11.4 C
Deurne
donderdag 18 april 2024
HomeDisclaimer

DISCLAMER

Het is niet toegestaan om de website van Deurne Media Groep (DMG) of gedeelten daarvan openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Deurne Media Groep (DMG). Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Voor persoonlijk niet commercieel gebruik, is deze toestemming niet nodig, mits u alle auteursrechtelijke berichten en andere handelsmerken intact laat. Het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website, media instelling of binnen een andere computeromgeving is verboden.

Hoewel Deurne Media Groep (DMG) voldoende aandacht besteedt aan het correct en up to date houden van haar website, geeft Deurne Media Groep (DMG) geen garanties of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Deurne Media Groep (DMG) accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de website. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.

Een aantal (hyper)links op deze website leiden naar websites die geen eigendom zijn van Deurne Media Groep (DMG), maar zijn alleen ter informatie voor de bezoekers opgenomen. Wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Deurne Media Groep (DMG). Hoewel Deurne Media Groep (DMG) uiterst zorgvuldig is met selecteren van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Deurne Media Groep (DMG) worden onderhouden wordt afgewezen.