9.7 C
Deurne
maandag 11 december 2023
Home- DeurneDeurne sluit 2022 af met ruim 7,5 miljoen in de plus; ‘Genoeg...

Deurne sluit 2022 af met ruim 7,5 miljoen in de plus; ‘Genoeg geld, te weinig handjes’

De financiële situatie van Deurne ziet er goed uit, blijkt uit de jaarrekening van 2022. Het eigen vermogen van de gemeente is groot, de reserves zijn goed en het boekjaar kan worden afgesloten met een positief resultaat van 7.519.249 euro. Toch is er onder de raadsleden niet meteen een jubelstemming over ‘het geld van de inwoner dat nog bij de gemeente op de plank ligt’, zoals Anne Verstappen van DeurneNU het verwoordde.

Hoewel de raad blij is met de riante zwarte cijfers, zijn er bij bijvoorbeeld de fracties van VVD en Transparant Deurne grote zorgen over het gebrek aan geschikte mensen die het werk bij de gemeente moeten gaan uitvoeren. Ook is er bij meerdere fracties zoals DeurneNU, OGD en PGP terughoudendheid in de blijdschap over de overgebleven 7,5 miljoen, omdat ze het in schril contrast vinden staan tot de vele inwoners, verenigingen en ondernemers, die het juist financieel moeilijk hebben.

Geld op de plank
“Hoe gaan we dat nou aan onze inwoners uitleggen? Want we gaan van coronacrisis naar energiecrisis en alsmaar groeiende inflatie. En bij de gemeente ligt dan nog geld op de plank”, zegt Verstappen. Ze constateert dat er dus niet op alle posten is uitgegeven, wat er voor begroot was.

Toch vindt Verstappen van DeurneNU dat niet vreemd: “Het was ook wel een beetje te verwachten, want als we kijken naar de vorige begrotingsbehandeling zei eigenlijk bijna iedere partij hetzelfde: ‘genoeg geld te weinig handjes’.” Hierdoor blijft volgens Verstappen veel werk liggen en worden meerdere projecten alsmaar uitgesteld. De raadsvrouw vraagt zich af of de buffer van ruim 7,5 miljoen er ook was geweest als er wel genoeg ‘handjes’ waren en al het werk wél gewoon gedaan was uitgevoerd, zoals eigenlijk de bedoeling was.

Edmond van Ooijen van 50Plus kan zich voor een groot deel vinden in het betoog van zijn collega Anne Verstappen, maar benadrukt daarnaast dat de huidige financiële situatie geen garanties geeft voor de toekomst: “Laten we ons gelukkig prijzen in deze luxe situatie, die straks misschien niet luxe meer is, als er weer bezuinigingen aankomen.”

Schril contrast
Voorzitter Jerom Coppus van PGP Deurne ziet het royale overschot van de gemeente vooral als een groot verschil met wat veel inwoners, verenigingen en bedrijven hebben ervaren: “Wie ruim een jaar geleden een mooie fles wijn zou hebben ingezet op een overschot van maar liefs 7,5 miljoen over toen het lopend jaar 2022, die zou vermoedelijk indringend zijn aangekeken met de vraag of die persoon wel in orde was.”

Coppus verwijst naar het moment dat de inflatie gierend door het dak ging en een groot aantal mensen en bedrijven in problemen raakten. De zorgen en zelfs slapeloze nachten die velen volgens Jerom Coppus hebben gehad en nog altijd hebben, om de week, de maand of het jaar financieel door te komen, ziet hij als een schril contrast met de overgebleven 7,5 miljoen. “Dat onze gemeente wel een royaal overschot kent, is uiteraard geen verwijt, maar vloeit voort uit verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld en natuurlijk ook de nodige meevallers uit verschillende rijksbijdragen”, zegt Coppus.

Capaciteitsgebrek
Hoewel de fractie van Transparant Deurne tevreden is over de financiële situatie, maakt de partij zich wel ernstige zorgen over het grote aantal vacatures bij de gemeente. “Te pas en te onpas wordt capaciteitsgebrek aangehaald om zaken te laten liggen of fouten en missers te vergoelijken”, zegt Mieke Kuijpers-Aarts. Maar Transparant Deurne maakt zich ook zorgen over de relatief grote uitstroom. Wat betreft het personeelsbeleid zelf, zal alles uit de kast moet worden gehaald om de beste mensen binnen te houden”, aldus Kuijpers-Aarts.

De raadsvrouw van Transparant Deurne is ook kritisch over ingehuurde werkkrachten van buitenaf: “Nu wordt het capaciteitstekort vaak ondervangen door externe maar ook zeer dure inhuur. Te weinig staan we stil bij dat dit niet alleen gepaard gaat met een kostenstijging maar de ingehuurde krachten staan ook verder af van de gemeente Deurne.”

Appeltje voor de dorst
Net als bij de andere partijen is er bij VVD Deurne blijdschap over de ruime zwarte cijfers, maar heeft de partij volgens Mark van den Heuvel ook haar bedenkingen: “Want geld in de algemene reserve kan niet zomaar uit de algemene reserve geplukt worden. Dus wat hebben onze inwoners hier dan aan en wat gebeurt er met al die achterstallige of uitgestelde zaken die eigenlijk uitgevoerd hadden moeten worden?”

Ook Van den Heuvel constateert een ernstig tekort aan medewerkers bij de gemeente en dat terwijl er volgens hem veel moet gebeuren: “De opgaves liegen er niet om. Tekort aan betaalbare woningen voor onze starters en ouderen, beschikbaarheid van bedrijventreinen voor onze ondernemers, een enorme duurzaamheidsopdracht en enerverende uitdaging in ons buitengebied.”

De huidige buffer ziet VVD’er Mark van den Heuvel als een welkom en misschien wel noodzakelijk appeltje voor de dorst om op terug te kunnen vallen in de toekomst: “We zullen met al deze opgaven ons geld de komende jaren dan ook hard nodig hebben, zeker als we vanaf 2026 aanzienlijk minder ontvangen vanuit het Rijk.”

Stabiele toekomst
Benny Munsters van OGD stelt net als Anne Verstappen van DeurneNU de vraag of die ruim 7,5 miljoen eigenlijk wel een positief resultaat is: “Of is het een investering die we niet hebben gedaan in onze inwoners?”, zegt Munsters. Hij benadrukt namens zijn fractie dat het bijna vieren van het overgebleven geld pijnlijk kan zijn voor de mensen die het niet zo breed hebben: “Ik denk dat er toch met enige terughoudendheid kennis van wordt genomen in Deurne. Want er zijn nog altijd velen op zoek naar een stabiele toekomst en dan is het goed dat we laten zien dat wij ons huishoudboekje op orde hebben, maar dan is het beter om aandacht te hebben voor die doelgroepen, waar dat misschien nog niet het geval is.”

Bram van Neerven constateert als voorzitter van de rekeningcommissie dat het qua financiën heel erg goed gaat in de gemeente. Wel benadrukt hij dat de uitvoering van al het werk een uitdaging is: “We weten dat dat niet altijd makkelijk is, omdat daar ook niet altijd de handjes voor zijn, maar vragen daar wel opnieuw aandacht voor.” In de rol als fractievoorzitter van DOE! zegt Van Neerven: “Ik wil aangeven dat het goed is om te constateren dat we er als gemeente goed voor staan.”

Foto: DMG

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen