7.7 C
Deurne
dinsdag 23 april 2024
Home- DeurneOvertredingen bij horeca-controles in Deurne en omstreken

Overtredingen bij horeca-controles in Deurne en omstreken

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op vrijdagmiddag en –avond 17 maart controles uitgevoerd bij horecapanden in de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Someren. Van de bezochte panden bestond het vermoeden dat er sprake was van misstanden. Dit vermoeden bleek gegrond, want bij de controles zijn verschillende overtredingen geconstateerd. Op een aantal punten is direct actie ondernomen of zijn boetes opgelegd, naar andere aangetroffen zaken vindt nog nader onderzoek plaats en worden indien nodig passende maatregelen genomen.

Resultaten controle in de gemeente Someren
De controleactie van PIT begon met een controle bij een eethuis in de gemeente Someren. In de horecagelegenheid werd niet voldaan aan de brandveiligheidseisen. Er vindt verder onderzoek plaats. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid constateerde dat er sprake was van overtredingen van de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon. Hiertegen worden boetes opgelegd.

Resultaten controles in de gemeente Deurne
In Deurne werden een Chinees Indisch restaurant en een pizzeria/grillroom gecontroleerd. Bij het Chinees Indisch restaurant bleek het pand niet te voldoen aan de brandveiligheidseisen. De eigenaar ontvangt een brief waarin hij wordt gesommeerd om maatregelen te nemen. Ook vindt een hercontrole plaats. Op de locatie stonden acht personen ingeschreven, waarvan er één niet meer woonachtig was op deze plek. Deze persoon is uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP). Er vindt verder onderzoek plaats naar het gebruik van het pand en de bewoning.

Bij de pizzeria / grillroom werden flink wat overtredingen gesignaleerd. Op verzoek van de douane is een partij sigaretten in beslag genomen, waarvoor mogelijk geen accijnzen zijn betaald. Er vindt nader onderzoek plaats en mogelijk worden een naheffing en boete opgelegd. Ook bleek er sprake van een brandgevaarlijke situatie. De gemeente Deurne heeft spoedeisende bestuursdwang toegepast en de zolderverdieping direct gesloten. Er is mogelijk sprake van overtredingen van de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon. Hiernaar vindt verder onderzoek plaats. De Omgevingsdienst constateerde verschillende milieuovertredingen. De bovenwoning van de horecazaak wordt waarschijnlijk bewoond door drie personen. Er is dan sprake van kamergewijze verhuur. Dit mag niet volgens het bestemmingsplan en hiervoor is geen vergunning verleend. Daarnaast was de staat van een deel van het gebouw dermate slecht dat direct optreden nodig was. De bijgebouwen zijn direct gesloten. Er vindt verder onderzoek plaats naar het gebruik van de gebouwen en de bewoning.

Resultaten controles in de gemeente Gemert-Bakel
De actie van PIT werd afgesloten met twee controles in Gemert. Bij een eetcafé bleek het pand niet te voldoen aan de brandveiligheidseisen. De eigenaar ontvangt een brief waarin hij wordt gesommeerd om maatregelen te nemen. Bij de bovenwoning bleek sprake van een brandgevaarlijke situatie: losliggende elektra en een gevaarlijke gasaansluiting. Netbeheerder Enexis is direct ter plaatse gekomen en heeft de gasafsluiting afgedopt. Ook werd niet voldaan aan de vergunningvoorschriften. De eigenaar ontvangt een brief van de gemeente en er volgt een hercontrole. Bij de horecazaak werden drie personen aangetroffen die aan het werk waren, terwijl zij een uitkering van de gemeente ontvangen. Er vindt verder onderzoek plaats naar deze sociale zekerheidsfraude. Tot slot werd een overtreding van de Arbeidstijdenwet geconstateerd. Er wordt een boete opgelegd.

In Gemert vond ook een controle plaats bij een illegale kroeg achter een woning. De eigenaar wordt aangeschreven dat hij deze bedrijfsactiviteit moet beëindigen. Er vindt een hercontrole plaats. Ook volgt er een onderzoek naar mogelijke sociale zekerheidsfraude.

Integrale controle
Bij de controles in Deurne, Gemert-Bakel en Someren waren de volgende organisaties betrokken: politie, vreemdelingenpolitie (AVIM), Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (brandweer), Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Senzer, UWV, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Someren.

PIT
Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen