11.4 C
Deurne
donderdag 18 april 2024
Home- DeurneAfvalverwerker Thielen mag van gemeente flink uitbreiden in Deurne

Afvalverwerker Thielen mag van gemeente flink uitbreiden in Deurne

De gemeente heeft toestemming gegeven aan Thielen Containertransport B.V. voor de uitbreiding van hun op- en overslag van afvalstoffen aan de Industrieweg 17 in Deurne. Met de vergunning kan het bedrijf de verwerkingscapaciteit meer dan verdubbelen. Volgens onderzoek van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft de uitbreiding geen nadelige gevolgen voor het milieu en de omgeving.

Thielen is in Deurne al meer dan 60 jaar bekend van hun containerverhuur en containertransport maar produceert en levert ook potgrond, tuinturf, compost, zand, stenen en grind. Daarnaast houdt het bedrijf zich bezig met het inzamelen, opslaan, scheiden en verwerken van hout, bouw- en sloopafval en groenafval.

Recycling
Voor de activiteiten wat betreft de inzameling van groen- en snoeiafval, grofvuil en huisraad mag Thielen nu de capaciteit vergroten van 3.000 ton naar 7.000 ton per jaar. Deze afvalstoffen worden na tijdelijke opslag en uitsortering bij Thielen afgevoerd naar een erkende inzamelaar/verwerker voor recycling. Het gedeelte van het afval dat niet kan worden hergebruikt gaat voor eindverwerking naar de stort.

Onderzoek
Voorafgaand aan het verlenen van de vergunning voor de afvalverwerking, heeft de gemeente een uitgebreid onderzoek laten doen door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant naar eventuele nadelige gevolgen voor de omgeving. Hierbij is gekeken naar zaken als geluid, luchtkwaliteit en stikstof.

Geluidsbelasting
Bij het bedrijf van Thielen zijn akoestische testen uitgevoerd om de geluiduitstraling van het bedrijf naar de omgeving inzichtelijk te maken. Daaruit bleek dat de cumulatieve geluidsbelasting van het bedrijf gecombineerd met het omgevingsgeluid van andere bronnen in de omgeving nauwelijks toeneemt door de uitbreiding van de activiteiten.

De Grote Bottel
Met een toename van de afvalverwerkingscapaciteit kunnen meer trillingen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld het lossen van materialen en vrachtwagens, loaders, en heftrucs die op en neer rijden. Omdat Thielen Containertransport is gelegen op het bedrijventerrein ‘De Grote Bottel’ en de dichtstbijzijnde woningen op 125 tot 150 meter staan van het bedrijf, is trillinghinder volgens de Omgevingsdienst niet aan de orde.

Bodem en water
De voorgenomen uitbreidingsplannen zijn volgens het onderzoek ook geen bedreiging voor de bodem en afvalwater. “De afvalwaterstromen wijzigen niet middels voorliggend initiatief. De aangevraagde opslag en het sorteren van grofvuil/huisraad en groenafval (snoeihout) zijn niet aan te merken als bodembedreigend”, geeft Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant aan. Voor de opslag en het gebruik van een grotere dieseltank en de opslag en aflevering van AdBlue die ook onderdeel zijn van de vergunning, worden bodem-beschermende maatregelen getroffen waarmee volgens de Omgevingsdienst het bodemrisico verwaarloosbaar wordt.

Geurhinder niet waarschijnlijk
In het milieuonderzoek wordt aangegeven dat de gevolgen voor wat betreft geur en de luchtkwaliteit niet als nadelig worden verwacht. “Het ingenomen groenafval wordt dagelijks afgevoerd naar een erkende verwerker. Door de dagelijkse afvoer krijgt het groenafval geen kans te gaan composteren. Geurhinder is daarom niet waarschijnlijk”, meldt de Omgevingsdienst.

Vernevelinstallatie
De extra activiteiten binnen het bedrijf en toename in verkeersbewegingen van en naar het terrein kunnen er voor zorgen dat meer stoffen vrijkomen zoals fijnstof, stikstofoxiden, en koolmonoxide maar volgens het rapport ‘Beschouwing luchtkwaliteit’ zorgen deze bedrijfsactiviteiten niet voor nadelige gevolge voor de lucht in de omgeving. Ook stof dat mogelijk kan verwaaien wordt voorkomen door opslag binnen en in afgesloten opslagcontainers in de buitenlucht. “Inpandig is een vernevelinstallatie gerealiseerd, zodat eventueel stof bij sorteerhandelingen inpandig neerslaat”, legt de Omgevingsdienst uit.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen