AuteurRedactie

Daar zou ik graag eens binnenkijken

Op zaterdag 18 maart aanstaande opent ORO op 20 locaties de deuren. ORO biedt zorg en ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de Peelregio. ORO wil kwetsbare mensen gelukkig maken. Hoe ze dat doen, laten cliënten, vrijwilligers en begeleiders je tijdens de Open Dag graag zien bij dagbesteding, wonen, werken, behandeling en ambulante ondersteuning in de wijk. Iedereen is welkom: als je op zoek bent naar zorg, interesse hebt in (vrijwilligers)werk of gewoon nieuwsgierig bent, kom kijken!

Programma

Bij de deelnemende locaties in Helmond, Deurne, Beek en Donk en Vlierden kun je aan allerlei activiteiten deelnemen. Neem bijvoorbeeld een kijkje in een atelier van ArtORO, maak kennis met zorgrobot Zora en geniet van al het lekkers bij een van de eetpunten van ORO! Of breng een bezoek aan een van de deelnemende woningen, waar de bewoners, vrijwilligers en medewerkers van ORO je gastvrij ontvangen.

 

Meer informatie over de deelnemende locaties en hun openingstijden vind je op www.oro.nl.

 

Lees meer

Zuid Nederlandse Kampioenschappen Acrogym in Deurne

Op zaterdag 11 maart en zondag 12 maart a.s. organiseert KDO Deurne de Zuid Nederlandse Kampioenschappen Acrogym voor de tweede keer in korte tijd. In 2015, in het kader van het 75 jaar bestaan van KDO Deurne, werden de Zuid Nederlandse kampioenschappen Acrogymnastiek ook al georganiseerd. Met deze organisatie heeft KDO Deurne laten zien zo’n wedstrijd goed te kunnen organiseren en heeft de KNGU regio Zuid deze kampioenschappen opnieuw toegewezen aan Deurne.

 

De voorbereiding is al enkele maanden geleden gestart onder supervisie van Linda Berkers. Zij is sinds begin jaren ’80 de kartrekker van de Acrogymnastiek binnen KDO Deurne. Ruim 60 acrogymnasten van KDO Deurne zullen maar liefst deelnemen in de verschillende categorieën van E t/m B niveau. In totaal zullen maar liefst 500 turnsters uit Zeeland, Brabant en Limburg strijden om een plaats op het podium. Op zaterdag 11 maart wordt er gestreden in de D en E klasse en op zondag is de A, B en C klasse aan de beurt. In de B klasse is KDO Deurne met 3 teams vertegenwoordigd.

 

Entree voor deze wedstrijd bedraagt € 3,50. Voor kinderen van 5 t/m 12 jaar bedraagt de entree € 2,00 en tot 5 jaar is het gratis. De Zuid Nederlandse Kampioenschappen zullen plaatsvinden in sporthal de Peelhorst aan de Sint Jozefstraat 70 te Deurne.

 

 

Lees meer

OM wil dwang tbs voor Brian S. uit Deurne

Brian S. uit Deurne is volgens het OM een gevaar voor de samenleving, met name voor jonge meisjes. Brian S moet vijf jaar cel krijgen en daarna dwang-tbs wegens  afpersing en sexting  van kwetsbare minderjarige meisjes, iets waarvoor Brian S al was veroordeeld en  hij het nu uitbreidde door te doen alsof hij een Deurnes kind gevangen hield.

Lees meer

Inbraak in twee woningen aan de Langstraat

Vrijdagochtend zijn er  in twee woningen aan de Langstraat in Deurne ingebroken. De inbrekers hebben toe geslagen tussen 9.30 en 12.30 uur. Dat meldt brigadier Frank Janssen op Twitter. Of er iets is buitgemaakt   is niet bekend.

Lees meer

Verbeteringen in horecagebied Zeilberg

In Zeilberg bevindt zich een populair horecagebied. Jongeren uit Zeilberg en Deurne, maar ook uit andere plaatsen in de regio, komen hier naartoe om te stappen. De kroegen concentreren zich aan de Blasiusstraat. Hier worden enkele verbeteringen doorgevoerd om overlast voor de omgeving te beperken en te zorgen voor een overzichtelijkere situatie op straat.

 De horeca in Zeilberg, KIJK UIT! Zeilberg en Koolhof, dorpsraad Zeilberg, gemeente en politie trekken samen op om de situatie in het horecagebied te verbeteren. Dit moet leiden tot een veiligere situatie op de weg, minder overlast voor de buurt en het voorkomen van overmatig drankgebruik (door 18-minners).

Praktische oplossingen

In het openbaar gebied worden enkele praktische maatregelen genomen om de situatie te verbeteren:

Fietsenrekken

Er worden fietsenrekken geplaatst op het parkeerterrein tegenover de horecazaken, aan de zijde van S.C.C. Den Draai.

Prullenbakken

Op de vrijdag- en zaterdagavond worden er prullenbakken bij de fietsenrekken en de opstapplaats van de discobus geplaatst. Deze prullenbakken worden aan het einde van de stapavond weer verwijderd.

Verlichting

De gemeente gaat onderzoeken of het plaatsen, dan wel aanpassen van de huidige verlichting bij kan dragen aan minder overlast.

Parkeerplaatsen

De parkeerplaatsen direct voor de horecazaken zorgen voor een onoverzichtelijke situatie. Daarom wordt hier voor een proefperiode van een half jaar een parkeerverbod ingesteld van zaterdagavond 22.00 uur tot zondagochtend 7.00 uur. Dit verbod wordt met verkeersborden aangegeven. Na een halfjaar vindt een evaluatie plaats en wordt indien nodig de tijdelijke maatregel omgezet in een permanent verkeersbesluit.

Discobus

Om overlast door mensen die met de discobus komen te beperken, wordt een vaste stop- en opstapplaats voor deze bus aangewezen. Deze stop- en opstapplek komt links van café Sail Mountain.

Voorkomen dat 18-minners alcohol drinken

De horecaondernemers gaan nog meer inzetten op het voorkomen van het drinken van alcohol door 18-minners. Dit gebeurt onder andere door te controleren aan de deur en bij de verstrekking van alcohol aan de bar. Ook blijven politie en horecaondernemers nauw samenwerken om overlast en conflicten op straat aan te pakken.

Lees meer

Scherp toezicht op carnavalswagens om gevaarlijke situaties en overlast te voorkomen

In het laatste weekend van februari barst het carnaval in Deurne weer los. Het volksfeest bezorgt veel mensen vreugde en plezier. Ook dit jaar slaan de carnavalsverenigingen, gemeente en politie opnieuw de handen ineen om overlast en gevaarlijke situaties met carnavalswagens te voorkomen. Vorig jaar is er voor het eerst strenger toezicht geweest. Dit is als positief ervaren. Het doel is om ook dit jaar het carnaval goed te laten verlopen.

 In 2015 kregen de gemeente, politie en de carnavalsverenigingen nog tientallen klachten binnen over met name jongeren die met carnavalswagens en platte wagens buiten de optochten om door de dorpen reden. Zij veroorzaakten (geluids)overlast en gevaarlijke verkeerssituaties. Vorig jaar is er daarom strenger toezicht gehouden. Het aantal klachten liep toen terug tot bijna nul.

Gevaarlijke situaties en overlast voorkomen

De carnavalsverenigingen hebben voor de optocht een evenementenvergunning gekregen. De voorschriften uit de vergunning zijn opgenomen in de reglementen van de verenigingen. Hiermee moeten gevaarlijke situaties en overlast worden voorkomen. Deelnemers aan de optocht die zich niet aan de regels houden, kunnen door de carnavalsvereniging uit de optocht worden gezet. Vanuit veiligheidsoogpunt mogen er buiten een optocht of evenement geen mensen op carnavalswagens, platte wagens en aanhangers vervoerd worden.

Kans op flinke boete

Als deelnemers met hun carnavalswagen door de organisatie uit de optocht worden gezet, dan ontvangen zij van de gemeente een brief waarin staat dat het voertuig binnen 30 minuten verwijderd moet zijn. Dit geldt ook als ze zich buiten een optocht in Deurne ophouden met mensen op de wagen. Geven zij geen gehoor aan deze oproep, dan is er kans op een flinke boete. Deze bedraagt € 5.000 per uur, met een maximum van € 10.000. Verder kan de politie maatregelen treffen, onder andere op het gebied van alcoholgebruik, personen in of op aanhangwagens en geluidsoverlast. Bij herhaaldelijke overtredingen, kunnen de gemeente en de politie besluiten om het voertuig in beslag te nemen.

Voor iedereen een leuk feest

Burgemeester Hilko Mak: “We realiseren ons dat het stevige maatregelen zijn, maar afgelopen jaar hebben we gezien dat dit werkt. De carnavalsverenigingen, gemeente en politie willen niet meer terug naar een situatie als in 2015, toen tientallen mensen overlast ondervonden van de wagens en er meer dan eens gevaarlijke situaties ontstonden, door jongeren die midden in het verkeer van de wagens springen of erop klimmen. Ik reken op ieders gezond verstand. Dan hoeven we helemaal geen boetes uit te delen en blijft carnaval voor iedereen een leuk feest.”

 

Lees meer

Inwoners Peelgemeenten geven huishoudelijke ondersteuning een ruime voldoende

De Peelgemeenten ( Deurne, Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) bieden huishoudelijke ondersteuning aan volgens de werkwijze van een “schoon en leefbaar huis”. In oktober en november 2016 is er een kwaliteitsmeting gedaan, die een goed beeld geeft van het functioneren van de huishoudelijke ondersteuning volgens deze nieuwe werkwijze. Uit deze meting blijkt dat mensen een ruime voldoende geven voor de huishoudelijke ondersteuning die zij ontvangen.

Kwaliteitsmeting

De kwaliteitsmeting die heeft plaatsgevonden is gedaan om de kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning goed te kunnen beoordelen. De bedrijven Zorg-Lokaal en Seiso hebben ongeveer 400 huishoudens bezocht in de Peelgemeenten en Helmond. De bezochte huishoudens ontvangen Wmo-huishoudelijke ondersteuning in de vorm van zorg in natura. In totaal ontvangen bijna 4000 huishoudens deze zorg. Dit betekent een steekproef van 10%.

Uitkomsten onderzoek

Beleving
Bij de kwaliteitsmeting hebben Zorg-Lokaal en Seiso aan de mensen die zij hebben bezocht gevraagd wat zij vinden van de huishoudelijke ondersteuning die zij krijgen. Van de 394 bezochte klanten hebben 388 een oordeel gegeven over hun aanbieder en de hulp. Van deze 388 klanten geeft een overgrote meerderheid (ruim 90%) aan tevreden te zijn over hun aanbieder en 64% geeft zelfs aan zeer tevreden te zijn. 36 van de 388 mensen hebben hun aanbieder een onvoldoende gegeven waarvan 3 een zware onvoldoende (4 of lager). Gemiddeld komt het oordeel uit op een 7,7.

Kwaliteitsmeting
Naast de beleving van de mensen, is ook de kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning zelf beoordeeld. Hierbij scoren de aanbieders gemiddeld een 7,3. In 20 gevallen werd een onvoldoende gescoord waarvan 6 zware onvoldoendes (4 of lager). In deze 20 gevallen is al in december actie ondernomen. Aanbieders zijn in samenspraak met deze klanten bezig hun inzet of dienstverlening aan te passen en te verbeteren. De gemeenten houden een vinger aan de pols en zullen half februari via een hercontrole nagaan of de juiste veranderingen/verbeteringen zijn doorgevoerd door de zorgaanbieders die het aangaan.

Conclusie onderzoek

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep in mei 2016 hebben de Peelgemeenten in de zomer hun werkwijze aangepast. Ze hebben duidelijker omschreven wat wordt bedoeld met een “schoon en leefbaar huis”. Zo weten mensen wat zij van de huishoudelijke ondersteuning mogen verwachten. De kwaliteitsmeting betrof een pilot: een eerste verkenning van kwaliteit meten als het gaat om een “schoon en leefbaar huis”. Het ging om een blinde steekproef van 10% van onze klanten die huishoudelijke ondersteuning via een gecontracteerde aanbieder ontvangen. Daarmee geeft deze pilot een goede indicatie van het functioneren van de huishoudelijke ondersteuning volgens de werkwijze van een “schoon en leefbaar huis”.

Uit de pilot blijkt dat veel klanten tevreden zijn over hun zorgaanbieder en de werkzaamheden van de hulp. Dit lijkt haaks te staan op de beeldvorming die eerder is ontstaan over het onderwerp huishoudelijke ondersteuning, namelijk een beeld van ontevreden klanten en aanbieders die onvoldoende inzet plegen.

Vervolg in 2017

Ook in 2017 behoeft het thema huishoudelijke ondersteuning alle aandacht. Als Peelgemeenten staan we voor goede dienstverlening aan onze inwoners. Het instrument optische controle ondersteunt ons daarbij. In de tweede helft van 2017 zal dan ook opnieuw een steekproef worden uitgevoerd onder onze klanten.

Lees meer

Voorronde Open Nederlands Kampioenschap Poker komt naar Deurne

Het Open Nederlands Kampioenschap Poker komt naar Deurne. Op zaterdag 4 maart is Café Zaal ’t Vertierke de locatie van een voorronde van het toernooi. In heel Nederland worden er 125 voorrondes gespeeld, met als doel het halen van de landelijke finale. Het Open Nederlands Kampioenschap Poker maakt het voor alle pokerliefhebbers mogelijk om mee te doen aan een laagdrempelig toernooi.

De speellocatie wordt omgetoverd tot een ware pokerroom en de deelnemers gaan spelen om de beste pokerspeler van de gemeente te worden. De winnaar van de voorronde mag dan een jaar lang de titel ‘Amateur Poker Kampioen van de gemeente Deurne’ dragen en krijgt bovendien een mooie beker. Daarnaast kwalificeert diegene zich voor de landelijke finale. De beste 10% van alle deelnemers maakt ook nog kans om zich via de halve finales hiervoor te kwalificeren.

Laagdrempelig toernooi
Iedereen die mee wil doen, kan zich via de website www.onkpoker.nl inschrijven. “Door mee te doen krijgen zijn niet alleen de kans om een gooi te doen naar de titel, maar ook de kans om een leuk, laagdrempelig toernooi te spelen”, zegt Mathijs Jonkers, organisator van het ONK Poker. De voorronde in Deurne op 4 maart begint om 20:00 uur.

Lees meer

Erf en bedrijfsgebouwen gesloten aan de Regenweg

De politie heeft op 16 november 2016 ontdekt dat in een bedrijfsgebouw aan de Regenweg in Liessel een bedrijfsmatige hennepproductie plaatsvond. Op grond van de Wet Damocles heeft de burgemeester van Deurne besloten om het erf en de bedrijfsgebouwen op deze locatie te sluiten voor een periode van zes maanden. De tijdelijke sluiting is op woensdag 8 februari ingegaan. De twee woningen op deze locatie zijn niet gesloten.

De bewoners van het adres aan de Regenweg tekenden protest aan tegen de sluiting. Zij vroegen een voorlopige voorziening aan bij de Rechtbank. Deze voorlopige voorziening is door de Rechtbank afgewezen. Dit was voor de burgemeester aanleiding om tot de sluiting over te gaan. De gemeente heeft hier bewust nog een aantal dagen mee gewacht, zodat de dieren die op het erf en in de stallen verbleven, verplaatst konden worden naar een andere locatie. De sluitingsdatum is afgestemd met de advocaat van de bewoners.

Het erf en de gebouwen zijn rondom met hekken afgezet

Gedurende een periode van zes maanden mogen de gebouwen op het erf door niemand gebruikt of betreden worden.

Wet Damocles

Volgens de Wet Damocles (artikel 13b van de Opiumwet) heeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen, lokalen of erven waar verdovende middelen worden verkocht, verhandeld, verstrekt, afgeleverd of aanwezig zijn, tijdelijk te sluiten. De burgemeester past het Damoclesbeleid toe ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat en als middel tegen de ondermijnende criminaliteit in Brabant.

Lees meer

Korting op bibliotheekabonnement voor minima

Sinds 1 januari heeft Bibliotheek Helmond Peel voor iedereen een nieuw abonnement, namelijk ‘Zorgeloos lenen’. Eén abonnement zonder telaat- en leengelden, waarmee je écht kunt lenen zonder zorgen.

Om dit abonnement ook voor mensen met een laag inkomen binnen bereik te houden sloegen de bibliotheek en de gemeenten Asten, Deurne, Helmond en Someren de handen ineen en bedachten samen een kortingsregeling; zo kunnen ook mensen met een  smalle beurs ( tot 120% van de bijstandsnorm) lid worden en blijven van de bibliotheek.

In de gemeenten Someren, Asten en Deurne krijgen alle minima de komende weken een persoonlijke brief van de gemeente en een kortingsbon van de bibliotheek; hiermee kunnen zij zich met €30 korting laten inschrijven als lid van de Bibliotheek Helmond-Peel.  Het Zorgeloos lenen-abonnement kost dan slechts €12 per jaar en biedt toegang tot alle faciliteiten van Bibliotheek Helmond-Peel. Bij de brief aan de inwoners van Someren worden de mensen nog attent gemaakt op de regeling Meedoen, waarmee de overblijvende kosten van €12 nog kunnen worden teruggevraagd bij de gemeente Someren.

In Helmond krijgen alle mensen met een minimum inkomen een inkomensverklaring van Senzer of de gemeente Helmond; met deze verklaring kunnen ze zich  laten inschrijven als lid van de bibliotheek . Per verklaring kan één persoon gratis worden ingeschreven.Gemeenten en bibliotheek dragen samen de kosten van deze regeling. Gemeenten en bibliotheek hopen dat  met dit kortingsaanbod meer minima gebruik zullen maken van het brede aanbod van Bibliotheek Helmond-Peel.

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.