14.3 C
Deurne
maandag 27 mei 2024
Home- DeurneSamen stappen maken in belang van kind en gezin

Samen stappen maken in belang van kind en gezin

Gemeente en onderwijs moeten hand in hand optrekken om elk individueel kind en het gezin van dat kind te helpen. Want elk kind dat thuis zit, is er één te veel. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg op woensdag 22 februari tussen burgemeester Hilko Mak, wethouder Marnix Schlösser en Jan van der Heijden (bestuurdersvoorzitter primair onderwijs) en Hans Schapenk (bestuurdersvoorzitter voortgezet onderwijs) van de samenwerkingsverbanden PO en VO van SWV Helmond-Peelland.

In zijn nieuwjaarstoespraak van zondag 1 januari is burgemeester Mak ingegaan op de Wet Passend Onderwijs. De aanleiding voor de burgemeester om dit thema te benoemen was een wanhoopskreet die hij vlak voor nieuwjaar ontving van een ouder over de schrijnende situatie waarin zijn dochter zit. De ouder gaf aan dat zijn dochter al geruime tijd geen onderwijs meer ontvangt. De burgemeester vond dat hij dit signaal niet naast zich neer kon leggen.

Elk kind dat onderwijs kan volgen plaatsen
Tijdens het overleg van woensdag 22 februari werd duidelijk dat burgemeester Mak met zijn toespraak een steen in de vijver heeft gegooid. Dit was niet voor iedereen prettig. Besturen van scholen voelden zich aangesproken en de beide samenwerkingsverbanden, die zich richten op het Passend Onderwijs in de Peelregio, ontvingen kritische vragen naar aanleiding van de toespraak. De beide samenwerkingsverbanden van SWV Helmond-Peelland en de gemeente Deurne kijken nu weer samen vooruit. In het overleg hebben zij besproken hoe zij ervoor kunnen zorgen dat elk kind dat regulier onderwijs kan volgen, geplaatst wordt. Soms is de situatie van een kind zodanig, dat plaatsing niet mogelijk is. Een aantal kinderen volgt dan thuis onderwijs of er wordt naar een andere oplossing gezocht.

Vroegtijdig en proactief
Het doel is om vroegtijdig en proactief te handelen. Hiermee moet worden voorkomen dat de situatie verder verergert. Dat is goed voor het kind en het gezin en voorkomt hoge kosten voor jeugdhulpverlening. Onderwijs en gemeente trekken daarom samen op, de samenwerkingsverbanden (onderwijs) en de zorg vanuit het sociaal domein (gemeente) doen dit hand in hand. Als dit financiële gevolgen heeft, bekijkt de gemeente of hier budget uit het sociaal domein voor ingezet kan worden.

Speciale aandacht voor het gezin
De gemeente wil hierbij speciale aandacht besteden aan het gezin van het kind. Want als een kind thuis zit, heeft dit grote gevolgen voor de ouders. Vanwege de zorgtaken voor het kind moet vader of moeder mogelijk de baan (deels) opzeggen. Dit leidt tot ontwrichting van het gezin. De gemeente bekijkt, met gerichte ondersteuning, hoe dit voorkomen kan worden. Daar zit de meerwaarde die de gemeente kan bieden.

Samen verder het verschil maken
Burgemeester Mak, wethouder Schlösser en de samenwerkingsverbanden van SWV Helmond-Peelland zijn ervan overtuigd dat onderwijskrachten in Deurne hun werk goed doen. Vanuit die basis gaan zij samen aan de slag om verder het verschil te maken.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen