8.5 C
Deurne
zondag 29 mei 2022
Home- DeurneOok gemeente Deurne zet vraagtekens bij vergunning van provincie voor Attero

Ook gemeente Deurne zet vraagtekens bij vergunning van provincie voor Attero

Nadat actiegroep (G)een Frisse Toekomst (GFT) bij de provincie bezwaar had gemaakt tegen de vergunning voor uitbreiding van Attero, heeft nu ook de gemeente Deurne een zienswijze ingediend bij de provincie. Eerder lieten ook Dorpsraad Zeilberg en de wijkraden Koolhof en St. Jozef weten bezorgd te zijn over de voorgenomen uitbreiding van de compostfabriek in Deurne.

B&W van Deurne leggen uit: “In de zienswijze vragen we de provincie om een zorgvuldig besluit te nemen waarin de belangen van Attero en de omgeving goed zijn afgewogen. De zienswijze gaat in op het doorlopen proces over de aanvraag, de inhoud van het ontwerpbesluit en de handhaafbaarheid.”

Petitie
De gemeente benadrukt dat er veel reacties zijn ontvangen van bezorgde bewoners uit de wijken Koolhof en de Sint-Jozefparochie over de gevreesde geuroverlast door de productie-uitbreiding van Attero. In de brief aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant meldt de gemeente ook dat er een petitie loopt tegen de uitbreiding door actiegroep (G)een Frisse Toekomst waarmee ondertussen ruim 270 handtekeningen zijn verzameld.

Niet op tijd
Tijdens de behandeling van de aangevraagde vergunning is door de provincie om advies gevraagd aan de gemeente Deurne. Doordat dit advies niet op tijd is geleverd door de gemeente, heeft de provincie zonder het advies toch een ontwerpbesluit voor de vergunning gepubliceerd op 29 december van vorig jaar. De gemeente hoopt met de nu ingediende zienswijze, dat zaken opnieuw en nauwkeuriger worden bekeken in de vergunning.

Geuroverlast
Bepaalde informatie in het onderzoek ontbreekt of is niet duidelijk genoeg, vindt de gemeente. Vooral de eventuele toename van geuroverlast is een belangrijk punt voor B&W: “Uit de aanvraag blijkt niet in hoeverre Attero op de locatie Deurne in de toekomst verder wil ontwikkelen. Ook blijkt niet in welke mate de beschikbare ‘milieuruimte’ om geuremissie te kunnen uitstoten door Attero met deze aanvraag wordt gebruikt.”

Aantal klachten
Volgens de vergunningsaanvraag zijn er maar een klein aantal klachten over stankoverlast, maar de gemeente geeft in haar zienswijze aan dat uit het grote aantal reacties over de gevreesde toename van geuroverlast blijkt dat er meer geuroverlast wordt ervaren en het niet gaat om slechts enkele klachten. In de aanvraag is ook niets terug te vinden van een verslag over een dialoog met de omgeving, de gemeente wil dat de provincie dat alsnog bijvoegt en verder onderzoek gaat doen.

Luchtwasser
Ook de effectiviteit van de luchtwasser die Attero zou inzetten om geur te reduceren, blijkt volgens de gemeente niet duidelijk genoeg uit het rapport: “De geur-reducerende werking van de chemische luchtwasser is in het geurrapport in grote mate gebaseerd op aannames en verwachtingen, door de situatie in Deurne te vergelijken met andere locaties van Attero.”

 

 

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen