13.5 C
Deurne
dinsdag 21 mei 2024
HomeANBI-status

ANBI-STATUS

Officiële en bij het publiek bekende naam

De stichting Lokale Media Groep Deurne (DMG) is een lokale publieke media-instelling, door het Commissariaat voor de Media aangewezen voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Deurne.

Ze staat in het handelsregister ingeschreven onder nummer 50348906. Het fiscaal nummer van de stichting is: RSIN 8227.36.263. DMG is gevestigd (bezoekadres) aan het Martinetplein 1 te 5751 KM Deurne. Op dit adres bevinden zich de radio- en tv-studio en de redactieruimte.

DMG is ook bereikbaar via zijn website www.dmgdeurne.nl of via info@dmgdeurne.nl . DMG heeft als correspondentieadres Eendracht 13, 5751 SB Deurne. Telefonisch is DMG bereikbaar via 0493-227222 (kantoor) en 0493-227227 (studio), via Whatsapp is DMG bereikbaar via 0493-227227.

DMG heeft de gehele gemeente Deurne (Deurne, Vlierden, Liessel, Neerkant en Helenaveen) als haar verzorgingsgebied. Zij is gebonden aan de bepalingen van de Mediawet en legt over haar activiteiten verantwoording af aan het Commissariaat voor de Media en aan de gemeente Deurne.

Doelstelling

DMG vervult een belangrijke rol voor de nieuwsgaring en de verspreiding daarvan via de beschikbare media in de gemeente Deurne. De beschikbare media bestaan uit radio, de website en social media kanalen. Dit is recent uitgebreid met een video-kanaal waar kijkers ‘on-demand’ beeldverslagen kunnen bekijken van activiteiten in de gemeente Deurne. Via de Android, iPhone en iPad-apps is alle content van DMG ook mobiel te bekijken en beluisteren. Via social media is DMG te volgen op Twitter via @DMGdeurne, via Facebook op facebook.com/DMGDeurne en op Instagram via instagram.com/dmgdeurne.

Mediacijfers Deurne Media Groep (DMG)

Merknaam: 55% bekendheid in het verzorgingsgebied
Radio: 82% weekbereik
Radio: 59.000 radioluisteraars per week*
Bijna 1000 online tv-kijkers per maand*
Ruim 50.000 bezoeken op internet (website en apps) per maand*
Ruim 3500 likes op Facebook*
Ruim 3600 volgers op Facebook*
Ruim 1500 volgers op Twitter*

* Laatste update: januari 2018 Bronnen: NLO (Nationaal Luister Onderzoek), Intelligence & Analyse van de Gemeente Helmond, Google Analytics, Facebook, Twitter.

Bestuur

Het bestuur van DMG wordt gevormd door:

  1. I. Gijsbers, voorzitter
  2. A. Rakels, secretaris
  3. Penningmeester – vacature
  4. M. Vogels, bestuurslid
  5. W. Wijnen, bestuurslid

Vrijwilligers

Binnen DMG zijn er ca. 45-50 vrijwilligers actief. De belangeloze inzet van talrijke vrijwilligers draagt in belangrijke mate bij aan het kunnen realiseren en uitzenden van vele programma’s op een kwalitatief en kwantitatief goed niveau.

PBO

De mediawet schrijft een Media-aanbodbepalend Orgaan (MBO, ook wel programmabeleid bepalend orgaan (PBO) genaamd) voor.

Deze is ook voor de DMG organisatie actief en kent op dit moment een negental leden voor de belangrijkste stromingen binnen de gemeente Deurne. Het PBO wordt gevormd door:

P. Janssen

W. van de Beek

M. van Rijt

W. Buiter

W. Koppens

M. van den Heuvel

T. van Doorne

S. Aarts

J. Swinels

Beloningsbeleid

De bestuursleden en medewerkers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen ze aanspraak maken op een reiskostenvergoeding (19 ct/km of 2e klas openbaar vervoer) indien zij voor de stichting buiten de gemeente Deurne moeten zijn voor werkzaamheden. Zulks ter beoordeling van het bestuur.

Financiën

Om de uitgaven van DMG te kunnen bekostigen wordt een bijdrage van de gemeente Deurne en vrijwillige bijdragen/donaties ontvangen van bedrijven en inwoners en worden er, binnen de regels die gelden voor de publieke omroep, tegen betaling reclameberichten op haar website getoond en via de radio uitgezonden.

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van DMG wordt verwezen naar het Jaarverslag 2018 DMG.

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de Balans 2018 DMG en de Baten en lasten 2018 DMG.

Beleidsplan (2019-2022)

Voor de hoofdlijnen van het beleid van DMG wordt verwezen naar het business plan DMG 2019-2022 getiteld ‘DMG en de toekomst’.