Nieuws uit de Regio

Samenwerking lokale omroepen in de Peel

In verschillende media wordt op dit moment gesuggereerd dat DMG niet zou willen samenwerken in het kader van de voorgestelde streekomroep ‘de Peel’, dat DMG het (die streekomroep) niet zou willen geloven, dat DMG niet met de andere lokale omroepen in ‘de Peel’ zou willen samenwerken of zelfs niet met hen door 1 deur zou kunnen. Dat er in het kader van ‘de Peel’ ook sprake zou zijn van een fusie tussen de betrokken lokale omroepen en ga zo maar door. Maar niets is minder waar. DMG is tot op heden in deze media-uitlatingen geen enkele keer gekend en ook niet gehoord; er wordt dus veel over ons gesproken maar niet met ons! DMG distantieert zich dan ook nadrukkelijk van de uitlatingen zoals die nu in de media gedaan worden!
In het kader van het waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit van de lokale omroepen is het plan opgevat dat de bestaande omroepen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Hiervoor hebben we al een aantal jaren overleg gevoerd met de diverse lokale omroepen in de regio.

Het voorstel van de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) die de landelijke omroepkoepel OLON daarover adviseert is dat er over een aantal jaren misschien 1 streekomroep voor alle Peelgemeenten komt. Volgens dat advies betekent dit een nauwe samenwerking tussen de lokale omroepen van Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Asten/Someren en Deurne (DMG). ‘Samenwerken’ betekent dan overigens niet een fusie of een samengaan in 1 organisatie maar het zoeken van ‘win-win’-mogelijkheden zoals bijvoorbeeld op het gebied van nieuwsgaring en -verspreiding (redactie) of het gezamenlijke gebruik van radio- en tv-middelen en capaciteit (bemensing). Dus samenwerking aan de ‘achterkant’ daar waar mogelijk en wenselijk, waarbij de eigen identiteit behouden blijft.

Dus ook dan verandert de identiteit van DMG niet: DMG is en blijft de omroep voor de gemeente Deurne!

DMG sluit niet de ogen voor deze ontwikkeling, maar staat, in nauw contact met haar portefeuillehouder binnen het college van B&W, open voor het gesprek, en natuurlijk voor vragen, over haar rol en betrokkenheid bij de voorgestelde vorming van streekomroep ‘de Peel’.

Advertentie

Deze inhoud is geblokkeerd, accepteer cookies om de inhoud te bekijken.


Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.