16.7 C
Deurne
vrijdag 7 oktober 2022
Home- DeurneKBO Deurne Centrum verliest onderdak en hun bevlogen voorzitter maar er is...

KBO Deurne Centrum verliest onderdak en hun bevlogen voorzitter maar er is een lichtpuntje

Het zijn zware tijden voor KBO Deurne Centrum. In februari van dit jaar kregen de 577 leden te horen dat ze weg moesten uit Asteffekan maar gelukkig hadden ze hun kundige voorzitter Jo Swaen die druk bezig was met het vinden van een nieuw onderkomen voor de KBO-afdeling. Totdat hun zeer bevlogen kartrekker in mei in het ziekenhuis terechtkwam en hij vorige maand overleed. Toch is er ook een lichtpuntje, want voor de wekelijkse spelactiviteiten is inmiddels al wel een nieuwe locatie gevonden.

Vanaf 1 september kan de grote zaal van verzorgingshuis de Nieuwenhof worden gebruikt door KBO Deurne Centrum. Elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is de ruimte beschikbaar voor het spelen van onder andere rummikub, dammen, schaken, master-mind, yahtzee, rikken, sjoelen en koersballen.

‘Ideaal voor ons’
“Dat is echt een geschenk uit de hemel”, zegt waarnemend voorzitter Liesbeth Fransen van de KBO-afdeling. “We hebben ter overbrugging al wel een paar keer een aantal activiteiten gehouden in Ontmoetingscentrum De Wik en bij Den Draai in de Zeilberg maar voor de meeste van onze leden is dat net wat te ver uit de buurt van waar ze wonen. De Nieuwenhof is ideaal voor ons. Veel van de mensen wonen bijvoorbeeld in de Nieuwenhof zelf of in de aanleunwoningen en andere appartementen vlakbij.”

Kruisbestuiving
“We hebben met de Nieuwenhof al eerder samengewerkt bij het huiskamerproject van Jo Schonewille waarbij we van diezelfde zaal gebruik konden maken. Wij denken dat we elkaar als organisaties goed kunnen versterken met deze ontwikkeling. Je krijgt op deze manier een natuurlijke kruisbestuiving want ook bewoners van de Nieuwenhof die geen lid zijn van de KBO, kunnen gewoon meedoen met de activiteiten”, legt Fransen uit.

Huis van de Samenleving
Dat de spelactiviteiten nu zijn ondergebracht bij de Nieuwenhof betekent voor KBO Deurne Centrum nog niet dat alle problemen zijn opgelost. “We hebben ook ruimte nodig voor bijvoorbeeld onze vergaderingen, lezingen, borrels en andere bijeenkomsten. We hadden gehoopt dat daar misschien ruimte voor zou zijn in het nieuwe gemeentehuis aangezien dat toch het Huis van de Samenleving moet worden. Daar hangt helaas natuurlijk wel een aardig prijskaartje aan”, zegt de waarnemend voorzitter.

Belangrijke spil
Ook is er versterking nodig voor het bestuur van de KBO-afdeling vanwege het wegvallen van voorzitter Jo Swaen. “De laatste tijd was hij met name bezig om onderdak te zoeken. Onze afdeling is één van de negen in de gemeente Deurne, met ruim 500 leden, de grootste en de enige zonder een eigen thuisbasis”, meldt de organisatie. Swaen was als voorzitter een belangrijke spil voor KBO Deurne Centrum. “Jo regelde veel voor onze KBO en stelde alles nauwgezet op schrift. Dat is voor de medebestuurders plezierig, maar die moeten nu wel zonder Jo hun eigen weg vinden”, geeft KBO Deurne Centrum aan.

Lezingen
Ook in de coronaperiode waardoor de KBO de afgelopen jaren minder voor de leden heeft kunnen doen, wist Swaen toch manieren te vinden om de mensen te bereiken in een tijd dat er geen uitstapjes of spellenmiddagen mogelijk waren. “Jo nam toen het initiatief om contact te houden via een belronde en een tussentijds bloemetje voor de leden. En hij startte, als oud-leraar geschiedenis, met een serie lezingen over de beide wereldoorlogen. Dat verliep zo succesvol dat hij het dit seizoen enthousiast een vervolg gaf over de geschiedenis van Nederland”, meldt de organisatie.

Jarenlange inzet
Maar in mei van dit jaar liepen de dingen plotselings anders dan verwacht: “Na twee lezingen moest Jo in het ziekenhuis worden opgenomen. Op dinsdag 19 juli is vrij onverwacht onze voorzitter Jo Swaen overleden. We zijn hem dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor onze KBO. We zullen nog vaak aan hem denken en erg gaan missen.”

In memoriam Jo Swaen

Jo Swaen werd op 2 september 1947 geboren in Maastricht. Na de lagere school ging hij aan de LTS de schildersopleiding volgen en werd na een tiental jaar een zeer vakbekwaam schilder en de manager van een groot schildersbedrijf. Maar de altijd aanwezige belangstelling voor de geschiedenis deed hem dromen van een baan in die richting met een studie aan een universiteit. Daarvoor was wel een Vwo-diploma nodig. In de avonduren, naast het werk, werd dat in 3 jaar behaald zodat hij toestemming kreeg om in 1976 aan de universiteit van Utrecht geschiedenis te gaan studeren. In 1981 behaalde hij daar zijn doctoraal examen.
Zonder enige onderwijservaring werd hij datzelfde jaar door de toenmalige rector Theo Hoogbergen op het Peelland College aangesteld, als leraar geschiedenis. Hij bleek een docent in hart en nieren. Hij gaf lessen geschiedenis aan leerlingen op het HAVO en VWO van klas 1 tot en met het eindexamen en stond algemeen bekend om de goede resultaten ver boven het landelijk gemiddelde. Hij bood de leerlingen ook zijn bekende website ‘Blik op de wereld’ aan met een schat aan informatie en een voorbereiding op het functioneren in de maatschappij.
Jo was zeer belezen, wat blijkt uit de vele boekrecensies op zijn website en elke maand in Ons Bleejke van KBO Deurne Centrum. Ook voor de OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) de vereniging, waar het Peelland College deel van uitmaakt, was hij actief. Naast zijn onderwijsbaan was hij daar voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Na 31 jaar onderwijs kwam op 15 juni 2012 het feestelijke afscheid. Na zijn pensionering werd hij op 17 september 2017, door de toenmalige voorzitter van KBO Deurne Centrum, Bert Beulens gevraagd het penningmeesterschap op zich te nemen. Jo zei ja en was gelijk vol overgave betrokken bij de KBO-afdeling. Toen in augustus 2019 Bert na een maandenlange ziekte overleed, nam hij het voorzitterschap erbij. Hij zorgde voor nieuwe aanwas bij het zeer gereduceerde bestuur.
Tijdens de coronaperiode trakteerde Jo de KBO-leden in Ons Bleejke, op een maandelijkse update en uitleg over de maatregelen en voortgang. Ook startte hij met een belronde om de leden met een telefoontje bij te praten of hij stuurde aan de alleroudsten een bloemetje om ze te laten zien dat er aan hen werd gedacht. Ook zette hij zich in de laatste tijd in om nieuw onderdak te vinden voor KBO Deurne Centrum nadat de organisatie niet meer in soos Asteffekan terecht kon.
Toen de activiteiten weer voorzichtig opstartten na de coronatijd, begon Swaen, als oud-leraar geschiedenis, met een serie lezingen over de beide wereldoorlogen en een vervolgserie over de geschiedenis van Nederland.
Maar in mei van dit jaar moest Jo helaas in het ziekenhuis worden opgenomen. Hij overleed op dinsdag 19 juli op 74-jarige leeftijd.

Foto: KBO Deurne Centrum

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen