1.7 C
Deurne
vrijdag 9 december 2022
Home- DeurnePeelgemeenten stappen naar rechter

Peelgemeenten stappen naar rechter

GR Peelgemeenten, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Deurne, Asten, Laarbeek, Someren en Gemert-Bakel, stapt naar de rechter. Dit omdat de leverancier van een front- en backofficesysteem, Info Support, het contract in 2018 al na een paar maanden heeft opgezegd. Dit heeft tot gevolg gehad dat de GR Peelgemeenten een volledig nieuw systeem moest aanbesteden en inrichten ter ondersteuning van de gehele dienstverlening Wmo en Jeugd en dat de doorontwikkeling van management- en stuurinformatie in 2018 niet meer plaats kon vinden.

Hoewel Info Support in het voortraject heeft aangegeven naast mediation ook open te staan voor arbitrage, is dat nu niet meer het geval. Volgens GR Peelgemeenten is een gerechtelijke procedure daarom noodzakelijk om de schade te kunnen verhalen op Info Support.

Verantwoordelijk
Sinds 1 januari 2017 is de GR Peelgemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van een aantal taken sociaal domein zoals Wmo en Jeugd. Bij de start van de GR Peelgemeenten zijn ten behoeve van de uitvoering van deze taken aanbestedingen uitgezet voor een frontofficesysteem en een backofficesysteem. Per 1 januari 2017 moesten de Peelgemeenten zelfstandig deze taken uitvoeren in verband met de ontvlechting met Helmond uit Peel 6.1. De partij Info Support had beide aanbestedingen gewonnen. “Een veel belovende en vooruitstrevende leverancier met ruime ervaring op het gebied van software(ontwikkeling) en data solutions, actief in diverse sectoren waaronder zorg en een bekende speler in overheidsland. In samenwerking met Info Support zijn in enkele maanden de processen in hun applicatie, c2GO genaamd, ingericht. De invoering en implementatie verliep niet bepaald vlekkeloos”, aldus een woordvoerder van GR Peelgemeenten. Van 2017 tot begin 2018 zijn hierover meerdere gesprekken gevoerd met de directie van Info Support. Volgens GR Peelgemeenten werd hen beterschap beloofd. Omdat deze beterschap uitbleef, is Info Support op 5 april 2018 formeel in gebreke gesteld. Enkele dagen later kwam de mededeling en schriftelijke bevestiging van Info Support dat zij haar dienstverlening met betrekking tot c2GO zou gaan stoppen per 1 januari 2019.

Opnieuw
Door de eenzijdige opzegging van de contracten was Peelgemeenten genoodzaakt om opnieuw onder hoge druk een front- en backofficesysteem aan te besteden. Dit alles heeft geleid tot een schadeclaim. “Na een lange periode van rechtstreeks onderhandelen en uitgebreide dossiervorming om de geleden schade te onderbouwen, bleek dat partijen te ver uit elkaar lagen om tot een minnelijke schikking te komen. Het bod van Info Support was alles behalve redelijk gelet op de schade die Peelgemeenten heeft geleden als gevolg van de eenzijdige beëindiging van de contracten door Info Support. De schade met betrekking tot het niet nakomen van de contracten hierbij nog buiten beschouwing gelaten. Als vervolgstap was gezamenlijk besloten om een formele mediationbijeenkomst te beleggen. Dit heeft niet tot een gewenst resultaat geleid”, vertelt GR Peelgemeenten.

Essentieel product
GR Peelgemeenten laten weten te betreuren dat Info Support, een leverancier van een essentieel product voor de dienstverlening aan kwetsbare burgers van de Peelgemeenten, de redelijke schade die zij heeft veroorzaakt door zomaar de stekker er uit te trekken niet wil vergoeden. Het feit dat mediation niet tot een gewenst resultaat heeft geleid en arbitrage vanuit Info Support geen optie meer is, is voor de samenwerkende gemeenten de reden om een juridische procedure te starten.

Foto: Jeffrey Vogels

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen