AuteurRedactie

Omvang brand Deurnese Peel wordt kleiner, maar veen smeult nog steeds

De omvang van de brand in de Deurnese Peel wordt kleiner, maar het veen smeult nog steeds na. De regenbuien van afgelopen weekend hebben een positief effect gehad. Dat laat de gemeente Deurne woensdag op haar website weten.

Dinsdag heeft een loonwerker de randen van het gebied van de brand met watertonnen nat gehouden. De inzet richt zich met name op de zuidkant van het gebied. Aan de zijde van het kanaal (oostkant) is het gebied op dit moment nat genoeg. De watertonnen worden ingezet om te voorkomen dat de brand alsnog kan overslaan naar naastgelegen graslanden. Het turf, wortels en strooisel smeulen nog. Er kan sprake zijn van overlast van rook en stank. Op momenten dat het windstil is, blijft de rook langer op dezelfde plek hangen. En bij lagere temperaturen in de ochtend stijgt de rook niet op, maar blijft hangen vlak boven de grond.

Droog weer
Voor de komende dagen wordt er warm en droog weer voorspeld. Medewerkers van Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas houden de situatie in de gaten. Als het nodig is, gaat een loonwerker opnieuw aan de slag met watertonnen om de randen van het gebied nat te houden. Het gebied is nu nat dankzij de regen van afgelopen weekend. Binnen het gebied van 700 bij 300 meter waar de brand zich bevindt, is ongeveer driekwart van het veen verbrand. Dit betekent dat er nog ongeveer een kwart brandbaar materiaal is.

Enkele weken
In de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 juni is in de Deurnese Peel bij Liessel een grote brand uitgebroken. Het gaat om een veenbrand, die niet te blussen valt. Het veen smeult en af en toe ontstaan er kleine brandjes. Het duurt naar verwachting nog enkele weken voordat het vuur helemaal uit is. Tot die tijd kan er overlast zijn in de vorm van rook en stank.

 

 

Lees meer

Gemeente bereidt samen met provincie herinrichting N270 bij Deurne voor

De gemeente Deurne en de provincie Noord-Brabant bereiden momenteel de herinrichting van de N270 tussen Deurne en de grens met Limburg voor. Door de weg aan te pakken, willen zij de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de N270 verbeteren.

De gemeente en provincie nemen verschillende maatregelen aan de N270. Zo komen er twee kruispunten ter hoogte van de Oude Graaf /Riet en Nachtegaalweg in Deurne. Deze kruispunten worden voorzien van verkeerslichten. Daarnaast moet de weg veiliger worden door het aantal erfaansluitingen te verminderen en parallelwegen op het traject Deurne-Nachtegaalweg aan te leggen. Daarnaast moeten de fietsvoorzieningen worden verbeterd, vindt er onderhoud plaats aan de hoofdrijbaan van de N270, wordt er een landschapsvisie ontwikkeld voor het inrichten van groen en wordt de openbare verlichting en bewegwijzering vernieuwd.

De gemeente en provincie hebben in 2014 een principeplan gemaakt waarin de plannen voor de reconstructie vastliggen. Momenteel worden deze plannen in detail uitgewerkt. Dit gebeurt met een vertegenwoordiging van de bewoners en andere belanghebbenden. Ook worden verschillende onderzoeken uitgevoerd, onder andere naar bodem en geluid. Daarna gaat de gemeente Deurne aan de slag met de bestemmingsplanprocedure. Omdat de weg breder wordt, moet de provincie gronden aankopen. Tot slot selecteert de provincie een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Vaak raak
De afgelopen tijd is het vaak raak op de N270 in Deurne. Woensdag 28 juni knalde een busje achterop een auto. De auto wilde afslaan, maar de bestuurder van het busje zag dit te laat. Donderdagavond 29 juni vorderde de politie het rijbewijs in van een bestuurder die op de Langstraat (N270) 190 km/u reed. Zaterdag 1 juli botste een bestelbusje door onbekende oorzaak tegen een boom.

Inzage
Eerder was het plan om de weg te herinrichten tussen Deurne en de Nachtegaalweg. Dat is uitgebreid tot aan de Limburgse grens. Er zijn hierdoor meer onderzoeken nodig dan waar in de planning rekening mee was gehouden. Hierdoor zijn niet al deze onderzoeken klaar binnen de afgesproken tijd. Om deze reden is de datum dat het bestemmingsplan in te zien is uitgesteld van 3 augustus tot 1 september.

Lees meer

Gemeente verleent principemedewerking voor bouw zorgboerderijen Blasiusstraat

Het college van B & W heeft besloten om principemedewerking te verlenen voor de bouw van een 4-tal zorgboerderijen aan de Blasiusstraat in Deurne-Zeilberg. Stichting Zorgboog wil in de boerderijen plaats bieden aan 28 bewoners.

Het ontwerpbestemmingsplan voor de zorgboerderijen aan de Blasiusstraat ligt sinds vrijdag 30 juni zes weken ter inzage bij de griffie in het gemeentehuis. Ook is het plan in te zien via de website van de gemeente Deurne. De gemeente voorziet eventueel binnengekomen opmerkingen na de termijn van zes weken van een reactie.

Vervolgens stelt de gemeente een bestemmingsplan op. Burgers kunnen daarna eventueel in beroep gaan tegen het plan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lees meer

Opnames internationale documentaire bij LOS Deurne

Bij Sociocratische Leeromgeving LOS Deurne zijn deze week opnames gemaakt en interviews afgenomen voor een documentaire over sociocratisch onderwijs in Nederland. De documentaire wordt gemaakt door Wondering School, een onafhankelijk non-profit project. De documentairemakers bezochten eerder vergelijkbare scholen in Engeland, Portugal en Brazilië. 

Wondering School zal vier sociocratische scholen in Nederland bezoeken voor hun documentaire en de verwachting is dat deze aan het eind van het jaar klaar is.

Sociocratisch onderwijs is een vorm van democratisch onderwijs, waar kinderen en begeleiders samen besluiten nemen over wat en hoe ze willen leren. Sociocratie houdt in dat ‘alle stemmen gelden’ in plaats van het bekende democratische concept ‘de meeste stemmen gelden’. Sociocratische Leeromgeving LOS Deurne is in januari 2017 geopend in het pand van het voormalige Hof van Deurne aan het Haageind en biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 21 jaar. Basisonderwijs en voortgezet onderwijs lopen naadloos in elkaar over, waarbij leerlingen van alle leeftijden samen spelen, leren en ontdekken. Sinds de start van de school is het leerlingaantal met 80% gegroeid.

Lees meer

Huurappartementen in oude biebgebouw Deurne

Woningbouwvereniging Bergopwaarts gaat het leegstaande gebouw aan de Martinetstraat 1 in Deurne herontwikkelen. In overleg met gemeente Deurne hebben wij plannen gemaakt om het gebouw, waar voorheen de bibliotheek en het bestuur van Bergopwaarts gevestigd waren, om te vormen tot 22 sociale huurappartementen en een commerciële ruimte. 

In het gebouw komen 22 huurappartementen van 55 tot 90 m2 waarvan drie maisonnettes en een commerciële ruimte van 150 m2. Het is nog niet bekend wat de huurprijzen zijn en wanneer de woningen in het woningaanbod van Bergopwaarts komen.

Lees meer

Start laatste werkseizoen hoogveenherstel in de Groote Peel en Mariapeel

De Groote Peel vormt samen met de Deurnsche Peel en de Mariapeel de Peelvenen; een uniek hoogveengebied op de grens van Brabant en Limburg. Na een periode van rust tijdens het broedseizoen zullen de inrichtingswerkzaamheden op 17 juli weer hervat worden in de Mariapeel en de Groote Peel. Doel van het project is het behouden van het hoogveen voor de toekomst. Een vooruitblik op wat er de komende maanden staat te gebeuren. 

Van 15 maart tot 15 juli was de Peel een aantal maanden het domein van de vogels. Rust in de beide Peelvenen vanwege het broedseizoen. Vanaf 17 juli zullen de werkzaamheden hervat worden. Het laatste werkseizoen van de beide projecten gaat dan van start. Beide projecten hebben tot doel om het hoogveen voor de toekomst te behouden. Doen we niks dan gaat het unieke hoogveen verloren. In de inrichtingsmaatregelen draait het om het vasthouden van regenwater zodat het hoogveensysteem zich hersteld.

In de Groote Peel is de nieuwe Eeuwselse Loop gegraven. Aankomend werkseizoen zal deze in gebruik genomen worden en wordt de oude loop gedempt. In totaal worden er 24 km aan kades in het gebied aangelegd of opgehoogd. Tijdens dit werkseizoen moet er nog 8 km worden aangelegd. Ook zullen er 15 km aan vaartjes en sloten afgedicht worden zodat ze geen lekken meer vormen voor het wegsijpelende peelwater. En worden er stuwen geplaatst om tot een regelbaar systeem te komen.

In de Mariapeel concentreren dergelijke hydrologische werkzaamheden zich met name in de Horster Driehoek. In totaal worden er komend werkseizoen nog zo’n 12 km sloten verondiept, 4 km kades aangelegd, 30 dammen in wijken aangebracht en 10 stuwen geplaatst. Er wordt gewerkt vanuit drie depots; het depot aan de Vossenheuvel is nieuw. Tegelijkertijd wordt ook leefgebied voor beschermde soorten, zoals blauwborst, roodborsttapuit, nachtzwaluw en gladde slang verbeterd. Hiervoor worden op 6ha (half) open zonnige plekken gemaakt door houtopslag (gedeeltelijk) te kappen. Er zal op die plekken een gevarieerd landschap met hier en daar een solitaire boom of boomgroep ontstaan. In Mariaveen worden aan de zuidzijde de laatste 75ha van de 300ha trosbosbessen verwijderd. Ook in de Deurnsche Peel worden komend seizoen deze uitheemse struiken op twee locaties verwijderd.

Het komende en laatste werkseizoen loopt van half juli tot half maart 2018 in de Mariapeel. In de Groote Peel is het werk volgens planning eind 2017 klaar. Bent u benieuwd hoe deze ontwikkelingen er in het echt uitzien? Kom dan deze zomer naar de Peelvenen voor een mooie wandeling of een bezoek aan het Buitencentrum de Pelen. Bij het Buitencentrum en langs een aantal bewegwijzerde wandelroutes is informatie te vinden over de werkzaamheden. In de Groote Peel is dit langs de rode route en in de Mariapeel langs de groene route.

In de Peelvenen zijn twee LIFE+ projecten in uitvoering. Beide projecten hebben tot doel om het hoogveensysteem te herstellen. Hiervoor is een jaarrond, stabiel waterpeil nodig. Door de huidige maatregelen wordt het water in de Peel beter vastgehouden en krijgt het hoogveen de kans zich te herstellen.

Lees meer

Concert popkoor Musical Voices

Over 2 jaar bestaat popkoor Musical Voices uit Neerkant 40 jaar en hoopt dat in het voorjaar van 2020 met een grote show te vieren. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang.

Na het vertrek van dirigente Marianne Groenewegen heeft Jos Helgers (50) uit Herten onlangs de muzikale leiding overgenomen van het popkoor. Jos is naast dirigent, docent muziek op het Lyceum Schöndeln in Roermond. Hij studeerde Schoolmuziek/HaFa directie aan het conservatorium in Maastricht en is al van diverse koren dirigent geweest.

Op dinsdag 11 juli organiseert popkoor Musical Voices voor de vierde keer het mini-concert “Met Musical Voices Zingend de Zomer in”. Tijdens “Zingend de zomer in” blijft popkoor Musical Voices dichter bij huis, namelijk in thuishonk Neerkant. U kunt zich verheugen op een aantal nummers uit de verschillende shows. Dus niet alleen liedjes uit de recentste show “Jukebox” van vorig jaar april, maar ook diverse liedjes uit eerdere shows passeren de revue.

Na afloop van het mini-concert is er in Internos een karaoke-avond. Dit alles is te doen in zaal Internos te Neerkant (bij mooi weer buiten voor de zaal) vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

Lees meer

Penning van Verdienste voor Wiel van Oosterhout

Op zondag 2 juli ontving Wiel van Oosterhout uit handen van locoburgemeester Helm Verhees de Penning van Verdienste van de gemeente Deurne. Hij kreeg deze penning vanwege het feit dat hij zich meer dan 30 jaar heeft ingezet als bestuurslid van Stichting Wielercomité Liessel.

Van Oosterhout kreeg de Penning uitgereikt tijdens de opening van het BikeFun Park  in Liessel.

Wiel van Oosterhout heeft in 1985 mede de  Stichting Wielercomité Liessel opgericht. Tot eind 2016 was hij als bestuurslid actief voor deze stichting.

Deze stichting organiseerde van 1985 tot 2009 jaarlijks de Braderieronde van Liessel. Een wielerronde voor amateurs in diverse categorieën. Van 2004 tot heden wordt er elke winter een ATB toertocht georganiseerd. Vanwege het grote succes is daar vanaf 2015 ook de Zomer ATB toertocht aan toegevoegd. Tussen Kerst en Nieuwjaar is er de jaarlijkse Jeugdveldrit.

Wiel van Oosterhout is al die jaren bij alle activiteiten vooral als manusje van alles en uitvoerder van alle voorkomende organisatorische zaken betrokken geweest. Hij benaderde elk jaar weer sponsoren zodat de stichting voldoende middelen had om alles te kunnen organiseren. Hij was verantwoordelijk voor het uitzetten van de routes, voor de horeca en inkoop. Hij bouwde het parcours op en zorgde na afloop ook weer dat alles werd opgeruimd. Hij heeft al die jaren ruimte beschikbaar gesteld voor de opslag van materialen en stelde een vergaderruimte beschikbaar. Daarnaast was hij altijd in de weer om de materialen te onderhouden en daar waar nodig te herstellen.

Lees meer

Deurne zaterdag in teken van avondloop

Het centrum van Deurne is zaterdag 1 juli het decor van de avondloop. AV-LGD hield het evenement vorig jaar voor het eerst. En met succes, zaterdagavond kunnen deelnemers verschillende afstanden lopen. 

De avondloop bestaat uit afstanden van 5 en 10 km en ook is er een estafetteloop. Het parcours is 2,5 km lang en loopt door mooie en sfeervolle straatjes in het centrum van Deurne. Start en finish zijn op de Markt. De online voorinschrijving is gesloten. Inschrijven kan nog wel op zaterdag 1 juli in het Gemeentehuis vanaf 18.00 uur.

 

Lees meer

Leo Cuijpers kandidaat lijsttrekker CDA Deurne

Het bestuur van CDA Deurne draagt Leo Cuijpers voor als kandidaat lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Op zaterdag 1 juli houdt CDA Deurne haar algemene ledenvergadering. In deze vergadering draagt het bestuur huidige fractievoorzitter Leo Cuijpers voor als kandidaat lijsttrekker.

CDA Deurne vindt dat de politiek mee moet gaan in de veranderende maatschappij. De partij vindt dat de afstand tussen burger en bestuur alleen maar verder uit elkaar groeit, terwijl in de volks vertegenwoordigende rol de burger juist veel meer centraal zou moeten staan. “Na de verkiezingen van 2014 heeft fractievoorzitter Leo Cuijpers richting en inhoud gegeven aan deze nieuwe rol. Hij is daarom ook de juiste persoon om dit in de volgende periode 2018-2022 verder uit te bouwen,” aldus voorzitter Mario Berkers. “Juist nu het CDA Deurne de afgelopen drie jaar een oppositierol heeft gehad, heeft ons geleerd dat bestuurlijke veranderingen noodzakelijk zijn om burger en politiek weer dichter bij elkaar te brengen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Leo Cuijpers met zijn ervaring samen met sterke kandidaten op de lijst invulling kan geven aan een echte duale bestuursstijl. Onze burgers, verenigingen, ondernemers, mantelzorgers en vrijwilligers moeten weer centraal staan en gehoord worden.”

Leo Cuijpers is in het dagelijks leven commercieel directeur van een ICT opleidingsinstituut. Hij is 50 jaar, getrouwd en vader van vier kinderen. Daarnaast is hij actief in het verenigingsleven, onder andere als voorzitter van de Stichting Heilight Parade, voorzitter van turn en gymnastiekvereniging KDO Deurne en bondsraadslid van de KNGU.

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.