5.5 C
Deurne
dinsdag 27 februari 2024
Home- DeurneFinanciën gemeente Deurne stabiel

Financiën gemeente Deurne stabiel

De jaarrekening 2017 van de gemeente Deurne die afgelopen vrijdag 1 juni werd gepresenteerd, geeft ondanks de hogere kosten voor jeugdzorg een positief saldo. Burgemeester Hilko Mak en de wethouders zien de financiën van Deurne als stabiel en voldoende op orde om nieuwe plannen voor de toekomst mee aan te kunnen pakken.

De toegenomen kosten voor de jeugdzorg zorgden voor de grootste tegenvaller. Dit komt doordat gemeenten voortaan zelf meer zorgtaken moeten uitvoeren die eerst landelijk werden gefinancierd. Maar met de opgebouwde reserves kon de gemeente Deurne konden die extra kosten van 1,1 miljoen opvangen.

Het resultaat over 2017 is € 329.000 positief. Na verrekening van budgetten van nog niet-gerealiseerde projecten, blijft een negatief bedrag over van € 235.000. De gemeente geeft aan dat dit negatieve saldo incidenteel is en een stuk lager uitkomt dan de € 884.000 waar in eerste instantie vanuit werd gegaan. De algemene reserve bedraagt nu ruim € 10 miljoen en ligt daarmee ruim boven de minimale algemene reserve van € 6,2 miljoen die vorig jaar is vastgesteld door de provincie, die toeziet op de financiële gezondheid van gemeenten.

In de komende tijd zullen de raadsfracties samen werken aan het opstellen van een raadsprogramma waarin de richting wordt bepaald voor de nieuwe bestuurlijke plannen. Daarbij horen in elk geval het opstellen van een brede visie op sportaccommodaties door een externe partij waar € 20.000 voor is gereserveerd en de verkenning naar de toekomst en huisvesting van museum De Wieger waarvoor € 18.000 is bestemd waar De Wieger 10% zelf van bijdraagt.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen