9.1 C
Deurne
zondag 25 september 2022
Home- DeurneWethouders vragen provincie om te investeren in cultuur in De Peel

Wethouders vragen provincie om te investeren in cultuur in De Peel

In een brief aan het nieuwe provinciebestuur vragen de cultuurwethouders van Deurne, Asten, Someren, Helmond, Gemert-Bakel en Laarbeek gezamenlijk om te investeren in cultuur in De Peel.

Onder de titel ‘Geef cultuurwortels in Brabant voldoende water’ vragen ze via informateurs Karla Peijs en Lambert Verheijen aan het nog te vormen nieuwe bestuur van de provincie Noord-Brabant om aandacht voor verschillende zaken die spelen in De Peel. Daarbij horen volgens de wethouders in elk geval landbouw, natuur, water, de energietransitie, leefbaarheid en het stikstof-vraagstuk. Daarnaast willen ze ook dat er vooral veel aandacht gaat naar cultuur, erfgoed, sport en vrije tijd.

Diep geworteld
De wethouders hopen dat de inhoud uit hun brief wordt meegenomen in de gesprekken die het nieuwe bestuur gaat voeren. Ze geven aan dat cultuur diep is geworteld in Brabant en De Peel: “Cultuur zijn de dingen die we denken, doen en hebben, gewoonten en gebruiken, normen en waarden, het voedsel dat we eten en de gebouwen waar we in verblijven. Een belangrijk en ook het bekendste onderdeel van cultuur zijn de kunsten zoals muziek, toneel, beeldende kunst, letteren, media, film en erfgoed. Hierbij horen ook de plekken waar cultuur tot uitdrukking komt zoals een theater, museum, de openbare ruimte, school, park, bibliotheek of een festival.”

Waarde
Van de lokale toneelverenigingen, de jaarlijkse carnaval of hiphopgroep tot philharmonie zuidnederland, het Noordbrabants Museum, het Klok- en Peelmuseum, Museum de Wieger en het Boerenbondsmuseum. Volgens de wethouders zijn er veel te veel voorbeelden om allemaal op te sommen in hun brief. Ze waarschuwen het provinciebestuur er ook voor dat cultuur niet altijd direct goed op waarde wordt geschat.

Sociale netwerk
Cultuur is volgens de lokale politici een middel dat je sociale netwerk vergroot, niet alleen via activiteiten maar ook doordat je mensen tegenkomt met dezelfde interesses. “Die sociale aspecten hebben een belangrijke toegevoegde waarde bij onder meer gezondheid, mantelzorg, armoedebestrijding, werkgelegenheid. Bij de culturele instellingen zijn naast de reguliere banen bijvoorbeeld volop banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beschikbaar”, leggen de wethouders in hun brief aan de provincie uit.

Economische waarde
Ook wordt ingegaan op het economische belang van cultuur: “De laatste tijd zien we het bewustzijn van de economische waarde van cultuur groeien in de regio. Op het vlak van vrije tijd en toerisme liggen kansen om een bijdrage te leveren aan onze economie. Om aantrekkelijk te zijn en te blijven moet je zorgen dat er wat te beleven is, zoals cultuur! Deze liefde voor cultuur moeten we koesteren en waar mogelijk ondanks de financiële beperkingen versterken.”

Vrijetijdssector
Dat De Peel cultuur en de vrijetijdseconomie serieus neemt, blijkt volgens de wethouders uit de stappen die zijn gezet met het Perspectief voor De Peel 2030 en een duidelijke gezamenlijke koers voor de Peelmarketing via de site www.landvandepeel.nl. Cijfers geven aan dat de vrijetijdssector in de Peel minder hard is gegroeid dan in andere delen van het land, dit moet wat betreft de Peelwethouders veranderen. Daarbij kan volgens hen de vrijetijdseconomie ook een bijdrage leveren aan de transitie van de landbouw en het meeliften met de natuurontwikkeling. “Dat bereik je niet vanzelf en de provincie kan daar op een goede manier een bijdrage aan leveren”, geven de wethouders aan.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen