17.1 C
Deurne
zondag 19 mei 2024
HomeKlachten

KLACHTENPROCEDURE

Wij doen als lokale omroep ons best om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan en onze content via de verschillende platformen volgens professionele standaarden en kwaliteitseisen aan te bieden. Heb je toch iets gezien in onze berichtgeving dat niet klopt of is je iets anders opgevallen waar je een klacht over hebt? Dan kun je via onderstaande procedure je klacht bij ons melden waarna wij je zullen informeren over de behandeling ervan.

Indienen klacht

Klachten over de mediaproducten of medewerkers van DMG kun je op een eenvoudige manier indienen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het invulformulier op de contactpagina. Ook kun je een email sturen naar klachten@dmgdeurne.nl of telefonisch contact opnemen via 0493-227222 of via WhatsApp op 06-1 66 55 77 3.

Aanspreekpunt

De omroep beschikt over een vast aanspreekpunt voor klachten. Je email via klachten@dmgdeurne.nl wordt behandeld door Algemeen Coördinator Ivo Boudewijns of secretaris Antoine Rakels. Wanneer je telefonisch contact opneemt met de omroep kan je ook naar deze personen vragen. Mochten zij niet aanwezig zijn, dan neemt een van de collega’s jouw klacht op en zorgt deze ervoor dat je klacht bij de juiste persoon terechtkomt.

Klachtenformulier

Je klacht wordt schriftelijk vastgelegd met een klachtenformulier. Om een klacht goed te kunnen verhelpen is het van essentieel belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd. We gebruiken deze informatie ook voor het verbeteren van ons (programma-)aanbod en bedrijfsvoering. Met het oog op de AVG-wetgeving worden de persoonsgegevens alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is.

Reactie

De omroep reageert binnen 5 werkdagen op een klacht of bevestigt in elk geval de ontvangst. In een aantal gevallen kan een klacht wellicht snel worden verholpen. Bijvoorbeeld het corrigeren van een typefout of onvolledigheid in een nieuwsbericht. Wanneer een dergelijke klacht binnenkomt voeren wij de correctie uit en ontvang je hier een bevestiging van. Indien het oplossen of beantwoorden langer duurt dan 5 werkdagen dan sturen we in ieder geval een ontvangstbevestiging met nadere informatie over de behandeling van de klacht.

Analyse en evaluatie

Je klacht wordt geanalyseerd en geëvalueerd, zodat de oorzaak van de klacht kan worden achterhaald. Er wordt onder meer onderzocht hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft kunnen ontstaan. Ook wordt er bekeken of de vraag of klacht valide is. In een aantal gevallen is het denkbaar dat het een journalistieke en/of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met uw voorkeur. Bij de terugkoppeling zullen wij onze beslissing hierover toelichten.

Maatregelen

Op basis van de analyse en evaluatie wordt zo nodig een corrigerende maatregel genomen om de klacht op te lossen. Daarnaast worden mogelijk preventieve maatregelen genomen ter voorkoming van herhaling. Wanneer je klacht terecht is ,zal de omroep er alles aan doen om een corrigerende maatregel te treffen, of in ieder geval een preventieve maatregel treffen ter voorkoming van herhaling.

Informeren

Wanneer er naar aanleiding van een klacht een corrigerende of preventieve maatregel is genomen, dan informeren wij je hierover. Wij stellen je ook op de hoogte indien er geen corrigerende of preventieve maatregel mogelijk is.