14.6 C
Deurne
maandag 20 mei 2024
Home- DeurneDoorfietsroute van Deurne naar Helmond met brug over Binderendreef is haalbaar volgens...

Doorfietsroute van Deurne naar Helmond met brug over Binderendreef is haalbaar volgens gemeente

Een fietsbrug over de Binderendreef naar de Helmondseweg die aansluit op de snelfietsroute richting Helmond is haalbare kaart volgens de gemeente. Dat blijkt uit een recent afgerond haalbaarheidsonderzoek dat in opdracht van het college is uitgevoerd.

In 2020 lagen er twee opties op tafel waarbij het plan met de fietsbrug de meest veilige zou zijn en daarom de voorkeur kreeg van B&W van Deurne.

Binderendreef
De route bij de optie met de fietsbrug loopt vanaf de gemeentegrens met Helmond, via de zuidelijke parallelweg langs de N270 en Helmondseweg richting de Binderendreef. Ter hoogte van de Peelven buigt deze af in zuidoostelijke richting en gaan fietsers verder parallel aan het spoor. Met een fietsbrug wordt de Binderendreef overgestoken en vervolgt de route via de Textielstraat richting station.

De tweede variant waar uiteindelijk niet voor is gekozen, gaat niet met een fietsbrug over de Binderendreef, maar volgt de Helmondseweg tot aan de rotonde met de Binderendreef. Daarna gaan fietsers in zuidelijke richting langs de Binderendreef verder naar de Textielstraat. Een stuk gevaarlijker maar wel aanzienlijk goedkoper.

Met fietsbrug gaat het project 4,29 miljoen euro kosten, zonder de brug 2,74 miljoen. De kosten werden in 2019 nog geraamd op 1,8 miljoen voor de fietsbrugroute en circa 1,3 miljoen euro voor het tracé via de rotonde bij de Binderendreef.

Beide routes
Als het aan Berry van Waayenburg van VVD Deurne ligt, komen ze er beide. Ook de route over de rotonde. “Ik begrijp de voorkeur, maar als je straks toch die spoortunnel gaat doen, probeer dan route 2 zoveel mogelijk mee te nemen in de bestaande omgeving die er straks komt.”

“Je komt vanaf het centrum Deurne en je wilt naar Helmond fietsen, dan ga je niet eerst naar het spoor fietsen om vervolgens op de snelfietsroute te kiezen.”

Dat fietspad ligt er volgens Van Waayenburg toch al en hij merkt op dat niet alle fietsers vanaf het station starten op de snelfietsroute: “Je komt vanaf het centrum Deurne en je wilt naar Helmond fietsen, dan ga je niet eerst naar het spoor fietsen om vervolgens de snelfietsroute te kiezen. ‘No way’, dat is veel te ver om.” Hij stelt voor om zonder te veel geld het al bestaande fietspad van de tweede variant ook te voorzien van rood asfalt, waarmee de snelfietsroutes worden gemarkeerd.

Voor Edmond van Ooijen is de tweede variant via de rotonde op de Binderendreef in geen enkel opzicht nog een optie: “Alleen al vanuit fietsveiligheid geven wij de voorkeur aan het alternatief van de fietsbrugroute. Over die ander willen we het niet eens meer hebben.” Van Ooijen noemt naast het veiligheidsaspect nog andere voordelen van de route met de brug: ‘directer, duurzamer en gezonder’.

Onderzoek
Ook de bevindingen uit het haalbaarheidsonderzoek geven aan de het plan met de fietsbrug de kortste en meest directe route oplevert. Daarnaast kan op bijna alle plaatsen een snelheid van 30 kilometer per uur worden behaald en zijn er weinig conflictpunten met andere wegen. De fietsbrugroute heeft ondanks het enthousiasme van de politiek erover ook een aantal nadelen, zo blijkt uit het onderzoek.

Het rode asfalt van de snelfietsroute moet eigenlijk overal 4 meter breed worden zodat fietsers vanuit twee richtingen elkaar veilig kunnen passeren. Dat is echter niet mogelijk op het gedeelte tussen de bedrijven en het spoor, waardoor op die plek het fietspad slecht 3,5 meter breed wordt. Ook de obstakelvrije zone van 1,5 meter wordt op het gedeelte achter de bedrijven langs het spoor niet gehaald. Bovendien moet de watergang naast het spoor voor de helft gedempt worden om daar de snelfietsroute aan te kunnen leggen.

Risicofactor
Een ander nadeel van de fietsbrugroute is dat er verschillende gronden door de gemeente moeten worden aangekocht. Wethouder Helm Verhees legt uit dat hiervoor met zowel ProRail als de naastgelegen bedrijven moet worden gesproken. “Dat is iets wat er gewoon bij hoort. Maar dit zijn allemaal dingen waar wij dan heel graag mee aan de slag zouden gaan”, aldus Verhees.

“Hoe kun je nou zorgen dat dit proces voorspoedig verloopt? We kunnen ons allemaal nog wel de zuidelijk omlegging herinneren, dat heeft ook jaren geduurd voordat het laatste stukje werd aangekocht.”

Hoewel Ruud Kuijpers van DeurneNU enthousiast is over deze variant van de snelfietsroute, ziet hij de aankoop van grond nog wel als een risicofactor: “Hoe kun je nou zorgen dat dit proces voorspoedig verloopt? We kunnen ons allemaal nog wel de zuidelijk omlegging herinneren, dat heeft ook jaren geduurd voordat het laatste stukje werd aangekocht. Dus dat is voor ons wel een aandachtspunt.”

Verlichting
Ook benoemen verschillende fracties de verminderde sociale veiligheid omdat de voorgenomen route achter bedrijfspanden doorloopt. Voldoende verlichting is daarbij volgens de politici belangrijk, maar er moet volgens de fractie PGP ook goed in de gaten gehouden worden of het niet leidt tot lichtvervuiling met schadelijke gevolgen voor flora en fauna.

Om tot realisatie van deze fietsroute te komen moeten volgens wethouder Helm Verhees nog wel bepaalde stappen worden doorlopen. “Allereerst dient de gemeenteraad een investeringsbesluit te nemen voor het ontwikkelen van de doorfietsroute. Op dit moment worden de potentiële subsidies in beeld gebracht om het project met zoveel mogelijk cofinanciering te kunnen realiseren.”

Verhees verwacht dat het college vlak voor of net na de zomer van dit jaar een voorstel voor het investeringsbesluit kan aanbieden aan de commissie Omgeving en daarna een concreet voorstel aan de gemeenteraad. Vervolgens wordt het ontwerp verder uitgewerkt met onder andere ProRail en in samenspraak met de omgeving.

Foto’s: gemeente Deurne/archief DMG

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen