13.9 C
Deurne
donderdag 29 september 2022
Home- DeurneDeurne voor het eerst na lange tijd in rode cijfers

Deurne voor het eerst na lange tijd in rode cijfers

Waar de gemeente Deurne na de jaarrekening van 2018 nog meldde dat het “financieel gezond” was, is er bij de jaarafrekening van 2019 een negatief resultaat van 1.226.000 euro. Omdat er ook een aantal financiële meevallers waren zoals hogere inkomsten uit de toeristenbelasting en meer opbrengsten uit de verkoop van gronden en gebouwen, kan de gemeente Deurne de schade nog beperken.

Het grootste deel van het tekort wordt veroorzaakt door rijksbeleid waaraan gemeenten gebonden zijn en ook Deurne nu de negatieve effecten van ervaart. Het college van burgemeester en wethouders van Deurne geeft aan: “Als gemeente hebben we geen invloed op deze ontwikkelingen en de kosten die dit met zich meebrengt. Het enige dat we kunnen doen is lokaal de goede en verstandige dingen blijven doen en het kabinet blijven oproepen om te zorgen voor een eerlijke compensatie, die in de juiste verhouding staat tot de taken en werkzaamheden die de gemeente moet uitvoeren.”

Onbetaalbare zorg

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meerdere keren gewaarschuwd naar het rijk dat zij op termijn zouden worden opgezadeld met onbetaalbare zorg als gevolg van de invoering van het zogenoemde abonnementstarief. “In onze ogen schiet het zijn doel van het ondersteunen van de mensen die het écht nodig hebben voorbij”, geeft het Deurnese college aan.

Kostenstijging maatwerkvoorzieningen

De invoering van het Wmo-abonnementstarief heeft gezorgd voor 26 procent stijging in de ‘huishoudelijke ondersteuning’ en 15 procent stijging bij ‘voorzieningen begeleiding’. Hierdoor ontstaat er een nadeel van ruim 600.000 euro op de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Door het abonnementstarief stijgt ook het aantal aanvragen van hulpmiddelen wat een nadeel van bijna 700.000 euro veroorzaakt.

Vreekwijk

Bijna alle gemeenten hebben veel moeite om hun begroting op ‘Jeugd’ rond te krijgen, in Deurne is er nog een extra grote financiële last door de aanwezigheid van de jeugdzorginstelling Vreekwijk. Met alle verplichtingen die hier voor de gemeente aan vast zitten, zorgt dit voor een stevig financieel nadeel van 700.000 euro. Het aantal kinderen met jeugdzorgplus is in 2019 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Deze kinderen die oorspronkelijk niet uit de gemeente Deurne komen, vallen namelijk wel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Deurne door het zogenoemde woonplaatsbeginsel omdat ze verblijven op de locatie Bijzonder Jeugdwerk Vreekwijk.

Specialistische zorg

Er is een nieuwe regeling in de maak voor het woonplaatsbeginsel waarbij de gemeente waar de cliënt oorspronkelijk vandaan komt de kosten betaalt, maar deze is door het rijk uitgesteld tot 1 januari 2022. Daarnaast is ook het aantal kinderen dat gebruik maakt van specialistische zorg voor zeer complexe gevallen gestegen. Dit levert nog eens een tegenvaller van ruim 600.000 euro op.

Financiële meevallers

Alles bij elkaar komt de gemeente Deurne voor het sociaal domein in 2019 uit op een negatief saldo van ruim 1,8 miljoen euro voor ’Jeugd’ en een tekort van bijna 1,9 miljoen op de Wmo. Omdat Deurne afgelopen jaar ook een aantal financiële meevallers heeft gehad, kan de schade nog worden beperkt. Zo vielen de inkomsten van de toeristenbelasting hoger uit en waren er een iets hogere algemene uitkering en opbrengsten uit de verkoop van gronden en gebouwen.

Coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zijn in de jaarrekening over 2019 nog niet aan de orde maar de gemeente Deurne verwacht wel dat het merkbaar zal zijn in de begroting 2020 en mogelijk ook de jaren daarna. “Hoe groot de financiële impact zal zijn, is nog niet duidelijk. Wij gaan er vanuit dat het rijk de gemeenten financieel compenseert bij hogere uitgaven en minder inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Tegelijkertijd leren de afgelopen jaren ons dat een compensatie niet vanzelfsprekend is,” melden burgemeester en wethouders van Deurne.

De jaarrekening 2019 wordt op 7 of 8 juli behandeld dor de gemeenteraad. De volledige aanbiedingsbrief en de Jaarrekening 2019 kun je via onderstaande links bekijken:

https://www.deurne.nl/document.php?m=25&fileid=1441036&f=3315a3d75fcfd11752216f7d800106fb&attachment=1&c=64123

https://deurne.jaarverslag-2019.nl/

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen