1.8 C
Deurne
zondag 3 december 2023
Home- DeurneVijfde LEO-groep, fulltime hoogbegaafden onderwijs

Vijfde LEO-groep, fulltime hoogbegaafden onderwijs

Stichting Prodas, Basisschool D’n Heiakker en Oudervereniging Parentes zijn blij en trots te mogen bekendmaken, dat in schooljaar 2017-2018 wellicht een vijfde groep voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs zal starten op Basisschool D’n Heiakker in Deurne. De aandacht voor deze groep kinderen, die in het reguliere basisonderwijs moeilijk hun draai kunnen vinden, is groeiende. En daarmee ook het aantal leerlingen dat op de wachtlijst staat. Prodas heeft, in overleg met oudervereniging Parentes, besloten om toestemming te geven voor het opzetten van een vijfde Leo-groep , wanneer het aantal van 90 leerlingen bereikt is. Dat betekent dat er, naast de leerlingen die nu nog op de wachtlijst staan, ruimte is voor aanmelding van nieuwe leerlingen die op zoek zijn naar passend onderwijs!

In 2009 is het LEO onderwijs gestart met 2 groepen. Vorig jaar bleek al dat een 4e LEO groep noodzakelijk was. En komend schooljaar zal er wellicht gestart worden met een vijfde LEO groep. Ze hebben de afgelopen jaren bewezen noodzakelijk én succesvol te zijn. In de huidige vier Leo-groepen krijgen ca 80 hoogbegaafde leerlingen uit de gehele regio vijf dagen per week onderwijs, dat past bij hun manier van leren. Uit de wijde omgeving komen de kinderen ervoor naar Deurne. Er wordt lesgegeven aan de groepen 2 t/m 8. De leerlingen krijgen naast het (compactere) reguliere aanbod een uitdagend programma met onder meer de vakken Engels, Chinees, schaken, science, leren leren, leren leven en creatief denken.

Hoogbegaafde kinderen worden vaak verward met slimme kinderen. Slimme kinderen hebben een hoge intelligentie en kunnen vaak goed meekomen op school. Hoogbegaafde kinderen hebben in aanleg een heel ander neurologisch systeem, waardoor zij informatie intenser en sneller waarnemen. Hierdoor zijn zij anders in hun denken, doen en voelen. Zij kunnen schoolkennis vlot opnemen, maar dat wil niet zeggen dat zij deze kennis ook snel kunnen omzetten in goede resultaten.

Daarnaast kunnen hoogbegaafde kinderen extreem gevoelig zijn voor de emoties van anderen en (fysieke) prikkels en daar enorm op reageren. Zij kunnen verder een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben, heel kritisch zijn, perfectionistisch overkomen en de lat hoog leggen op het gebied van prestaties. Als de school onvoldoende kennis en mogelijkheden heeft op dit gebied, is de begeleiding binnen het regulier basisonderwijs ontoereikend. De aansluiting met leeftijdsgenoten kan ook moeilijk zijn. Vaak wordt gedacht dat hoogbegaafde kinderen sociaal-emotioneel achterlopen, maar het tegendeel is waar. Zij hebben juist zeer veel behoefte aan contact, maar dan met ontwikkelingsgelijken. Kinderen die in essentie net zo gevoelig zijn. Er zijn dan nog steeds onderlinge verschillen.

Een kind op de “LEO” kan vergeleken worden met een cheeta, het snelste dier op aarde. Zet hem in een hok van de dierentuin en hij zal nooit kunnen laten zien wat hij allemaal kan. Zijn ultieme snelheid zal op een kleine oppervlakte nooit bereikt worden, maar geef hem de ruimte en zijn ongekende talent komt tot uitdrukking. In het LEO-onderwijs krijgt het kind de vrijheid om de grenzen van zijn of haar mogelijkheden te ontdekken en leren om deze optimaal te benutten. Het onderwijsmateriaal is uitdagend en reikt verder dan de schoolmuren.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen