De Peelgemeenten ( Deurne, Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) bieden huishoudelijke ondersteuning aan volgens de werkwijze v..." />
23.1 C
Deurne
donderdag 25 juli 2024
Home- DeurneInwoners Peelgemeenten geven huishoudelijke ondersteuning een ruime voldoende

Inwoners Peelgemeenten geven huishoudelijke ondersteuning een ruime voldoende

De Peelgemeenten ( Deurne, Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) bieden huishoudelijke ondersteuning aan volgens de werkwijze van een “schoon en leefbaar huis”. In oktober en november 2016 is er een kwaliteitsmeting gedaan, die een goed beeld geeft van het functioneren van de huishoudelijke ondersteuning volgens deze nieuwe werkwijze. Uit deze meting blijkt dat mensen een ruime voldoende geven voor de huishoudelijke ondersteuning die zij ontvangen.

Kwaliteitsmeting

De kwaliteitsmeting die heeft plaatsgevonden is gedaan om de kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning goed te kunnen beoordelen. De bedrijven Zorg-Lokaal en Seiso hebben ongeveer 400 huishoudens bezocht in de Peelgemeenten en Helmond. De bezochte huishoudens ontvangen Wmo-huishoudelijke ondersteuning in de vorm van zorg in natura. In totaal ontvangen bijna 4000 huishoudens deze zorg. Dit betekent een steekproef van 10%.

Uitkomsten onderzoek

Beleving
Bij de kwaliteitsmeting hebben Zorg-Lokaal en Seiso aan de mensen die zij hebben bezocht gevraagd wat zij vinden van de huishoudelijke ondersteuning die zij krijgen. Van de 394 bezochte klanten hebben 388 een oordeel gegeven over hun aanbieder en de hulp. Van deze 388 klanten geeft een overgrote meerderheid (ruim 90%) aan tevreden te zijn over hun aanbieder en 64% geeft zelfs aan zeer tevreden te zijn. 36 van de 388 mensen hebben hun aanbieder een onvoldoende gegeven waarvan 3 een zware onvoldoende (4 of lager). Gemiddeld komt het oordeel uit op een 7,7.

Kwaliteitsmeting
Naast de beleving van de mensen, is ook de kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning zelf beoordeeld. Hierbij scoren de aanbieders gemiddeld een 7,3. In 20 gevallen werd een onvoldoende gescoord waarvan 6 zware onvoldoendes (4 of lager). In deze 20 gevallen is al in december actie ondernomen. Aanbieders zijn in samenspraak met deze klanten bezig hun inzet of dienstverlening aan te passen en te verbeteren. De gemeenten houden een vinger aan de pols en zullen half februari via een hercontrole nagaan of de juiste veranderingen/verbeteringen zijn doorgevoerd door de zorgaanbieders die het aangaan.

Conclusie onderzoek

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep in mei 2016 hebben de Peelgemeenten in de zomer hun werkwijze aangepast. Ze hebben duidelijker omschreven wat wordt bedoeld met een “schoon en leefbaar huis”. Zo weten mensen wat zij van de huishoudelijke ondersteuning mogen verwachten. De kwaliteitsmeting betrof een pilot: een eerste verkenning van kwaliteit meten als het gaat om een “schoon en leefbaar huis”. Het ging om een blinde steekproef van 10% van onze klanten die huishoudelijke ondersteuning via een gecontracteerde aanbieder ontvangen. Daarmee geeft deze pilot een goede indicatie van het functioneren van de huishoudelijke ondersteuning volgens de werkwijze van een “schoon en leefbaar huis”.

Uit de pilot blijkt dat veel klanten tevreden zijn over hun zorgaanbieder en de werkzaamheden van de hulp. Dit lijkt haaks te staan op de beeldvorming die eerder is ontstaan over het onderwerp huishoudelijke ondersteuning, namelijk een beeld van ontevreden klanten en aanbieders die onvoldoende inzet plegen.

Vervolg in 2017

Ook in 2017 behoeft het thema huishoudelijke ondersteuning alle aandacht. Als Peelgemeenten staan we voor goede dienstverlening aan onze inwoners. Het instrument optische controle ondersteunt ons daarbij. In de tweede helft van 2017 zal dan ook opnieuw een steekproef worden uitgevoerd onder onze klanten.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen