Nieuws uit de Regio

Gemeente Deurne maakt profiel van nieuwe burgemeester bekend

De gemeente Deurne heeft het profiel van de nieuwe burgemeester gepresenteerd. Er zijn een vijftal basiscondities waaraan een burgemeester, en ook die van Deurne moet voldoen.

De vijf basiscondities waaraan de burgemeester moet voldoen zijn: integer, herkenbaar , onafhankelijk, verbindend en stressbestendig.

Het profiel van de nieuwe burgemeester

Naast de basiscondities zijn er ook andere vaardigheden nodig om een goede burgemeester van Deurne te kunnen zijn.

Bestuurlijk sensitief
Gezocht wordt naar een burgemeester die een uitstekend gevoel heeft voor bestuurlijke processen. Die pijnpunten herkent en benoemt. Zich bewust is van risico’s en kansen. Die scherp is op de voortgang en direct bijstuurt als dat nodig is. En even durft in te springen als het moeilijk wordt. Bijvoorbeeld door mensen te mobiliseren in de politieke en maatschappelijke omgeving.
De commissie verwacht dat de burgemeester zich als een collegiaal bestuurder opstelt en er niet voor terugdeinst de regie te pakken waar dat nodig is. Daarnaast dat de burgemeester zich vanuit de dualistische principes manifesteert als voorzitter van de gemeenteraad.

Standvastig
Dit wordt gezien als een hele belangrijke vaardigheid, zowel intern als extern. Dat vraagt het bespreekbaar maken van dilemma’s, geen problemen vooruit schuiven en consequent zijn. Zeker op de dossiers van groot belang en die vaak wat ingewikkelder zijn. Juist dan is een burgemeester nodig die koers houdt, zorgt dat knopen worden doorgehakt en het doel steeds scherp in beeld blijft.

Netwerker en boegbeeld
Er wordt gezocht naar een burgemeester die zichtbaar is en verbindingen legt met alle geledingen in onze samenleving. Toegankelijk en aanwezig op belangrijke momenten. Een echt boegbeeld dus, die niet aarzelt om Deurne stevig op de kaart te zetten en daarbij zijn of haar netwerk benut. Maar de burgemeester moet ook aanvoelen wanneer het beter is dat juist anderen op de voorgrond staan. Op die momenten is het nodig om ruimte te geven.

Vernieuwer

Deurne wil altijd graag vooruit. We houden ervan om het ook eens op een andere manier te proberen. Daarom worden die competentie ook bij de nieuwe burgemeester gezocht. Bijvoorbeeld over burgerparticipatie, want dat is iets wat voortdurend ontwikkeling vraagt. Maar ook staan we open voor vernieuwing van onze besluitvorming. Kortom, een motivator die de ambitie heeft om Deurne elke dag weer een stap verder te brengen. Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen, het college van B&W en de gemeenteraad.

Persoonlijkheidskenmerken
Natuurlijk is ieder mens uniek, maar er zijn enkele specifieke persoonlijkheidskenmerken die de commissie graag terugzien bij onze nieuwe burgemeester.

Authentiek en mensgericht
Gezocht wordt een burgemeester die zichzelf durft te zijn; authentiek, niet iemand die een rol speelt. De commissie is ervan overtuigd dat je alleen dan écht verbinding kunt maken met de mensen in onze gemeente. Verder is het van belang dat de burgemeester er is voor de mensen bij momenten van lief en leed.

Nuchter
Natuurlijk moet de burgemeester ook passen bij de volksaard van Deurne. En die is bovenal: met beide voeten op de grond. We houden hier niet zo van bla-bla en we maken de dingen niet mooier dan ze zijn.

Ambitieus
“We hebben graag iemand met een grote drive, die z’n sporen in Deurne wil nalaten. Ambitie juichen we toe, want dan heb je ook wat te verliezen als het in Deurne niet goed zou gaan”.

 

Advertentie

Deze inhoud is geblokkeerd, accepteer cookies om de inhoud te bekijken.


Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.