgaande jaar. In de regel worden panden vergeleken met soortgelijke objecten die rond deze peildatum zijn verkocht en hier ligt de verklaring voor de enorme stijging.

Belasting
Deurne is met een stijging van 10,7 procent koploper in Zuidoost-Brabant. De gemiddelde waarde van een woning ligt hier op 279.000 euro, dat is zelfs boven het landelijk gemiddelde. Huizenbezitters zullen deze waardestijging voelen in hun portemonnee, want de WOZ-waarde is uitgangspunt voor de hoogte van de heffing van belastingen door gemeente, belastingdienst en waterschap.

Deze inhoud is geblokkeerd, accepteer cookies om de inhoud te bekijken.

Lees meer

Rechter buigt zich over zoveelste zaak aangaande bejaard Liessels echtpaar

Het huis van Francien en Piet Goossens; idyllisch gelegen tussen groen en boerderijen aan de Hazeldonksedreef in Liessel. Een plek die rust en ruimte uitstraalt, maar toch is niets minder waar. De buren spannen de ene na de andere rechtszaak aan tegen het bejaarde echtpaar.

Ook donderdagmiddag was het perceel van het stel weer onderwerp van gesprek bij de rechtbank in Den Bosch. Dit keer ging het om de bouw van een nieuw onderkomen voor de paarden van de tachtigers. De eerdere stal had Piet moeten afbreken, omdat deze illegaal bleek te zijn. Een nichtje van het echtpaar vond dit zo zielig, dat zij op eigen initiatief een nieuw onderkomen liet realiseren; een schuin dak zonder muren, gebouwd door vrijwilligers.

Gemeente voor rechter
Gezien de voorgeschiedenis werd het onderkomen niet zonder voorbereiding gebouwd, nichtje Sarah Smulders stuurde een mail naar de burgemeester om te onderzoeken wat wel mocht. Wat er nu staat, voldoet aan zijn antwoord.
De buren waren het er niet mee eens en daagden de gemeente voor de rechter.

Wet- en regelgeving
Buurvrouw Saskia van Wieringen heeft bij de rechter aangegeven niets te hebben tegen bouwwerken die zijn opgetrokken volgens wet- en regelgeving, waar ze vooral bang voor is, is dat het perceel van de familie Goossens vol komt te staan met illegale bouwsels.
Volgens van Wieringen zijn op de bouwtekening van het paarden onderkomen doorgetrokken lijnen te zien, dit strookt niet met de open stal die er nu staat. “Voor je het weet staat er een wandje hier en een wandje daar en heeft de stal ineens een heel andere functie.” vertelt zij de rechter. De gemeente verweert zich door te zeggen dat er enkel een vergunning is afgegeven voor een schuilplek voor dieren, die bestemming staat dus vast.

Woonhuis
Behalve over het paarden onderkomen, is er ook onzekerheid over het woonhuis van Piet en Francien. Ook hiervoor werd een procedure aangespannen door van Wieringen. Het huis werd in 1956 gebouwd als noodwoning, maar daar is nooit een vergunning of planwijziging voor toegekend, wonen past dus niet binnen het bestemmingsplan. Toen de familie Goossens in 1992 in het gebouw kwam wonen, besloot de buurvrouw dat het klaar moest zijn met het gedoogbeleid van de gemeente en klaagde hen aan. De rechter gaf de aanklagers gelijk, het perceel heeft een zuiver agrarische bestemming, wonen is dus niet toegestaan. De gemeente moet zich nu beraden op hoe om te gaan met het woonhuis. De beslissing zal naar verwachting volgende week worden genomen.

Protest
Een grote groep dorpsbewoners was helemaal klaar met de enorme berg juridische procedures die het bejaarde echtpaar voor de voeten geworpen kreeg door de buren. Zij organiseerden daarom vorig jaar een protestactie op het plein voor het gemeentehuis en haalden bij een petitie 5000 handtekeningen op. Met deze actie hoopten zij een einde te maken aan de ‘psychologische mishandeling’ van het echtpaar.

Overheid
Van Wieringen verklaart dat het niet haar bedoeling is om de familie Goossens het leven zuur te maken. Waar het voor haar om gaat is dat ze als burger wil kunnen vertrouwen op wet- en regelgeving. De strijd is wat haar betreft niet gericht op de buren maar op de overheid.

Over zes weken zal de rechter uitspraak doen in deze zaak.

Lees meer

Hulp bij realisatie sociale burgerinitiatieven

‘Kern met Pit’ is een landelijk project waarbij mensen die een droom voor hun buurt hebben, worden uitgedaagd om deze binnen een jaar te realiseren. Het kan om vanalles gaan, denk bijvoorbeeld aan een speelplek, klusschuur, buurtmusical, zorgapp of pluktuin. Het maakt niet uit wat het idee is, als het maar gedragen wordt door bevlogen inwoners.

Begeleiding
Wanneer je je aanmeldt voor ‘Kern met Pit’, onderdeel van de KNHM foundation, kan je rekenen op een jaar lang begeleiding in de vorm van coaching, workshops, netwerkbijeenkomsten en de hulp van ingenieursbureau Arcadis.
Wanneer het lukt om het project binnen een jaar te verwezenlijken, dan ontvang je het predicaat Kern met Pit én duizend euro.

Heiakker
In 2012 verwierf Deurnese wijk de Heiakker onder leiding van de wijkraad en Nancy Goossens al de titel ‘Kern met Pit’. Dit met hun ‘Natuurlijk Spelen-plan’.

Inschrijven voor Kern met Pit 2020 is gratis en kan tot en met 31 oktober via www.kernmetpit.nl. Ook voor verdere informatie over dit project kan je op deze website terecht.

Foto: Pixabay

Lees meer

Vuilnisbelt Leegveld baart boeren zorgen

Boeren aan het Leegveld maken zich ernstige zorgen over de verhoging van het grondwaterpeil in de Peel. Voor hun gevoel staat het water hen aan de lippen, daarom hebben zij collectief juridische bijstand gevraagd. Op maandag 2 september diende bij de Raad van State de eerste zitting in een reeks.

Huis- en bedrijfsafval
In de jaren 70 van de vorige eeuw werd het huis- en bedrijfsafval van Deurne en omstreken afgevoerd naar een vuilnisbelt aan het Leegveld. Dit heeft geresulteerd in een hoeveelheid afval die twintig meter in de grond zit en vijf meter boven het maaiveld uitsteekt, en dat over een oppervlakte van zeven hectare. Het gebied is nooit gesaneerd dus het laat zich niet moeilijk raden dat de grond ernstig vervuild is. Omwonenden vrezen dat de vuilnisbelt door verhoging van het grondwaterpeil gaat uitspoelen, met alle gevolgen van dien voor hun landerijen. Dit gegeven was uitgangspunt voor de zitting van afgelopen maandag, advocaat Irene van Geel van Goorts en Coppens stond de bewonersgroep bij.

Maatregelen
Het Waterschap heeft verzekerd allerlei maatregelen te treffen om de gevreesde situatie te voorkomen, toch zijn de omwonenden er niet gerust op, zij eisen dat er diepgaander onderzoek plaatsvindt en dat er meer preventieve maatregelen worden getroffen.

Natuur
Reden voor de verhoging van het grondwaterpeil is dat Provincie, Gemeente Deurne en Waterschap AA en Maas weer veenmos willen laten aangroeien, zij stellen dat dit de natuur ten goede komt. Bij de Raad van Staten zijn in totaal 40 beroepen van verschillende aard aangetekend tegen dit voornemen. Het omstreden plan staat omschreven in een zogenaamd Provinciaal Inpassingsplan en wordt uitgevoerd vanuit het Projectplan Water.

Een uitspraak in deze eerste zaak zal nog ten minste zes weken op zich laten wachten.

Lees meer

Bewoners Christinaplantsoen moeten elders wonen

Hoewel de plannen in eerste instantie onduidelijk waren, is definitief besloten dat de seniorenwoningen aan het Zeilbergse Christinaplantsoen gesloopt zullen worden. De technische staat van de woningen is te slecht voor renovatie, daarom heeft Bergopwaarts besloten dat ze plaats maken voor nieuwbouw. Dit heeft flinke impact op de bewoners, ‘oude bomen’ moeten worden verplant.

Sociaal plan
De meeste bewoners stonden niet te juichen om het nieuws dat de woning waarvan zij dachten dat het hun laatste zou zijn, tegen de vlakte gaat. Voor velen was de staat van de woning ondergeschikt aan de groene omgeving. Bergopwaarts heeft in samenspraak met HBO de Peel en bewoners een sociaal plan opgesteld. In het plan is onder meer een extra verhuisvergoeding opgenomen, het is met terugwerkende kracht van toepassing voor alle bewoners van het laatste uur.

Vertrek
Inmiddels is een flink aantal bewoners al vertrokken, een deel heeft elders een thuis gevonden, een ander deel woont in een wisselwoning om later terug te keren naar een nieuw huis op hun oude stek. Er zijn nog zeven woningen bewoond, na morgen zijn dat er zes, want dan neemt een 81 jarige bewoner na drie jaar gewoond te hebben op het Christinaplantsoen, elders zijn intrek. Zelf denkt hij dat hij terecht komt in een anti-kraak woning, een buurvrouw nuanceert dit en meldt dat het om een wisselwoning gaat.

De sloop van de woningen start naar verwachting in het voorjaar van 2020, eind 2021 moeten de nieuwbouw klaar zijn.

 

Foto’s: Josanne van der Heijden

Lees meer

Grote brand in Liessel

Vanavond, iets voor 19.00 uur werd de brandweer gealarmeerd vanwege een brand op de Regenweg in Liessel. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Rookpluimen zijn te zien tot in de wijde omtrek. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan en of er gewonden zijn is ons op dit moment nog niet bekend.

 

Lees meer

Ook mantelzorgers voor mensen met psychische problematiek verdienen compliment

Mantelzorgers, waar zouden we in Nederland zijn zonder hen? Zonder hen zou de zorg nóg duurder zijn, zonder hen zou het leven van velen aanzienlijk minder rooskleurig zijn. Eens per jaar kunnen gemeentes ‘hun’ mantelzorgers in het zonnetje zetten, zo ook Deurne. Vanaf vandaag kan aanspraak worden gemaakt op ‘de mantelzorgwaardering 2019’.
Bij hulpbehoevenden denken we in eerste instantie aan mensen met lichamelijke problemen, maar evengoed kan het gaan om psychische problematiek. Wie om die reden mantelzorg verleent, loopt daar meestal niet mee te koop. Er hangt nog een taboe omheen en dat moet veranderen vinden Mia van Dijk (consulent steunpunt mantelzorg, LEVgroep) en Henk Driessen (ervaringsdeskundige).

Taboesfeer
Driessen is zelf schizofreniepatiënt en zet zich al geruime tijd in om psychiatrie uit de taboesfeer te halen. Zowel bij patiënten als bij mantelzorgers overheerst vaak een gevoel van schaamte wanneer het gaat om psychische problemen. ‘Iemand die zijn been breekt heeft hulp nodig, dat weet iedereen en doet iedereen’ meldt van Dijk ‘Maar de zorg voor een partner of kind met een psychische aandoening is evengoed nodig en bovendien erg zwaar.’

Onzichtbare mantelzorgers
Om deze onzichtbare groep mantelzorgers meer zichtbaar te maken en er voor te zorgen dat ze de waardering krijgen die zij verdienen, organiseert het tweetal op 25 september een symposium in het Gerardushuis. Mensen kunnen elkaar hier ontmoeten en luisteren naar vier gastsprekers.

Gastsprekers
Eveline Vermeeren, psychologe bij een instituut dat mantelzorgers begeleidt, zal haar kennis op het gebied van coaching en begeleiding van met name jonge mantelzorgers delen. Verder zal er een zestienjarig meisje aansluiten die mantelzorger is van haar moeder, samen met haar begeleidster. Ook de moeder van een zoon met schizofrenie zal haar verhaal doen. Tot slot is ook Tanja Nabben van de partij. Zij maakte een documentaire over een vrouw die veertig jaar voor haar zus zorgde.

Programma
De gastsprekers worden voor de pauze geïnterviewd door Theo Goossens, na de pauze zullen ze vragen beantwoorden uit het publiek. In de nazit is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

De avond is in eerste instantie bedoeld voor mantelzorgers, maar iedereen die zich betrokken voelt bij deze problematiek is welkom.

Toegang tot het symposium op 25 september is gratis. Het programma begint om 19.30 uur, de zaal gaat om 19.00 uur open.

Lees meer

DateLate, datingavond in Deurne voor 50 tot 65 jarigen

Dating, het is nogal een hot item tegenwoordig. Via het wereldwijde web lijkt de liefde voor het oprapen te liggen, datingsites en -apps schieten als paddenstoelen uit de grond, de keuze is reuze. Maar toch is deze ‘gemakkelijke’ manier van daten niet zaligmakend, zeker niet wanneer je wat ouder wordt. Een Deurnese dame (die in dit artikel liever niet bij naam genoemd wordt) besprak haar ervaringen met wijkwerker Krystyna Meijer en zo werd het idee voor ‘DateLate’ geboren.

Online liefdespad
Krystyna ondersteunt vanuit de LEV groep bewonersinitiatieven die gericht zijn op verbinding, zij zag in het verhaal mogelijkheden. Als doelgroep is gekozen voor mensen van 50 tot 65 jaar. Dit is een bewuste keuze omdat dit een leeftijd is waarop veel scheidingen voorkomen en tevens een leeftijd waarop het lastig is om nieuwe, gelijkgestemde mensen te ontmoeten.
De Deurnese is ervaren op dit gebied. Ze valt in de leeftijdscategorie én heeft het online liefdespad meermaals bewandeld. Tijdens haar tocht heeft ze leuke contacten opgedaan maar ook verschillende keren meegemaakt dat mannen zich voordeden als iemand anders.
“Het voordeel van fysiek daten is dat je elkaar echt in de ogen kunt kijken, daaruit kan je heel veel opmaken.” stelt ze “Het hoeft niet perse liefde te worden, vriendschap is ook mooi. De meeste alleenstaanden in deze leeftijd zijn niet eenzaam, maar voelen zich wel geregeld alleen, het zou fijn zijn om hier iets in te kunnen veranderen.”

Deelnemers
Wanneer je je aanmeldt voor ‘DateLate’, dan meld je je aan voor een datingavond gericht op mensen in de leeftijd van 50 tot 65 jaar die in en om Deurne wonen. Hoe de avond er precies uit gaat zien, staat op dit moment nog niet vast, dat is onder andere afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De organisatie vindt het belangrijk dat deelnemers zich op hun gemak voelen, daarvoor zal tijdens de avond veel aandacht zijn.

Opgeven
De eerste versie van DateLate vindt op donderdag 17 oktober om 20.00 uur plaats op een lokatie in Deurne.
Deelname is kosteloos, aanmelden kan tot 1 oktober. Stuur een mailtje met daarin je naam, leeftijd en opleidingsniveau naar date50tot65@hotmail.com. Opgave staat niet gelijk aan deelname, binnen het concept is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers en bovendien moet er een gelijk aantal mannen en vrouwen zijn. Verdere info ontvang je na inschrijving per mail, hiervoor is gekozen om zo discreet mogelijk om te gaan met deelnemers.
De organisatie hoopt op een groot succes en sluit een vervolg niet uit.

Deze eerste versie van DateLate is gericht op hetero’s.

Lees meer

Duitser Ahlers nieuwe directeur Knapen Deurne

Peter Ahlers is benoemd tot algemeen directeur bij trailerbouwer Knapen. Het Deurnese bedrijf werd in juli van dit jaar overgenomen door de Duitse Krone Commercial Vehicle Group. Dat de 54-jarige Duitser is aangesteld voor deze functie, komt hieruit voort.

Gedeelde functie
Ahlers is opgeleid als werktuigbouwkundig ingenieur met specialisatie in productietechnologie en heeft jarenlange ervaring als leidinggevende bij een beursgenoteerd familiebedrijf. Hij is door Krone aangewezen voor deze functie vanwege zijn nuchtere karakter en oplossingsgerichte houding. In eerste instantie zal Ahlers zijn directietaken uitvoeren naast huidig voorman en voormalig eigenaar Peter Joosten.

Geschiedenis
Piet Knapen nam in 1984 het bedrijf ‘Knapen wagenbouwers’ over van zijn vader en doopte het tot ‘Knapen trailers’. In 1985 ontwikkelde het bedrijf Europa’s eerste schuifvloertrailer van aluminium. In de loop der jaren bleef Knapen zich ontwikkelen en vernieuwen, in 2003 werd hun product in Groot Brittannië verkozen tot ‘trailer of the year’.

Bestaansrecht
Op dit moment telt Knapen trailers 220 medewerkers, door zich aan te sluiten bij het veel grotere Krone (6000 medewerkers) verwachten zij hun bestaansrecht op de Europese markt te vergroten.

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.