AuteurRedactie

Informatie-avond project De Groene Zone

In het gemeentehuis aan de Markt 1 in Deurne wordt op maandag 14 mei van 19.00 tot 21.00 uur een informatie-avond gehouden over het project De Groene Zone. Met dit project biedt de gemeente de inwoners de mogelijkheid aan om zonnepanelen te plaatsen zonder technische kennis en zonder inzet van eigen geld bij de start. 

Een serviceprovider levert de technische kennis en de gemeente verstrekt een lening met een looptijd van  15 jaar tegen een rente van 1,35%.

Het project is bestemd voor particuliere woningbezitters, VVE’s van appartementen- en wooncomplexen, (sport-)verenigingen en scholen.

Meer informatie is te vinden op de website www.degroenezone.nl

Lees meer

Agrofoodpluim uitgereikt aan Henk Kerkers

Henk Kerkers van Bijzonder Brabant heeft uit handen van Anne-Marie Spierings van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant de Agrofoodpluim ontvangen. Deze aanmoedigingsprijs ontvangt Kerkers omdat hij de vergeten groenten zoals Bonenkruid, Brave hendrik, Citroenmelisse, Daslook en Dropplant op zijn land verbouwt, bij elkaar zo’n 100 verschillende. 

Henk’s motto:  de boer moet met spade eens zijn land omspitten, zodat hij weet hoe zijn land erbij ligt. Niet met grote machines de grond omwoelen. Het bovenste deel van het land prima, je moet alleen niet ieder jaar hetzelfde gewas  verbouwen op dat stukje grond.

Omdat het land van Bijzonder Brabant precies op de Peellandbreuk ligt, was er nogal wat verschil te constateren. Hij had twee kuilen gegraven. Een aan iedere kant van de Peellandbreuk. Op het hoger gelegen gedeelte lag het waterpeil 92 cm onder het maaiveld en in de andere kuil tien meter verderop, aan de andere kant van de Peellandbreuk, daar lag het waterpeil op bijna 4 meter onder het maaiveld. Henk probeert dit in de toekomst zichtbaar te maken voor zijn bezoekers.

Lees meer

Bekerfinale amateurs KNVB district Zuid II op De Kranenmortel

Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, wordt op sportpark De Kranenmortel in Deurne om 14.30 uur afgetrapt voor de bekerfinale voor amateurs KNVB district Zuid II. Hoofdklasser Gemert neemt het op tegen eersteklasser Wittenhorst uit Horst.

SV Deurne is vanwege het 75-jarig bestaan gastheer voor beide teams uit de directe omgeving. De Deurnenaren zijn trots dat de KNVB heeft gekozen voor hun accommodatie. Veel vrijwilligers zetten zich daarom in om het treffen in facilitaire zin goed te laten verlopen. Er worden zo’n 1.500 toeschouwers verwacht.

 

Lees meer

Grote buxus-rupsplaag

Buxushagen worden in enkele dagen tijd volledig kaalgevreten door de Buxusrups. De buxus-rups of de buxusmot is een rups die de buxusblaadjes aantast. Deze komt uitsluitend op buxus voor en maakt in korte tijd complete buxushagen/struiken kapot. 

De rupsen kunnen het hele jaar aangetroffen worden en kunnen worden herkend aan een felgroen met zwarte kop, met een zwart patroon van zwarte stippen en lichte lengte strepen. In de provincie Brabant zijn vele rupsen aangetroffen en deze verspreiden zich nu over een groot deel van Nederland.  Houd de Buxus dus goed in de gaten, want binnen een paar dagen kan hij er heel anders uitzien.

Op de site allestegenongedierte.nl staan een aantal bestrijdingsmiddelen.

Lees meer

Wereldmuziekkoor Makandra zingt in Het Eibernest in Liessel

Tijdens de regionale manifestatie “De Peel in brand’ op 5 mei zal in Het Eibernest aan de Hogeweg 3 in Liessel Wereldmuziekkoor Makandra uit Deurne vol vuur en passie 4-stemmig 17 liederen in 10 talen  zingen. Makandra treedt op tussen 15.00-15.45 uur en 16.15-17.00 uur op het terrein van Het Eibernest. Djembeegroep Bayasana is met slagwerk actief. 

Het programma bevat meerdere optredens, hapjes, muziek, zang en kampvuur. De hele dag is vrij toegankelijk.

Lees meer

Unieke verrassing tijdens Corneliusviering Zeilberg

De openluchtmis ter verering van de Heilige Cornelius wordt jaarlijks gehouden op de 1e zondag in mei. Deze viering met kinderzegening vindt dit jaar plaats zondag 6 mei 2018 om 10.30 uur bij Cornelius Kapel op de hoek Beatrixstraat-Griendtsveenseweg in Zeilberg. Dit jaar is er voor alle aanwezigen een zeer speciale en unieke Cornelius verrassing.

Na de viering zijn tegen zeer geringe kosten speciale Cornelius-, Maria-, Gerardus-  en Antonius-noveenkaarsen, diverse medaillons en rozenkransen te koop en is er voor iedereen koffie, thee of limonade met iets lekkers.

Lees meer

Demonstratie bij gemeentehuis voor behoud woning familie Goossens

Vanavond hebben familie, vrienden en andere sympathisanten gedemonstreerd bij het gemeentehuis met als doel dat de familie Goossens uit Liessel mag blijven wonen op de plek waar zij al bijna hun hele leven wonen. Er is inmiddels ook een handtekeningenactie gestart.

De actie is uit protest tegen het afbreken van de paardenstallen van de familie. De rechter bepaalde onlangs dat de stallen er zonder de juiste vergunningen staat en daarom gesloopt moet worden. De buurvrouw van de familie Goossens heeft de rechtszaak aangespannen. Zij vindt dat de gemeente Deurne zich niet aan de regels heeft gehouden.

Ruim vierduizend mensen hebben de petitie inmiddels getekend. Daarmee willen de initiatiefnemers nu voorkomen dat de noodwoning afgebroken moet worden.

Lees meer

Tiny Hohmann-van Doorne op 88-jarige leeftijd overleden

Tiny Hohmann-van Doorne was de dochter van de DAF-oprichter Hub van Doorne en ereburger van de gemeente Deurne. Voor haar vele verdiensten is zij geridderd in de orde van Oranje-Nassau en in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote. De uitvaartdienst is zaterdag 28 april om 11.00 uur in de Willibrorduskerk in Deurne.

Lees meer

Ernst Jansz vertelt en zingt in Wieger

Op donderdag 26 april wordt muzikant en schrijver Ernst Jansz in De Wieger geïnterviewd door de Deurnese journalist Ed van de Kerkhof en zal hij voorlezen uit De Neerkant en enkele liedjes ten gehore brengen van de gelijknamige cd.  Ernst Jansz beschrijft in zijn boek de komst naar Neerkant met de hippieband CCC Inc., het leven in de commune en de oprichting van Doe Maar.

De entreeprijs is € 10,00 en reserveren kan via de website van De Wieger. De avond begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur.

 

Lees meer

Peelland Interventie Team voorbeeld voor andere gemeenten

Het Peelland Interventie Team (PIT) zorgt voor integrale overheidshandhaving tussen zes gemeenten in de Peel, waaronder Deurne. In 2016 is deze bijzonder samenwerking tot stand gekomen.

Het PIT reageert op incidenten of informatie nauw samen met diverse andere overheids-, zorg- en welzijnsinstanties. Het doel van de samenwerking is gericht op het integraal uitoefenen van toezicht op en handhaving van wettelijke en lokale regelgeving. Ook het voorkomen en signaleren van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde behoort daartoe.

 Het PIT heeft in het afgelopen jaar op meerdere fronten zijn meerwaarde bewezen. Door integraal en grens-overstijgend samen te werken kan de georganiseerde overheid daadkrachtiger optreden. Dit is gebleken uit de evaluatierapport dat deze week is verschenen.

 

Lees meer

Toppers uit de ton in Cultuurcentrum Deurne

Een avondvullend programma op vrijdag 20 april in Cultuurcentrum Deurne met een line-up die bestaat uit vier van de beste tonpraters, met als vaste toppers Boy Jansen en Hans Keeris. Ook meervoudig Brabants kampioen Berry Knapen zal zeker een keer zijn opwachting maken. De presentatie van deze avond is in handen van komediant Sem van den Borne.

De entree bedraagt € 17,50 inclusief een consumptie en de avond begint om 20.30 uur.

Lees meer

Ontwerpbestemmingsplan Stationsplein ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan maakt op de hoek Spoorlaan met Stationsplein nieuwbouw met 12 appartementen en een horecavoorziening, op de begane grond, mogelijk. Hiervoor wordt het voormalig café-zaal Stationszicht aan de Spoorlaan 21 en het voormalig garagebedrijf aan het Stationsplein 1/1a gesloopt. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 20 april 2018 6 weken ter inzage.

Tijdens de 6 weken kunnen belanghebbenden een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te bekijken via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl of via de website van de gemeente Deurne. Bij de balie kan het bestemmingsplan analoog worden ingezien (tijdens openingstijden).

Na de termijn van terinzagelegging worden eventueel binnengekomen zienswijzen beoordeeld en van een reactie voorzien. Dit in de vorm van een “Nota van beantwoording zienswijzen”. Deze nota wordt, als er zienswijzen zijn ingediend, samen met het bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan het college, commissie en de gemeenteraad. Tegen een vastgesteld bestemmingsplan kan vervolgens beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

 

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.