16.6 C
Deurne
vrijdag 14 juni 2024
Home- DeurneTalloze obstakels voor 7 nieuwe woningen Walsberg lijken uit de weg

Talloze obstakels voor 7 nieuwe woningen Walsberg lijken uit de weg

Het leek zo simpel; zeven levensloopbestendige woningen bouwen op een terrein aan de Warande 2 in Deurne. De bestaande woning op het perceel uit 1957 met een zwembad zou gesloopt worden en plaatsmaken voor zeven duurzame seniorenwoningen.

Maar het plan leverde al meteen weerstand op uit de buurt omdat omwonenden het ontwerp niet zagen zitten. Daarnaast bleken verschillende politici direct of indirect betrokken bij het bouwplan. Tot overmaat van ramp kwam bij de behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad in februari op het nippertje aan het licht dat er toch nog een zienswijze was die over het hoofd was gezien. Daarop werd het punt van de raadsagenda gehaald en wordt het komende dinsdag alsnog behandeld.

Belangenverstrengelingen
Al vanaf 2020 wordt er gepraat over het plan maar nu lijkt het er op dat er binnenkort eindelijk kan worden gestart met de bouw. Dat wil zeggen, als de gemeenteraad akkoord gaat met de voorgenomen plannen. De fractie van Transparant Deurne heeft namelijk eerder een tiental vragen gesteld over de mogelijke belangenverstrengelingen van betrokken politici maar ook over de inrichting van het kavel en de kosten ervan.

Twijfels weggenomen
Na gesprekken met omwonenden zijn in elk geval de twijfels over de architectonische invulling weggenomen, meldt het ED. Ook is het dossier nu doorgeven aan Marinus Biemans omdat de nicht van de toen nog verantwoordelijk wethouder Helm Verhees één van de initiatiefnemers is van het project.

Schijn voorkomen
B&W geven aan: “Onder andere gelet op het feit dat er op dat moment geen sprake was van zienswijzen heeft het college geoordeeld dat de portefeuillehouder deze aanvraag procedureel kon begeleiden. Na behandeling van dit verzoek in de commissie in januari werd duidelijk dat er wel sprake was van een zienswijze. Om deze reden en om alle schijn van belangen verstrengeling te voorkomen heeft college besloten dat wethouder Biemans optreedt als plaatsvervangend portefeuillehouder.”

Nevenfuncties
Daarnaast had Transparant Deurne vragen gesteld over het gegeven dat de nieuwbouwplannen ontworpen zijn door het architectenbureau van fractie­voorzitter Benny Munsters van het CDA. Ook dat leidt niet tot verstrengelingen van belangen, geven B&W aan: “De nevenfuncties van het raadslid zijn bekend. Er is geen strijdigheid met artikel 12 of 15 van de Gemeentewet. Verder voeren burgemeester en griffier geregeld gesprekken over ‘integriteit’. De inhoud hiervan is vertrouwelijk. Hoe raadsleden omgaan met combinaties van functies is een afweging die zij zelf moeten maken. Griffie en burgemeester kunnen het raadslid bij diens afwegingen ondersteunen.”

Verkeerde afdeling
Over de zienswijze die eerder over het hoofd is gezien en die pas werd opgemerkt tijdens de behandeling in de raad, zeggen burgemeester en wethouders: “De betreffende zienswijze is ingediend via onze website als bezwaarschrift. De zienswijze is niet tijdig als zodanig herkend en daardoor bij de verkeerde afdeling blijven liggen. Pas buiten de zienswijzentermijn is dit aan het licht gekomen. Daarop is besloten het dossier af te laten vloeien van de raadsagenda, de zienswijze zorgvuldig te bestuderen en beantwoorden, en het geheel opnieuw in routing te brengen voor besluitvorming.” Om herhaling te voorkomen heeft de gemeente intern aangescherpte werkafspraken gemaakt met de betrokken teams.

Dinsdag 19 april behandelt de gemeenteraad het bestemmingsplan en zal blijken of het hoofdpijndossier eindelijk gesloten kan worden en of er binnenkort gestart wordt met de bouw van de zeven woningen aan de Warande 2.

Foto: gemeente Deurne

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen