Missie & visie

Missie DMG (Deurne Media Groep)

Wij zijn de lokale omroep van de gemeente Deurne, die dichtbij bewoners, verenigingen, (non)profit organisaties, bedrijven en overheid staat. Hierbij vervullen wij een verbindende rol en zijn we als lokale omroep laagdrempelig bereikbaar voor inwoners en organisaties. DMG is daarnaast in grote mate maatschappelijk betrokken. Wij kennen de gemeenschap en de gemeenschap kent DMG. Wij zitten in de haarvaten van de gemeente Deurne.

De omroep betrekt de inwoners door:

  • vrijwilligers in te zetten die content verzamelen, aanleveren, creëren en publiceren. Daarmee verslaan we (samen met de gemeenschap) nieuwswaardige lokale gebeurtenissen in brede zin en geven onafhankelijke en objectieve journalistiek duiding aan nieuws, sport en evenementen, e.d.
  • een platform op gemeente- en wijkniveau te bieden waar commerciële en niet-commerciële partijen (stichtingen, bedrijven, instellingen, gemeente, politieke partijen etc.) de inwoners kunnen bereiken met eigen content.
  • alle doelgroepen, van jongeren tot ouderen, te betrekken bij hetgeen in de gemeente Deurne gebeurt door onder andere in samenwerking met het onderwijs, culturele instellingen, verenigingen en (sport)clubs content te verzamelen en producties te maken.

We brengen nieuws dat daar waar mogelijk uniform is voor het verzorgingsgebied, maar daar waar wenselijk en/of noodzakelijk (hyper)lokaal en verdiepend kan zijn.

Nieuws dat snel, accuraat, objectief en onafhankelijk wordt gebracht. DMG is de lokale ’waakhond‘; kritisch en scherp waar nodig maar bovenal fair en met een open vizier. Als inwoners van onze gemeente iets zien gebeuren of ergens van horen, weten ze dat de antwoorden op de vragen die ze hebben over iets in de actualiteit meteen kunnen vinden op onze mediakanalen.

Als omroep voldoen wij ruim aan de mediawet met een lokaal toereikend media-aanbod, dat zich kan meten met de ‘beste lokale omroepen’. Dit is een award van de NLPO waarbij de jury zich met name richt op thema’s die de doelstellingen en ontwikkeling van de sector weerspiegelen, waaronder lokale journalistiek/lokale democratie, lokale verbondenheid en professionalisering.

Het informatieve, culturele en educatieve aanbod, dat aansluit op de wensen van volgers, luisteraars, kijkers en stakeholders wordt zo veel als mogelijk cross mediaal online en via radio en tv verspreid. Voor adverteerders is de omroep aantrekkelijk vanwege haar lokale en bovenlokale bereik en de vele mediakanalen.

Onze betaalde en onbetaalde medewerkers werken met elkaar samen volgens professionele standaarden en kwaliteitseisen. Met respect en ruimte voor iedereen in een open en prettige cultuur wordt het gezamenlijke grotere doel nagestreefd. Voor medewerkers is er volop ruimte om zich te ontplooien.

Van alle medewerkers wordt verwacht dat afspraken worden nagekomen. Onbetaalde medewerkers realiseren zich dat van vrijblijvendheid geen sprake kan zijn bij een mediabedrijf, dat professioneel journalistieke producten levert. Mensen willen graag bij onze gezellige en professionele omroep horen en de medewerkers zijn trots op de omroep.

De omroep beschikt over een technologische infrastructuur, passend bij haar ambitie om lokaal dichtbij te zijn en effectief en efficiënt te functioneren. De omroep is financieel gezond, door een evenwichtige verdeling van de publieke en commerciële inkomsten.

Visie DMG (Deurne Media Groep)

De lokale omroepen DMG Deurne, Dit is Helmond en SIRIS Asten-Someren zijn samen op weg naar een vergaande samenwerking. Deze is er op gericht een professioneel journalistiek product te leveren, dat waar nodig scherp en kritisch is, maar bovenal objectief en fair t.o.v. onze lokale gemeenschap. Gezamenlijk verslaan we het nieuws in de hele streek de Peel.

Daarnaast richt de samenwerking zich op professionalisering op organisatorisch vlak. De samenwerking resulteert uiteindelijk in een samengaan tot één organisatievorm met meerdere edities teneinde de inwoners van ons gezamenlijk verzorgingsgebied zo goed mogelijk te voorzien van (hyper)lokaal nieuws.

Over de exacte invulling van de samenwerkingsstructuur onder de term ‘Streekomroep’ wordt nog nagedacht. De (juridische) vorm staat nog niet vast en is afhankelijk van nu nog niet voldoende bekende regels, wetgeving en mogelijkheden.

De continuïteit van de lokale omroep(en) wordt met de samenwerking verder gewaarborgd. Met elkaar kunnen we op termijn voldoen aan het keurmerk Nederlandse Streekomroepen en de nieuwe wet- en regelgeving vanuit de landelijke Overheid.

Uiteindelijk zal de samenwerking resulteren in een samengaan van de omroepen één organisatievorm. Daarbij is en blijft het uitgangspunt dat de klanten, bewoners, verenigingen, (non) profit organisaties, bedrijven en lokale overheid altijd centraal staan. In het verlengde hiervan is het de bedoeling dat DMG de eigen identiteit/branding en het eigen verzorgingsgebied behoudt om zo dicht mogelijk bij de inwoners van gemeente Deurne te kunnen staan.

We gaan dit bereiken door nadrukkelijk de toon te zetten in woord en beeld. Ons informatief en educatief aanbod via online, radio en tv sluit aan op de wensen van de lokale gebruikers in onze gemeente. We brengen een lokaal toereikend media-aanbod (LTMA) dat voldoet aan de mediawet en waarmee wij beschouwd worden als één van de beste lokale omroepen.

Vanuit onze passie zijn we zowel fysiek, online als via de ether laagdrempelig, verbindend en altijd dichtbij de mensen en organisaties in Deurne. De gemeenschap kent ons en wij kennen de gemeenschap. Het nieuws is daar waar mogelijk uniform voor alle plaatsen en daar waar wenselijk en/of noodzakelijk (hyper)lokaal en verdiepend. Inwoners en organisaties ervaren ons als maatschappelijk betrokken en verbindend.