2.6 C
Deurne
maandag 5 december 2022
Home- DeurneFinanciën gemeente Deurne stabiel; ruimte voor 10 miljoen aan extra investeringen

Financiën gemeente Deurne stabiel; ruimte voor 10 miljoen aan extra investeringen

Deurne staat er financieel goed voor. Ondanks de extra uitgaven die door rijksbeleid voortaan uit het laatje van de gemeenten zelf moeten komen en de wisselende bijdragen vanuit het rijk, heeft Deurne de financiën op orde. In tegenstelling tot veel andere gemeenten in de regio is er in Deurne een sluitende begroting.

De gemeente Deurne heeft een stevige financiële reserve en er is ruimte voor extra investeringen van 10 miljoen euro die besteed worden aan scholen, sport- en wijkvoorzieningen en het zwembad. Ook wordt de onroerend zaakbelasting (OZB) in Deurne niet verhoogd.

Zorgen

Wel geeft de gemeente in de begroting aan zich zorgen te maken over de steeds veranderende bijdragen van het rijk: “We blijven in brede zin last houden van de grillen van het rijk. De invoering van het Wmo-abonnementstarief leidt tot een forse stijging van het aantal aanvragen en daarmee structurele extra lasten. Hetzelfde effect zien we bij de invoering van de Omgevingswet en de kosten voor afvalverwerking.”

Lokale maatregelen

De gemeente Deurne wil zelf niet stil blijven zitten. Door lokale maatregelen verwachten ze meer grip te krijgen op het sociaal domein. Zo worden er door de gemeente zelf jeugdprofessionals in dienst genomen en wordt gewerkt aan een betere samenwerking met de huisartsen.

Extra investeringen

De gunstige financiële positie van Deurne zorgt ervoor dat er zelfs ruimte is om extra investeringen te doen. Dit jaar is door de gemeente gestart met gespreksavonden over de maatschappelijke voorzieningen in de buurt. Voor de ideeën en zorgen die er bij de inwoners leven, is er in de begroting alvast een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd voor scholen, sport- en wijkvoorzieningen en het zwembad. Daarnaast wordt geïnvesteerd in museum De Wieger, de integrale centrumvisie, extra zorg, de ondersteuning van mantelzorgers, het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en het ondersteunen van de dorps- en wijkraden.

Komende jaren

De gemeente geeft in de begroting aan de komende jaren te willen blijven investeren: “Het reserveren van € 10 miljoen voor de maatschappelijke voorzieningen in de buurt is daar een voorbeeld van maar we kunnen niet overal ‘ja’ op zeggen. We blijven in Deurne verstandige keuzes maken. We blijven zaken efficiënt, sober en doelmatig organiseren. We blijven stabiel verder koersen.”

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen