Nieuws uit de Regio

Heropening vliegbasis De Peel vertraagd door onderzoek stikstofuitstoot

Het zal langer duren voor vliegbasis De Peel eventueel open kan. Defensie moet eerst bij de provincie een vergunning aanvragen volgens de Wet natuurbescherming. Hierbij moet er eerst een onderzoek worden gedaan naar de stikstofuitstoot voor een mogelijke heropening aan de orde kan zijn.

Om deze vergunning te krijgen moet Defensie maatregelen nemen die rekening houden met de beschermde natuurgebieden die in de buurt van de vliegbasis liggen. Zo zijn er verschillende Natura 2000-gebieden in de omgeving waaronder de Peel.

Milieueffecten
Het onderzoek naar de stikstofuitstoot zal er in elk geval voor zorgen dat het ontwerp-luchthavenbesluit van Defensie wordt uitgesteld. Ook een onderzoek naar de milieueffecten dat samen met het luchthavenbesluit nodig is voor heropening, wordt opgeschoven. Een nieuwe planning wordt door Defensie in het najaar bekend gemaakt.

Reacties
Daarnaast zullen de reacties van bezorgde omwonenden op de conceptnotitie van Defensie pas later in een nota worden behandeld. Mensen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen deze nota toegestuurd maar deze komt ook in het gemeentehuis te liggen en komt op de website van Defensie te staan.

Het Ministerie van Defensie heeft om geïnteresseerden op de hoogte te houden een burenmailing opgezet. Om je hiervoor aan te melden, kun je een mail sturen naar informatiedepeel@mindef.nl onder vermelding van ‘aanmelding voor burenmailing’.

Advertentie

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet