AuteurIvo Boudewijns

Er moeten 1800 nieuwe woningen in Deurne komen maar niet iedereen is daar blij mee

De gemeente Deurne wil de komende jaren 1800 nieuwe woningen realiseren. Een ambitieus plan om de woningnood in Deurne aan te pakken en een ontwikkeling waar woningzoekenden natuurlijk blij mee zijn. Maar waar komt dat enorme aantal woningen dan te staan en hoe kijken omwonenden van de plekken voor nieuwe woningbouw daar tegenaan?

Van ongeveer 1200 woningen die de gemeente wil laten bouwen, is al duidelijk waar ze moeten komen staan. In sommige gevallen is nog vooronderzoek naar de bouwmogelijkheden nodig of moeten bestemmingsplannen worden aangepast maar op andere plekken zijn de plannen al vergevorderd.

Bezwaren
Bij een aantal van de bouwvoornemens zijn er bezwaren binnengekomen en via social media wordt veel gereageerd op de plannen voor de 1800 nieuwe woningen, variërend van “En dan moet ik in de krant lezen dat er een heel nieuwe wijk tegenover mij verrijst” tot “ik snap dat er seniorenwoningen bijgebouwd moeten worden maar waarom in mijn achtertuin?” Toch ligt er al sinds 9 maart van vorig jaar een document dat bij de hele raad van de gemeente bekend is met daarin een groot gedeelte van de plannen en bouwplekken voor de 1800 woningen.

Inventarisatie
Waar moeten al deze huizen en appartementen dan precies komen staan en hoe gaat dat er uitzien? Dat vragen veel inwoners van Deurne zich af. DMG maakte een inventarisatie van alle plaatsen waar plannen zijn voor nieuwe woningen die tot nu toe bekend zijn.

Deurne-centrum
In Deurne moeten er in het centrum op de plek van de oude huishoudschool aan de Kruisstraat/Albert Schweitzerstraat 53 appartementen komen die in het eerste kwartaal van 2021 klaar moeten zijn.

Daarnaast komen er in de Kerkstraat en Molenstraat op verschillende plekken in totaal 50 appartementen bij en op de plek van Molenstraat nummer 45 nog eens 10 appartementen. Aan de Lage Kerk wordt plaats gemaakt voor 37 appartementen in het centrum en aan de Posthoek in totaal 26. Op de plek van het voormalige politiebureau aan de Hogeweg moeten ongeveer 20 nieuwe appartementen komen.

Aan de Visser komt daarnaast een gelegenheid voor 16 onzelfstandige wooneenheden in één pand. De Flemingstraat/Kruisstraat krijgt er 4 huizen bij en in de Derpsestraat komen 24 kleine appartementen. Op de plek van Stationsstraat 111 komen 8 appartementen. Waar vroeger de wasstraat van Dielissen stond, moeten 15 woningen worden gebouwd. Aan de Dunantweg 12 iets buiten het centrum worden in de oude verpleegsterflat 27 kleine appartementen gecreëerd.

Ook net buiten het centrum moet een een grote nieuwe wijk verrijzen op de plek van het oude Boerenbond/Voergoep Zuid-terrein aan de Stationsstraat met ongeveer 200 woningen en appartementen. Nog iets verder weg van het centrum aan de Haspelweg op de plek van het oude Hub van Doornecollege komen 71 woningen en appartementen . Daarnaast komt op dezelfde locatie nog een woning en een pand met 20 zorgplaatsen.

Zeilberg/Koolhof
Ook in de Zeilberg wordt een deel van de 1800 nieuwe woningen geplaatst zoals in de Irenestraat waar 18 nieuwe huizen moeten komen en aan het Christinaplantsoen 26 nieuwe woningen. Aan de Mariastraat waar de oude gymzaal heeft gestaan, komen 2 huizen. Op de grens van de Zeilberg en Koolhof komen op een braakliggend terrein tussen bestaande bebouwing 3 patiowoningen naast Eendracht 5. De daar te bouwen woningen stuiten bijvoorbeeld al op verzet van omwonenden die vrezen dat de nieuwe huizen het uitzicht in hun tuin gaan belemmeren en dat dit waardevermindering voor hun eigen woningen betekent.

Heiakker
Sommige wijken breiden minder fors uit in de plannen zoals de Heiakker. Daar komen in de buurt van de Patrijs 20 verpleeghuisplaatsen.

St. Jozefparochie
In de St. Jozefstraat wordt het oude pand waar vroeger discotheek Liberty en later Top Teak zat, omgebouwd tot 6 appartementen. Op de plek van Zalen van Bussel komen er in de wijk nog eens 23 woningen en appartementen bij. Aan de Vlierdenseweg/Eikelstraat wordt plaats gemaakt voor 37 woningen en op de Hoek Beukenstraat-Burgemeester Roefslaan waar nu garageboxen staan, komt ruimte voor 2 woningen. Ook staan er 2 nieuwe woningen gepland voor de Steenovenweg 58.

Spoorzone
Aan de Katoenstraat in de Spoorzone is plek ingeruimd voor nog eens 50 extra woningen. Op dit moment wordt gewerkt aan 12 nieuwe appartementen in de particuliere sector aan het stationsplein en in het Middengebied van de Spoorzone komen ook nog eens 50 woningen en appartementen.

Rijtse Vennen
In de wijk De Rijtse Vennen moeten 60 nieuwe woningen worden toegevoegd. Tegenover de wijk komen er aan de Kleine Bottel 3 woningen bij, aan de Verlengde Pastoor Jacobsstraat/Kleine Bottel 10 woningen en aan de Binderendreef/Kleine Bottel nog eens 15 woningen.

Walsberg
Het aantal nieuwe woningen in de Walsberg is beperkt, daar staan ongeveer 6 nieuwe woningen gepland aan de Hemelrijkseweg bij de kerk. Naast de plekken die al aangeduid zijn per wijk, is het plan om ook nog circa 60 woningen op andere plekken te bouwen met maximaal 2 woningen bij elkaar.

Liessel
Aan de Hoofdstraat 25-25A in Liessel wordt een pand omgebouwd tot 5 woningen. Iets verderop aan de Hoofdstraat 51/53 komen 14 appartementen. Met de herontwikkeling van de bedrijvenlocatie aan het Loon 3 moet plaats komen voor ongeveer 20 woningen. Op de plek van Vossenweg 13,15 en 17 moeten circa 25 woningen en appartementen worden gebouwd en bij ‘t Hofke 21 appartementen van Bergopwaarts. Verder komen er in Liessel op diverse locaties 1 of 2 woningen, in totaal gaat het daarbij om 10 woningen.

Vlierden
Op de plek van het voormalig Jeugdveldje komen in Vlierden 20 woningen plus ongeveer 16 woningen in de vervolgfase van het project Vlierden-Zuid. Nog eens 9 woningen worden op diverse locaties gebouwd met maximaal 2 huizen bij elkaar.

Neerkant
In Neerkant worden aan de Bakkershof de laatste 3 woningen toegevoegd. Daarnaast moeten er 12 nieuwe woningen komen op de plek van de voormalige Boerenbond aan de Dorpsstraat 35-39 en aan de Meistraat-Zaadweg wordt onderzocht of er ook nieuwbouw kan plaatsvinden. Op diverse locaties van maximaal 2 woningen bij elkaar, komen er over Neerkant verspreid nog eens 11 woningen bij.

Helenaveen
In Helenaveen komen 2 woningen aan de Rector Nuijtstraat/Soemeersingel en achter de gouden Helm aan het Turfveldje/Maatschappijstraat 16 nieuwe huizen. Verder komen er op diverse locaties nog 2 woningen bij die particulier worden gebouwd.

Buitengebied
Aan de Korte Zeilkens komt ruimte voor 4 woningen, ter hoogte van Liesselseweg 239 staan 5 woningen gepland en aan de Milhezerweg 74 wordt onderzocht of er 24 woningen kunnen komen. Ook wordt er onderzoek gedaan op  de Munitiestraat naar 8 woningen in een ‘nieuwe woonvorm’. Op diverse locaties komen in het gebied nog 23 woningen, waarvan 12 oude huizen zijn die worden gesloopt en waarvoor nieuwbouw in de plaats komt te staan.

Foto’s: Banbouw, Van Santvoort Makelaars, Nieuwbouwdeurne.nl, Bots Bouwgroep, Bots Wonen

VVD met afstand grootste partij in Deurne bij Tweede Kamerverkiezingen

Bij de verkiezingen is in Deurne de VVD met 28,9 procent de grote winnaar geworden. Ten opzichte van vier jaar geleden zijn ze 3,2 procent gestegen in de gemeente. Tweede blijft in Deurne het CDA met 14,7 procent maar die partij heeft wel 4,5 procent in moeten leveren.

Na de VVD en het CDA maakt de PVV de top drie compleet met 12,1 procent, de partij leverde 2,2 procent in. D66 die landelijk tweede werd, stijgt in Deurne ook maar niet zoveel als nationaal gezien. De partij stijgt in Deurne 2,5 procent en wordt met 11,5 procent vierde. De SP krijgt de grootste klappen in de gemeente en zakt 5,6 procent en komt met 8,1 procent op de vijfde plaats.

Forum voor Democratie gaat met 3,1 procent naar 4,6 procent en eindigde daarmee voor het PvdA dat met 0,5 procent steeg naar 3,7 procent. Opvallende nieuwkomers in Deurne zijn JA21 met 2,7 procent en BBB (BoerBurgerBeweging) met 2,5 procent.

Het opkomstpercentage lag in de gemeente dit jaar op 78,4 procent, een kleine daling in vergelijking met vier jaar geleden. Het was vooral bij het Drive-Inn stembureau aan de Binderendreef nog tot vlak voor het sluiten van de stembussen druk met kiezers die hun stem uit wilden brengen.

Foto’s Walter van Bussel

Opkomst bij verkiezingen in Deurne woensdagmiddag 47,4 procent

De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen ligt in Deurne om 16.30 uur met 47,4 procent lager dan de landelijke opkomst die rond 17.45 uur vanmiddag 57 procent bedroeg. Om 11:00 uur vanochtend had 20,8 procent van de stemgerechtigden in de gemeente Deurne hun stem uitgebracht, rond 14:00 uur vanmiddag was het opkomstpercentage gestegen naar 32,8 procent.

Het is vooral rustig bij het Cultuur Centrum en het Reddingiushuis. De gemeente geeft aan dat mensen hier ook terecht kunnen in plaats van bij het gemeentehuis. Stemmen kan nog tot 21.00 uur vanavond.

Foutmarge
Na het sluiten van de stembussen brengt de NOS een eerste exitpoll, drie kwartier later gevolgd door een update. De omroep waarschuwt kijkers dat een exitpoll geen uitslag is maar alleen een peiling. Er moet altijd rekening worden gehouden met een foutmarge en die is vanwege het briefstemmen en de meerdere dagen dat gestemd kan worden nog groter dan normaal.

Prognoses
Rond 23.00 uur wordt een exitpoll verwacht die is gecheckt met de echte gegevens van de stembureaus. Vanaf middernacht brengt de NOS prognoses van de uitslag. Als ongeveer 50 procent van de stemmen geteld is, wordt de voorlopige prognose omgezet in een officiële prognose. De definitieve uitslag wordt pas op op 26 maart vastgesteld in een openbare zitting door de Kiesraad.

Tweede Kamer-kandidate Inge van Dijk bezoekt agrarische ondernemers in Deurne

In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen ging CDA-kandidate namens de Peelregio voor de Tweede Kamerverkiezingen, Inge van Dijk zaterdag 13 maart in gesprek met een aantal Deurnese agrarische ondernemers.

Tijdens de gesprekken kwam een terugkerend punt naar voren, de wet en regelgeving vanuit de overheid zou zo ingericht moeten worden dat het de maatschappelijke doelen dient en niet tegenwerkt of uitsluit. “Terug naar een overheid welke weer vertrouwen geeft”, zegt Inge van Dijk van het CDA.

Praktische oplossingen
Ze sprak met Marco en Angelo Swinkels van Swipigs/Innovatiepark de Vlier, Nertsenhouder Afra Knijnenburg en ZLTO Deurne. Die gaven aan dat er verschillende wetten en regels niet meer passen bij de huidige maatschappij. Ze willen graag dat Van Dijk in Den Haag aandacht vraagt voor de problemen en dat er meer gedacht wordt in praktische oplossingen en duidelijke doelen.

Nul emissie
Aan de Ommezwanksedijk in Deurne, maakte Inge van Dijk kennis met Innovatiepark De Vlier, een samenwerking tussen vijf varkensbedrijven. De bedrijven liggen op betrekkelijk korte afstand van elkaar in Deurne. Samen willen ze werken aan een toekomstbestendige varkenshouderij die goed in het gebied en binnen de maatschappij past. Ze hebben zes doelen: nul emissie naar de omgeving, energieneutraal produceren, de mineralenkringloop sluiten, een gezonde bodem bevorderen, de CO2-voetafdruk minimaliseren en maximale transparantie.

Verwerken
Terwijl Innovatiepark de Vlier zich richt op de toekomst is de situatie voor nertsenhouder Knijnenburg heel anders legt hij uit aan Van Dijk. Zijn bedrijf werd verplicht de deuren te sluiten toen op 8 januari van dit jaar vervroegd het landelijke verbod op de pelsdierhouderij in ging. Voor hem en zijn familie is de vraag nu welk pad ze moeten bewandelen om te kunnen verwerken en accepteren dat hun bedrijf ineens drie jaar eerder dan gepland moet sluiten.

Veranderende wetgeving
Naast Inge van Dijk kwam ook CDA-collega Eline Vedder naar Deurne voor een werkbezoek, zij bezocht vrijdagochtend 12 maart veehouder Piet Michels. Hij bouwde een uitstoot-arme ligboxenstal en werd geconfronteerd met veranderende wetgeving waarmee hij plotseling een belangrijk deel van zijn omzet verloor.

De twee CDA-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen merkten tijdens hun bezoek dat voor verschillende agrarische ondernemers de emmer bijna overloopt. Niet vanwege het werk op het land of de verzorging van de dieren, maar omdat ze worden overspoeld door telkens veranderende milieumaatregelen, dierenwelzijnsnormen, fosfaatbeleid, de stikstofcrisis en nu ook de gevolgen van het coronavirus. Tijdens de bezoeken van Vedder en Van Dijk zijn afspraken gemaakt om over een aantal weken opnieuw in gesprek te gaan met als doel de verbinding tussen Deurne en Den Haag te verstevigen.

Foto: CDA Deurne

Lees meer

Leerlingen scholen IVO-Deurne krijgen gratis herbruikbare waterflessen

Minder plastic zorgt voor een schonere wereld en dat is iets dat ze bij de vier scholen van IVO-Deurne ook belangrijk vinden. Daarom krijgen de leerlingen op maandag 22 maart tijdens Wereldwaterdag allemaal gratis een duurzame waterfles van het merk Dopper. Dit meldt het ED dinsdag.

Elk jaar belandt acht miljoen ton plastic afval in de oceanen. Dit plastic wordt niet door de natuur afgebroken en blijft dus altijd ronddrijven in het water als een plastic soep. Om dit tegen te gaan, worden op het Peellandcollege, het Alfrinkcollege, het Sprongcollege en het Hub van Doornecollege de herbruikbare flessen uitgedeeld om de hoeveelheid afval op de scholen door de zogenoemde single-use waterflessen te verminderen.

Naast de gratis Dopper-flessen wordt op Wereldwaterdag ook een watertappunt op de school geopend door wethouder Marnix Schlosser en rector Elke Oegema van IVO Deurne zodat de leerlingen hun duurzame flessen kunnen vullen met water.

Lees meer

Sanne van Paassen bouwt eigen mountainbikeparcours in Vlierden

Oplettende voorbijgangers hadden al een paar weken geleden opgemerkt aan de oranje markeringen en prikpaaltjes dat er iets stond te gebeuren op het stuk grond aan de kruising van de Schooteindseweg en Rijntjesdijk in Vlierden. Afgelopen weekend werd met de aanleg van een parcours duidelijk dat het gaat om een mountainbikebaan van oud-veldrijdster Sanne van Paassen uit Vlierden.

Samen met vrienden bouwde ze afgelopen weekend een baan van 350 meter lang vol obstakels zoals bulten en S-bochten op een stuk grond vlakbij waar ze woont. Het parcours gaat ze onder meer gebruiken in haar werk als Peak Performance Coach met haar bedrijf Coaching voor Winnaars. De baan wordt over twee weken officieel geopend.

Afgelopen weken heeft ze al veel tijd doorgebracht bij het terrein in haar kantoor op wielen; een camper waarin ze de voorbereidingen heeft gedaan voor de aanleg van de baan. Nu gaat ze van daar uit ook de mensen begeleiden die bij haar aankloppen. Dat zijn bijvoorbeeld drukke ondernemers of succesvolle young professionals die verder willen groeien in werk én in hun leven maar die ‘s avonds uitgeput thuiskomen, met hun hoofd vol zorgen en weinig energie.

Van Paassen begeleidt haar klanten om die energie terug te vinden met coachingsessies die al wandelend of op de fiets plaatsvinden in de buitenlucht. De zogeheten pumptrack is daar nu als extra middel bijgekomen. Daarnaast heeft Sanne ook het boek ‘Het leven, dat is pas topsport’ geschreven waarin ze in zeven stappen uitlegt hoe je zakelijk kunt winnen zonder privé te verliezen. Ook heeft ze een succesvolle podcast en doet ze werk als commentator voor Eurosport. Haar grootste prestatie op de baan is het winnen van het wereldbekerklassement in het seizoen 2010/2011. Daarnaast behaalde ze meerdere podiumplaatsen bij Nederlandse en Europese kampioenschappen.

Lees meer

PVV grootste partij bij scholierenverkiezingen Hub van Doornecollege Deurne

Bij de echte Tweede Kamer verkiezingen wordt het woensdag 17 maart nog spannend voor de uitslag bekend is maar op het Deurnese Hub van Doornecollege weten ze al wie de winnaars zijn bij de eigen verkiezingen op de school. De PVV werd de grootste partij gevolgd door de VVD.

Op maandag en dinsdag hield het Hub van Doornecollege de scholierenverkiezingen waarbij ruim 600 leerlingen hun stem uitbrachten. Dinsdagmiddag werden de stemmen geteld en bleek de PVV veruit de grootste partij te zijn met 210 stemmen, gevolgd door de VVD met 165 stemmen. Op de derde plaats eindigde GroenLinks met 42 stemmen, het CDA werd vierde en de Partij voor de Dieren nummer vijf. Bij de leraren werd D66 eerste, een partij die bij de leerlingen niet eens in de top vijf voorkwam.

Voor de scholierenverkiezingen van het Hub van Doornecollege werd een echt stemlokaal ingericht met verkiezingsposters van de verschillende partijen en stemhokjes. De leerlingen richting BWI (Bouwen, Wonen, Interieur) hadden een stembus gemaakt en het stemlokaal werd ingericht door de conciërge, de maatschappijleerdocenten en leerlingenraad. De school organiseert de eigen verkiezingen om de leerlingen meer inzicht te geven in politiek en politieke keuzes.

Foto: Facebook Hub van Doornecollege

Lees meer

Trainer Frank Teeuwen ook volgende seizoenen aan het roer bij SV Deurne

Trainer Frank Teeuwen (31) van SV Deurne blijft komende seizoenen bij de Deurnese club. Hij heeft een contract gekregen voor onbepaalde tijd, net als assistent-trainer Wim Verbeek (36).

Het is uitzonderlijk dat een voetbalvereniging met zijn hoofdtrainer een contract voor onbepaalde tijd sluit. Bestuurslid Technische Zaken van SV Deurne, Alain van den Besselaar legt uit: “Met dit nieuwe contract spreken wij als vereniging ons vertrouwen uit in de hoofdtrainer en zijn assistent en kiezen we nadrukkelijk voor continuïteit en stabiliteit.”

Frank Teeuwen is ook erg tevreden: “Het zijn bijzondere tijden, maar ondanks alle beperkingen is er achter de schermen erg veel werk verzet om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Daarbij sluit de ambitie van de club en mij als trainer goed op elkaar aan. Ik vind het daarbij ook heel prettig om deze klus samen met Wim te klaren. En niet alleen met Wim, want ook de rest van de staf gaat komend seizoen door.”

Assistent-trainer Wim Verbeek, die zelf vijftien seizoenen – waarvan twaalf als aanvoerder – bij SV Deurne diende, zal vooral veel ervaring meebrengen. Verbeek vertelt: “Ik ben door Frank benaderd om samen met hem het eerste onder onze hoede te nemen. Voor mij is het tevens een uitgelezen mogelijkheid om te kijken of ik me verder wil gaan ontwikkelen in het trainersvak.”

Of er dit seizoen nog in de reguliere competitie gevoetbald gaat worden is de vraag. Mocht dit niet het geval zijn, dan is er een kans dat er een regionale competitie wordt gehouden. Deze zou dan uiterlijk begin mei beginnen. Frank Teeuwen: “Om de spelers daarvoor weer wedstrijdfit te krijgen, zullen we minimaal een maand volop moeten kunnen trainen. Hoewel de regels zijn versoepeld waardoor de spelers onder de 27 jaar samen kunnen trainen, hebben we ook nog een aantal spelers die ouder zijn dan 27. Deze moeten in groepjes van vier apart van de grote groep trainen. Toch zijn we al bij al heel erg blij dat wij weer iets kunnen doen op het veld.”

Foto: SV Deurne

Lees meer

Man neergestoken bij bungalowpark Nuijeneind Bakel

Bij een steekpartij rond 00.30 uur in de nacht van maandag op dinsdag is een man bij het bungalowpark aan het Nuijeneind in Bakel gewond geraakt. Het slachtoffer zou volgens de politie ruzie hebben gehad met iemand en die zou hem met een scherp voorwerp in zijn kuit hebben gestoken.

Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen waren, de man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie geeft aan dat er op dit moment nog geen aanknopingspunten zijn voor verder onderzoek en heeft ook nog niemand aangehouden.

Foto: Walter van Bussel

Lees meer

Extra stemmogelijkheden in Deurne om toestroom kiezers te spreiden

De eerste stemgerechtigden die in een corona-risicogroep vallen, konden maandagochtend al vanaf 7.30 uur terecht bij het gemeentehuis in Deurne of gemeenschapshuis De Kastanje in Liessel.

Om het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn er dit jaar meer stembureaus in de gemeente Deurne en zijn er in het hele land twee extra dagen op maandag 15 en dinsdag 16 maart waarop gestemd kan worden als je tot een risicogroep behoort. Burgemeester Buter van Deurne geeft aan: “We willen voorkomen dat het te druk wordt in bepaalde stembureaus. Daarom vragen wij u om te stemmen in het stembureau dat op uw stempas staat vermeld. Zo zorgen we samen voor een goede spreiding.”

Extra dagen
Het stemmen op de twee extra dagen kan alleen bij het gemeentehuis aan de Markt 1 in Deurne of bij gemeenschapshuis De Kastanje in Liessel van 07.30 – 21.00 uur. Mensen ouder dan 70 jaar kunnen ook per brief stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Daarnaast zijn er op woensdag 17 maart naast de gebruikelijke plekken ook een aantal nieuwe stembureaus geopend. In de gemeente Deurne zijn er dit jaar zes extra stembureaus en is er het Drive-In stembureau aan de Binderendreef.

Hieronder vind je een overzicht van alle stembureaus in de gemeente Deurne.

Deurne
Gemeentehuis – Markt 1 (ook open op 15 en 16 maart)
Cultuurcentrum – Martinetplein 1 (NIEUW)
Reddingiushuis – Helmondseweg 15 (NIEUW)
Microsporthal – Schutsboom 28 (NIEUW)
Basisschool De Piramide – Schelde 1
Sporthal De Kubus – De Meent 1 (NIEUW)
Gerardushuis – Parkstraat 2
Wijkhuis D’n Houtenhoek – Haydnstraat 30
Gymzaal De Springplank – Keltenstraat 18 (NIEUW)
Hofke van Marijke – Rembrandt van Rijnstraat 5
Drive-In stembureau – As, Binderendreef (NIEUW)

Zeilberg
SCC Den Draai – Blasiusstraat 2
Molen Harmonie Excelsior – Zeilbergsestraat 98 (NIEUW)

Vlierden
MFA ’t Huis – Pastoriestraat 20b

Liessel
Gemeenschapshuis De Kastanje – Hoofdstraat 62 (ook open op 15 en 16 maart)
Ontmoetingsruimte De Gasterij – Pater Aartsplein 20

Neerkant
Gemeenschapshuis De Moost – Moostenstraat 3

Helenaveen
Gemeenschapshuis De Gouden Helm – Oude Peelstraat 3

Drive-In
Stemmen vanuit de auto kan op 17 maart bij het Drive-In stembureau aan de Binderendreef in Deurne. Dit is de eerste keer dat je stem uitbrengen op deze manier mogelijk is. Iedere inwoner van de gemeente Deurne met een geldige stempas en identiteitsbewijs kan in zo’n drive-in stembureau zijn of haar stem uitbrengen. Om de stemvrijheid en het stemgeheim te waarborgen mogen er geen andere volwassenen in de auto zitten.

Volmacht
Ga je liever niet zelf stemmen? Geef dan een volmacht aan een andere kiezer die namens jou je stem mag uitbrengen. Dit kan op de achterkant van de stempas waar je een kiezer kunt machtigen om voor jou te gaan stemmen. Belangrijk is wel dat de gemachtigde persoon ook stemgerechtigd is en in de gemeente Deurne woont.

Het aanvragen van een zogenoemd volmachtbewijs bij de gemeente kan niet meer omdat de termijn daarvoor gesloten is. Je kunt alleen nog een volmacht geven door dit op de achterzijde van je stempas aan te geven.

Potje boksen in Neerkant met de leden van Zeeuwse band BLØF

De mannen van de Zeeuwse band BLØF die in Neerkant staan te boksen, is een tafereel dat je niet snel zou verwachten. Toch is dat precies wat er afgelopen week gebeurde. De leden van BLØF waren bezig met opnamen voor een nieuw album in de Trypoul-studio’s in Neerkant en hadden tussen de werkzaamheden door behoefte om even stoom af te blazen.

Voor een persoonlijke workout voor de muzikanten werd Marion Lenssen van sportschool WorkOut in Horst gevraagd en die zei meteen ja. Haar bedrijf is gespecialiseerd in fitness en geeft ook voedingsadviezen, coaching en groepslessen. Ze kon samen met haar collega’s Dennis van der Zee en Karlijn Kleuskens aan de slag om de mannen van BLØF op het terrein van Trypoul in Neerkant eens flink af te matten.

‘Nieuwe dingen’
De Zeeuwse band BLØF komt binnenkort met een nieuw album waar ze nu opnamen voor hebben gemaakt in Neerkant. Paskal Jakobsen vertelde eerder in een interview op NPO Radio 5: “Ik voel een flinke urgentie om liedjes te maken; deze periode inspireert mij op een heel nieuwe manier. Er móeten nieuwe dingen gemaakt worden.”

Het laatste album van BLØF dateert uit 2017. In 2018 bracht de band nog twee singles uit, een nieuwe versie van hun nummer Omarm me samen met Ronnie Flex en de track Zachtjes zingen.

Foto: Facebookpagina Sportschool WorkOut

Lees meer

Leef Deurne brengt online workshop over ergonomisch thuiswerken

Door de coronamaatregelen werken steeds meer mensen vanuit huis. Keukentafels worden omgetoverd tot kantoor en nachtkastjes met een wankel krukje fungeren ineens als callcenter. Omdat veel mensen thuis niet een professionele werkplek hebben, is het behelpen en dat eist na een tijdje zijn tol door lichamelijke maar ook psychologische klachten die optreden.

Daarom brengt Leef Deurne in samenwerking met de ergotherapeuten van Grip een gratis digitale workshop over hoe je zo prettig mogelijk thuis aan het werk kunt gaan. Er wordt ingegaan op de Arbo-regels in een speelse quizvorm en er worden foto’s van thuiswerkplekken gezamenlijk beoordeeld op hoe ergonomisch deze zijn. Je krijgt praktische tip over hoe je jouw ideale werkplek thuis creëert en er wordt ingegaan op de verhouding tussen lichaam en brein bij thuiswerken.

Aanmelden voor de workshop kan via de website van Leef Deurne. Op het inschrijfformulier kun je vooraf ook je verwachtingen over de workshop en specifieke vragen doorgeven die dan in de MS-Teams-meeting worden behandeld. De workshop begint op woensdag 31 maart om 19:30 uur en duurt tot 21:00 uur.

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.