Nieuws uit de Regio

Twee onvoldoendes voor Bijzonder Jeugdwerk

Bijzonder Jeugdwerk in Deurne kreeg in juli van dit jaar bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd. Doel van het toezicht was om te toetsen of de jeugdzorg verantwoord geboden wordt. Bijzonder Jeugdwerk werd beoordeeld op dertien punten en voldeed aan elf daarvan.

De inspectie heeft plaatsgevonden op basis van interviews met tien personeelsleden en tien cliënten, een rondleiding op locatie en observaties. Aan de hand hiervan is geconcludeerd dat Bijzonder Jeugdwerk onvoldoende scoort op de punten ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ en ‘geschoold personeel’.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Wanneer cliënten van Bijzonder Jeugdwerk fysiek agressief zijn, worden ze overgebracht naar een afzonderingsruimte. De jeugdinstelling streeft er naar hen hier maximaal 15 minuten te laten verblijven, erg positief vindt de inspectie. Waar ze minder over te spreken zijn is het feit dat de jongeren daarna naar hun slaapkamer moeten, soms de rest van de dag. Bijzonder Jeugdwerk verklaart dat deze maatregel is bedoeld om de cliënt tot rust te laten komen en dat die wanneer de fysieke dreiging weer is afgenomen wordt beëindigd.

Personeel
In de pas heropende groep is het team professionals niet compleet. Waar de andere groepen tien vaste pedagogisch medewerkers hebben, telt deze groep er slechts zes. Het tekort wordt aangevuld met uitzendkrachten die niet passend geschoold zijn. Dit moet anders vinden de inspectie en cliënten, net als het feit dat de vaste krachten op deze groep jong en weinig ervaren zijn.

Aandachtspunt: leefklimaat
Naast de verplichte verbeterpunten, heeft de inspectie nog drie aandachtspunten aangemerkt. Het eerste aandachtspunt is alleen van toepassing op de recent geopende groep en heeft te maken met leefomgeving. De jongeren geven aan het leefklimaat onprettig te vinden, er is onvoldoende structuur in de dag, de leefruimtes zijn niet altijd schoon en er is geen zeggenschap over het eten. Omdat dit onderdeel maar voor één van de vier groepen geldt, scoort Bijzonder Jeugdwerk toch een voldoende.

Aandachtspunt: Onderwijs
Wat betreft school valt er ook nog winst te behalen voor de jeugdzorginstelling. In de eerste fase van verblijf (gemiddeld zo’n zes weken) gaan de kinderen niet naar school. Dit om het risico op weglopen en loverboy-taferelen te beperken. Op dit moment biedt Bijzonder Jeugdwerk geen alternatief voor de leerplichtige kinderen, hieraan moet gewerkt worden vindt de inspectie.

Aandachtspunt: wachtlijst
Laatste punt van aandacht is het tijdig inzetten van hulp. Op dit moment zijn er voor sommige behandelvormen nog wachtlijsten, daardoor stagneert het traject en dat mag niet.

Verbeterplan
De inspectie is overwegend positief over Bijzonder jeugdwerk. De jeugdzorginstelling heeft tot 19 november de tijd om met een schriftelijk verbeterplan te komen.

 

Bijzonder jeugdwerk biedt open en gesloten jeugdzorg, gezinshulp, hulp op school, training en therapie. Op de locatie in Deurne zijn vier gesloten en drie open groepen gevestigd. Op de gesloten groepen is ruimte voor in totaal 38 jongeren. Het aantal plekken was in de afgelopen jaren afgebouwd naar 28 verdeeld over drie groepen, maar op verzoek van de plaatsende gemeenten is de gesloten groep begin dit jaar weer heropend.

Advertentie

Deze inhoud is geblokkeerd, accepteer cookies om de inhoud te bekijken.


Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.