11.4 C
Deurne
donderdag 18 april 2024
Home- DeurneBurgemeester Buter roept op tot verbinding in nieuwjaarstoespraak: ‘We moeten er zijn...

Burgemeester Buter roept op tot verbinding in nieuwjaarstoespraak: ‘We moeten er zijn voor elkaar’

In het nieuwe Huis voor de Samenleving hield Greet Buter donderdagmiddag haar eerste nieuwjaarstoespraak als burgemeester van Deurne. Ze keek terug op een intens jaar en riep voor de toekomst op tot verbinding: “Er komen grote uitdagingen op ons als samenleving af, de ene crisis lijkt de andere op te volgen en we zoeken naar manieren om daar als samenleving antwoorden op te vinden.”

Burgemeester Buter besteedde in haar toespraak ook aandacht aan de onrustige en onzekere tijden waarin de wereld verkeert. “Dat geldt voor individuen, organisaties, gezinnen, verenigingen en families. Hier moeten we oog voor hebben. We moeten er zijn voor elkaar. Het is tijd om weer bruggen te slaan. Daar hoort compassie bij, en meedenken”, zei Buter. Daarbij geeft ze aan dat hierin ook een rol is weggelegd voor de gemeente: “We willen meer en eerder in gesprek met inwoners, want: ‘Deurne, daar doen we het voor’, niet toevallig ook de titel van het raadsprogramma.”

Boeren en vluchtelingen
De twee keer dat burgemeester Buter de Koning heeft kunnen laten zien waar Deurne groot in is, zijn volgens haar mooie voorbeelden van hoe inwoners in de gemeente slim samenwerken, kansen benutten, maar ook strijden voor wat hen dierbaar is, demonstreren én helpen waar nodig. Ze geeft daarbij ook aan onder de indruk te zijn geweest van de boerenprotesten en ook de uiteindelijke ruimhartigheid waarmee vluchtelingen opgevangen zijn in sporthal De Kubus.

Brand Mariapeel
Ook stond Buter stil bij de heldhaftige en vakkundige manier waarop de brandweer uit Deurne en collega’s uit de regio de brand in de Mariapeel overmeesterden en het bezoek van het Koningspaar; “Hét bewijs dat we de moeite waard zijn om naar te luisteren en als voorbeeld dienen voor anderen”, zei Greet Buter.

Lees hieronder de volledige nieuwjaarstoespraak van burgemeester Buter.

5 januari 2023
Hartelijk welkom allemaal. Welkom in het Huis voor de Samenleving, úw Huis, ons Huis. Ik ben trots dat ik u hier mag ontvangen.
Hopelijk hebt u fijne feestdagen achter de rug. Het is bijzonder dat we ze dit jaar weer samen met familie en vrienden konden vieren. En mooi dat we ook nu met elkaar het nieuwe jaar in kunnen luiden.
Dat geeft hoop en vertrouwen. Er is bovendien genoeg om op vooruit te blikken. Maar voordat ik dat doe, neem ik u ook even mee door het afgelopen jaar. We hebben een intens jaar gehad. Veel gebeurtenissen lijken ver achter ons te liggen, maar dat is niet zo…
Voor mij is het de eerste keer dat ik de nieuwjaartoespraak houd. Het is een eer om hier te staan. Een bijzonder moment, en hoewel ik graag vooruit kijk, sta ik daar toch heel even stil bij. Ik ben gestart als burgemeester van Deurne in een tijd waarin er veel beperkingen waren. Ik kan u zeggen; het is een bijzondere uitdaging, ‘integreren’ vanuit huis.
Daardoor merkte ik direct de impact van die beperkingen, die hadden grote impact voor iedereen: ouderen, jongeren, verenigingen, ondernemers, letterlijk iedereen. Het was een tijd van verlies. Verlies van contacten, werk, soms de moed en dierbare mensen.
Echt afsluiten is heel persoonlijk, maar er is momenteel een boekje in de maak met ervaringen uit verschillende invalshoeken, omdat iedereen een eigen verhaal heeft en we daar als gemeente bij stil willen staan.
In de tijd die achter ons ligt, was onderlinge verbinding niet vanzelfsprekend. En de verbinding herstelt niet vanzelf. Dat vraagt iets van ons in tijden waarin de verdeeldheid groter lijkt dan voorheen. Er komen grote uitdagingen op ons als samenleving af, de ene crisis lijkt de andere op te volgen en we zoeken naar manieren om daar als samenleving antwoorden op te vinden.
Dicht bij huis merken we dat dagelijks: de energieprijzen die de pan uit rijzen, krapte op de woningmarkt, stikstofproblematiek. Ook wat verder weg is de wereld onrustig. Dagelijks komen er nieuwe berichten over de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne, en op andere plekken in de wereld. Gevolg is dat veel mensen vluchten, ook naar ons land. Opgevangen worden, ook in onze gemeente.
Deze onderwerpen zijn ontzettend ingewikkeld en vragen om een verandering van onze samenleving als geheel, en daarmee om een verandering van ieder individueel. En veranderen is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet als die veranderingen je persoonlijk treffen. De enige manier waarop we dat voor elkaar krijgen is stap voor stap en samen.
Het zijn dus onrustige en onzekere tijden. Meestal veroorzaakt door ontwikkelingen die we niet zelf in de hand hebben. Oplossingen voor de problemen komen echter moeizaam, wat maakt dat er veel, langdurige onzekerheid heerst. Dat geldt voor individuen, organisaties, gezinnen, verenigingen en families. Hier moeten we oog voor hebben. We moeten er zijn voor elkaar. Het is tijd om weer bruggen te slaan. Daar hoort compassie bij, en meedenken. Hierin is ook een rol weggelegd voor de gemeente. We willen meer en eerder in gesprek met inwoners, want: ‘Deurne, daar doen we het voor’, niet toevallig ook de titel van het raadsprogramma.
2022 was ook een jaar van gemeenteraadsverkiezingen, in maart. We zijn gestart met een nieuwe raad en een nieuw college. In het raadsprogramma veel aandacht voor de vier belangrijkste inhoudelijke thema’s voor deze bestuursperiode, en er is een vijfde aan toegevoegd: Versterking van de vitaliteit van Deurne en zijn kerkdorpen, een vitaal buitengebied, een gezonder Deurne, een duurzamer Deurne en Samenspel (tussen raad, college, organisatie én tussen gemeente, inwoners en ondernemers). Hoe gaan we daar met raad, college, organisatie én inwoners vorm aan geven?
Ik wil mijn complimenten uitspreken aan de Raad. Ondersteund door de ambtelijke organisatie is een raadsprogramma en begroting tot stand gekomen die een duidelijke koers uitademen. Heel belangrijk om ook het net genoemde vijfde thema, onze samenwerking, goed te kunnen vormgeven.
Heel veel is in beweging, en die beweging gaat soms snel. Daar zijn wij mensen niet zo op gebouwd. Wij houden van vastigheid, vertrouwdheid en willen graag fijn en veilig samenleven.
Verbetering van dienstverlening draagt bij aan het vertrouwen dat nodig is om vooruit te komen. Oog voor communicatie, participatie en weten wat je van elkaar kunt verwachten zijn daar een uitwerking van. Daar werken we aan. Maar dienstverlening is ook: een laagdrempelig en warm welkom. Die sfeer creëren we in het Huis voor de Samenleving.
De verbouwing verloopt voorspoedig. In de zomer is het afgerond, met de komst van de Bibliotheek als laatste stap. Zo komen zaken op een logische plek en op een logische manier bij elkaar. We werken volgens het principe ‘één loket, één ontmoetingstafel’. Daarmee wordt de dienstverlening beter, effectiever en efficiënter, met als uitgangpunt vanzelfsprekend de inwoners. Door duurzame maatregelen die meteen zijn uitgevoerd tijdens de verbouwing, gaat het gebouw van energielabel F naar energielabel A. Dat maakt het gebouw in één keer klaar voor de toekomst.
Een van de belangrijkste zorgen voor onze inwoners, jong en oud, is een passende plek om te wonen. Nieuwe woningen hebben absoluut prioriteit voor onze gemeente. We pakken het breed aan met plannen voor de korte én lange termijn. In elke buurt staat ontmoeten, onderwijs en bewegen centraal. O.a. CPO-projecten, onderwijshuisvesting en een nieuw zwembad dragen hieraan bij. Ook blijven we investeren in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur. Met aandacht voor duurzaamheid. Zo zetten we in op verbeteringen voor het OV en fietsverkeer en blijft Deurne een gemeente waarin het mooi leven en werken is.
Tegelijkertijd koesteren we onze mooie Peel en ons buitengebied. Maar ook hier zijn de uitdagingen groot. Waarbij de vele belangen van agrarische ondernemers, omwonenden en inwoners in brede zin, voortdurend strijden om voorrang, om balans. Daar hebben we rijk en provincie hard bij nodig. We zijn met beide medeoverheden in gesprek om nadrukkelijk aandacht te krijgen voor die balans en die belangen. Samen met alle betrokkenen werken we aan een gebiedsgerichte aanpak. Tegelijkertijd weten we: niet alles kan overal en niet alles kan tegelijk.
Ik hoop dat ik niet een al te sombere indruk heb gemaakt. Want wat ik óók gezien heb de afgelopen twee jaar, is een veerkrachtige gemeenschap van aanpakkers, die kijken naar mogelijkheden en oplossingen.
Ik zie de toekomst dan ook positief tegemoet. Deurne staat meer op de kaart. Bedrijven groeien en ontwikkelen. Ik ontmoet gepassioneerde, trotse mensen. Mensen die iets vinden, willen én zich daarvoor hard maken. Het verenigingsleven bloeit weer op. Dat ondersteunen we graag; waar het kan en verantwoord is – ook onze gezámenlijke financiële draagkracht is eindig – komen we inwoners en verenigingen tegemoet.
We werken aan een gezonder en gelukkiger Deurne. Gezondheid gaat over álle aspecten van welzijn, volksgezondheid, onderwijs, milieu, sociale zaken tot en met economie. We willen dat iedereen sociaal kan blijven meedoen. Hier investeren we in als gemeente. Maar alleen sámen realiseren we grote maatschappelijk impact.
Inmiddels heb ik twee keer onze Koning mogen tonen waar Deurne groot in is. Hoe onze inwoners slim samenwerken, kansen benutten, maar ook strijden voor wat hen dierbaar is, demonstreren én helpen waar nodig. De boerenprotesten lieten mij niet koud. De – uiteindelijke – ruimhartigheid waarmee de vluchtelingen opgevangen zijn in sporthal De Kubus was hartverwarmend. De manier waarop de brandweer uit Deurne en collega’s uit de regio de brand in de Mariapeel overmeesterden was vakkundig en heldhaftig. En het bezoek van het Koningspaar hét bewijs dat we de moeite waard zijn om naar te luisteren en als voorbeeld dienen voor anderen.
De wereld gaat niet aan ons mooie Deurne voorbij. We ervaren en voelen dezelfde onzekerheden en uitdagingen als op andere plekken, en dezelfde onmacht als het gaat om het beïnvloeden daarvan. Dat gevoel is er en verdient erkenning.
Oprecht heb ik de vraag hoe we hier als samenleving betekenis aan kunnen geven, en wat we kunnen doen om samen te bouwen aan een blijvend veerkrachtig Deurne. Het liefst vormen we ons leven én onze toekomst, volledig naar ons eigen, persoonlijke ideaal. In onze samenleving, met 17,5 miljoen Nederlanders waarvan 32.971 Deurnenaren, is dat onrealistisch. De toekomst is van ons allemaal.
U hebt mij vaak termen horen zeggen als ‘verbinden’, ‘samen’, ‘ontmoeten’ en ‘elkaar zien, horen en helpen’. Ik ben van mening dat dáár – een groot deel van – de oplossing zit. Want uiteindelijk hopen we allemaal op een goede, stabiele toekomst. Voor onszelf, voor onze naasten en daarmee voor elkaar. Laten we die hoop in positieve energie omzetten. Dat is volgens mij de eerste stap naar een veerkrachtig, nóg mooier Deurne.
Ik wens iedereen een gezond en gelukkig 2023!
- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen