23.9 C
Deurne
maandag 22 juli 2024
Home- DeurneBouw 10 woningen Kleine Bottel mag doorgaan; Raad van State veegt bezwaren...

Bouw 10 woningen Kleine Bottel mag doorgaan; Raad van State veegt bezwaren buurt van tafel

De bedoeling was dat de bouw van tien woningen aan de Kleine Bottel in Deurne eind vorig jaar al zou starten maar omwonenden zagen dat niet zitten. Afgelopen dinsdag oordeelde de Raad van State dat de bezwaren van de buurt ongegrond zijn en dat het CPO-project mag doorgaan. Er worden vier rijwoningen, vier twee-onder-een-kapwoningen en twee levensloopbestendige woningen gebouwd op het terrein vlakbij de Pastoor Jacobsstraat in Deurne.

Een opluchting voor de groep van vooral jonge particulieren die op het terrein met een oppervlakte van 5.638 m2 gezamenlijk de tien woningen wil realiseren. Want ze zijn al vanaf 2018 bezig om naast begraafplaats Jacobshof hun project van de grond te krijgen. Het gebied ligt aan de oostzijde van de Kleine Bottel en aan de zuidzijde van de Helmondseweg in het noordwesten van Deurne.

Ontwikkelingsmogelijkheden
De omwonenden die bezwaar hadden gemaakt, gaven aan last te kunnen ondervinden van het bouwproject omdat zij vrezen dat het plan de ontwikkelingsmogelijkheden op hun grond beperkt, die ten zuiden ligt van de tien te bouwen woningen. Maar het voornemen om in de toekomst op dat perceel woningen te bouwen, kan door de Raad van State niet worden aangemerkt als een voldoende concreet initiatief dat tijdig bekend is gemaakt. Uit de stukken en de zitting is niet gebleken dat de bezwaarmakers voorafgaand aan de vaststelling van het CPO-plan concrete bouwplannen naar voren hebben gebracht waarmee rekening had kunnen worden gehouden.

Forse afstand
De groep van CPO Samenbouwen in Deurne geeft aan dat er ook een forse afstand is tussen beide gebieden en dat er geen zicht is op het gedeelte waar hun nieuwbouw gaat plaatsvinden. Verder is de bezwaar makende persoon alleen eigenaar van het perceel naast het plangebied en woont hij zelf niet in de nabijheid ervan. De groep particulieren van het CPO-project vindt dat de bezwaarmakers hierdoor feitelijk geen hinder ondervinden van de voorgenomen ontwikkeling.

Groene zone
De bezwaarmakers vinden vervolgens dat nieuwe woningen bouwen in het specifieke gebied niet in overeenstemming is met de ‘Ruimtelijke visie Kleine Bottel en omgeving’ die op 14 januari 2020 door het college van burgemeester en wethouders van Deurne is vastgesteld. Het terrein waarop het CPO-project plaatsvindt zou overlappen met een zone waarbinnen een groene uitstraling moet worden gewaarborgd.

Niet onredelijk
Deze afwijking van de ruimtelijke visie is volgens de Raad van State niet onredelijk omdat het gaat om een indicatie van locaties waar bebouwing wenselijk is, waaronder het plangebied. “Dit neemt niet weg dat er gemotiveerd kan worden afgeweken van de ruimtelijke visie door te kiezen voor een wat andere situering van het bouwvlak en de groene strook dan in de ruimtelijke visie is aangegeven”, legt de hoogste bestuursrechter uit.

Woonvisie
Verder betoogden de bezwaarmakers in de zitting ook dat het plan aan de Kleine Bottel in strijd is met de Woonvisie gemeente Deurne 2019-2040 en dat die aangeeft dat er geen behoefte is aan de soort woningen die de samenwerkende particulieren daar willen bouwen. In de woonvisie zou uitdrukkelijk zijn vermeld dat de prioriteit ligt bij de bouw van levensloopgeschikte huur- en koopwoningen, koopwoningen tot 200.000 en 250.000 euro, midden- en sociale huurwoningen, onzelfstandige woonvormen en woonvormen met een koppeling met zorg.

Prioriteit
De tien woningen in het CPO-project vallen volgens de bezwaarmakers niet onder het type woningen waar volgens de woonvisie prioriteit ligt. De Raad van State vindt echter dat het plan voldoende in overeenstemming is met de woonvisie en dat er behoefte is aan de voorgenomen ontwikkeling waarbij wordt ingespeeld op de prioriteit aan woningen voor de doelgroepen als senioren, (her)starters en jonge gezinnen. Dat die prioriteit volgens de woonvisie bij andere woonsegmenten dan het koopsegment middelduur en duur ligt, zoals sociale huurwoningen, betekent volgens de Raad van State niet dat het toestaan van de in het plan voorziene woningen niet in overeenstemming is met de woonvisie.

Foto: gemeente Deurne

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen