18.8 C
Deurne
dinsdag 4 oktober 2022
Home- DeurneDefensie wil vliegbasis de Peel weer in gebruik nemen, maar wil Deurne...

Defensie wil vliegbasis de Peel weer in gebruik nemen, maar wil Deurne dat ook?

Defensie wil vliegbasis de Peel heropenen. Hierover is veel onrust ontstaan vanwege de gevreesde overlast die gepaard gaat met dit voornemen, in Deurne bleef het lange tijd stil. Tot nu, nét voor het verstrijken van de termijn is deze week uit naam van de gemeentes Deurne, Sint Anthonis, Helmond en Asten een zienswijze ingediend bij het ministerie van defensie.

Van 25 juni tot 21 augustus heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau reactivering militaire luchthaven De Peel (cNRD) ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot een groot aantal zorgen en vragen, welke vooral betrekking hebben op het buitengebied, de mogelijkheden voor de recreatie, de leefbaarheid van de kernen en de gezondheid van burgers.

Waarom
Eerste en voornaamste vraag is of en waarom reactivering van de vliegbasis noodzakelijk is. In de gepresenteerde documenten staat niet duidelijk omschreven waarom het Zuiden van ons land gebruikt moet worden voor activiteiten die nu nog in het Noorden plaatsvinden. Ook ontbreekt onderbouwing voor de noodzaak van 3.600 vliegbewegingen op jaarbasis en staat niet vermeld wat er gebeurt wanneer de nog aan te schaffen helikopters, jachtvliegtuigen en grote transportvliegtuigen niet meer in te passen zijn in het schema van Leeuwarden en Volkel.

Geluidsruimte
Sinds 2012 is vliegbasis de Peel niet meer in gebruik als luchtmachtbasis, maar de ‘geluidscontouren’ bleven in stand. Dit is het belangrijkste argument van het ministerie, zij willen de reeds beschikbare militaire geluidsruimte optimaal benutten.

Schade
Rode draad in de zienswijze van de gemeenten is dat ze inzage willen in diverse documenten en onderzoek naar maatregelen om de geluidshinder zo veel mogelijk te beperken. Ook beroepen zij zich op de duurzaamheidsambitie van het kabinet en het klimaatakkoord. In de omgeving van de kazerne liggen ‘Natura2000 gebieden’ en gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Brabant en Natuurnetwerk Limburg. Luchtvaart is belastend voor lucht, bodem, water en voor alles wat daar in en op leeft en zal dus onherroepelijk schade toebrengen aan deze gebieden.

Transparantie
Op dit moment staan de Peel gemeenten nog niet positief ten opzichte van het openstellen van de vliegbasis. Er zijn veel vragen, verzocht wordt om meer transparantie, nu en in de toekomst.

Klik hier voor de volledige zienswijze.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen