AuteurRedactie

Politie waarschuwt voor nieuwe oplichtingstruc namens Belastingdienst

De politie waarschuwt om niet in te gaan op een aangeboden bericht, dat ogenschijnlijk van de Belastingdienst afkomstig zou zijn. Daarin staat dat je een teruggave van de Belastingdienst kunt verwachten en wordt vervolgens gevraagd om via je DigiD in te loggen.
De Belastingdienst stuurt namelijk nooit op deze manier berichten. Mocht je deze ontvangen, maak dan een melding bij de belastingdienst en verwijder het bericht. Wees alert op deze vorm van oplichting.
Lees meer

Peelland Interventie Team treft arbeidsmigranten aan in buitengebied Deurne

Op een adres in het buitengebied van Deurne trof het Peelland Interventie Team (PIT) afgelopen maandagavond in een woning zeven personen aan, die illegaal gehuisvest werden. De aangetroffen situatie wordt nader onderzocht en er wordt een handhavingstraject gestart.

Het Peelland Interventie Team had signalen gekregen dat er op de locatie arbeidsmigranten gehuisvest worden, waarop de controle volgde. Tijdens die controle bleek dat er in de woning zeven personen verblijven, waarvan één kind van 6 jaar oud. De bewoners staan niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen, de bewoning is in strijd met het bestemmingsplan en er is geen vergunning om er arbeidsmigranten te mogen huisvesten.

Peelland Interventie Team (PIT)
Onder regie van het PIT zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Informatie
Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties doorgeven aan het Peelland Interventie Team (PIT). Dit kan anoniem per telefoonnummer 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Inwoners kunnen ook anoniem contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle door het PIT.

Lees meer

Leef Deurne zoekt oud beeldmateriaal van Deurne voor Cultuurparade

In 2021 krijgt de Cultuurparade van Leef Deurne een andere vorm; er komen culturele wandelroutes in alle wijken/dorpen van Deurne. Tijdens deze routes ontdek je cultuur, maar vooral ook de historie van Deurne. Daarvoor is Leef Deurne op zoek naar oud beeldmateriaal van Deurne.

Een aantal jaar geleden is Leef Deurne gestart met het organiseren van de Cultuurparade, een evenement waarbij cultuurverenigingen een podium krijgen. Dit vond telkens in september plaats aan de start van het nieuwe cultuurseizoen. Dit jaar komt er net als in 2020 een Cultuurparade die je zelf kan lopen, met hopelijk ook nog een echt evenement in september.

In 2021 bestaat Deurne 1300 jaar, dus staat de Cultuurparade extra stil bij de historie van Deurne. Daarvoor is Leef op zoek naar mensen die nog oude foto’s of videobeelden hebben van Deurne. “Het is zonde als al dat mooie materiaal ergens op een zolder ligt te verstoffen. Opdat het niet verloren gaat willen wij deze beelden graag tonen aan de inwoners van Deurne in de wandelroutes van de Cultuurparade en mogelijk in een aansluitende expositie.”

Heb je foto’s of filmmateriaal van voor 1980, of van grote veranderingen in Deurne? Of ken je bijzondere verhalen die gedeeld zouden moeten worden? Neem dan contact op met Maartje, Michel en Fabian van Leef Deurne! via cultuurparadedeurne@gmail.com.

Foto: Cultuurparade 2019 (Josanne van der Heijden)

Bibliotheek Helmond-De Peel stelt voorlezen centraal tijdens Nationale voorleesdagen

Van woensdag 20 januari tot en met zaterdag 30 januari vinden De Nationale Voorleesdagen plaats, met als start Het Nationale Voorleesontbijt. Doel van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.

Het Nationale Voorleesontbijt gaat online in Bibliotheek Helmond-Peel. De campagneperiode wordt traditiegetrouw afgetrapt met Het Nationale Voorleesontbijt, dit jaar op woensdag 20 januari 2021 om 9.30 uur vanuit de Bibliotheek. Vanwege de coronamaatregelen vindt het Voorleesontbijt  online plaats. Er wordt voorgelezen uit Coco kan het!! Je kunt je hiervoor gratis aanmelden via de website van de Bibliotheek. Je krijgt dan een link toegestuurd en je volgt het voorlezen thuis op je eigen scherm.

Kindervoorstelling Grote en dappere kleintjes
Voor kleintjes vanaf drie jaar is er op woensdagmiddag 27 januari om 13.30 uur een online vertelvoorstelling door ‘Verhalen van Annie’. Annie speelt haar kindervoorstelling “Grote en dappere kleintjes”.  Deze  voorstelling  is deels gebaseerd op ‘Coco kan het!’ en andere dappere dieren. Meld je aan via de website van de Bibliotheek en je kunt gratis vanaf thuis meekijken.

De Nationale Voorleesdagen
De campagne benadrukt de voordelen van het (voor)lezen, waaronder het positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip, een beter begrip van de wereld om je heen en het aanhalen van de band tussen (groot)ouder en kind. De campagne richt zich op ouders van kinderen tussen zes maanden en zes jaar.

Alles over de Nationale Voorleesdagen in de Bibliotheek en leuke zing-, voorlees- en knutseltips vind je op de website.

Lees meer

Definitief besluit over afscheid burgemeester Mak afhankelijk van duur lockdown

De vorm van het afscheid van burgemeester Hilko Mak, op 27 januari, hangt af van de duur van de lockdown. De gemeente wil pas een definitief besluit nemen na de persconferentie van 12 januari. Dat is te lezen in een aanvullende verklaring van de gemeente naar aanleiding van de ophef over het afscheid op sociale media.

Het voornemen om een fysieke afscheidsbijeenkomst te houden voor Mak, is bij veel Deurnenaren in het verkeerde keelgat geschoten. “Ongelooflijk dit, en dat terwijl er enorm veel mensen binnen de gemeente Deurne zich een slag in de rondte werken in de zorg, zich in allerlei bochten moeten wringen om enkel hun ouders te kunnen zien. En in sommige gevallen er niet eens bij kunnen zijn als hun naasten op sterven liggen en wat doet men nu?”, was onder meer op Facebook te lezen.

‘Nieuwe afweging’
Vanwege de lockdown tot 19 januari, vinden alle raads- en commissievergaderingen op dit moment digitaal plaats. De gemeente schrijft in de verklaring: “Het afscheid is gepland op woensdag 27 januari, na de lockdownperiode. Aan dat feit wordt in de berichtgeving in de media voorbijgegaan. Net als de rest van Nederland, zijn we in afwachting van de persconferentie van het kabinet op 12 januari. Dan weten we of de lockdownperiode al dan niet verlengd wordt. Op basis daarvan wordt op dat moment een nieuwe afweging gemaakt en een definitief besluit genomen over deze raadsvergadering.”

Lees meer

Kerstbomen worden gratis huis-aan-huis opgehaald

Ook in 2021 wordt je kerstboom gratis huis-aan-huis opgehaald. Dit gebeurt van maandag 11 tot en met donderdag 14 januari. In de persoonlijke afvalkalender of via de Blink app kan je zien welke de juiste inzameldag is.

Ook voor dit jaar gelden er weer enkele spelregels:

  • Leg je boom op de juiste dag om 7.00 uur aan de weg
  • Haal versieringen en de emmer of standaard van de boom af
  • Geef het op tijd door als de boom niet is opgehaald

Is de kerstboom niet opgehaald? Neem dan uiterlijk vrijdag 15 januari vóór 12.00 uur contact op met Blink, via het telefoonnummer 0800-0492 of info@blinkafval.nl. De kerstboom wordt dan op vrijdagmiddag 15 januari alsnog opgehaald. Dit geldt uiteraard alleen voor kerstbomen, die zijn aangemeld bij Blink.

Gratis inleveren op de milieustraat
Je kunt je kerstboom ook gratis inleveren op de milieustraat. Zorg er ook dan voor dat er geen versieringen, emmer of standaard meer aan de boom zitten. De milieustraat is geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur en zaterdag van 10.00 – 17.00 uur.

Foto: Pexels photo

APK plicht en tractorkenteken voor snelle landbouwvoertuigen

Er komt een periodieke APK-keuring voor trekkers met een maximumsnelheid van boven de 40 kilometer per uur. Deze APK-plicht start 1 mei 2021 voor land- en bosbouwtrekkers op wielen uit deze categorie.

Daarnaast zal er een kenteken worden ingevoerd voor alle landbouwvoertuigen die harder kunnen dan 25km/u. De registratieplicht start vanaf 1 januari 2021. De aanleiding hiervoor is de Europese APK-plicht voor snelle tractoren die al geldt vanaf mei 2018.

In de eerste heft van dit jaar hebben zowel de Tweede als de Eerste Kamer definitief groen licht gegeven voor de invoering en na publicatie in de Staatscourant op 17 juni 2020 is deze vastgelegd in de Nederlandse wet- en regelgeving. De aanvullende wetgeving gaat gelden voor:

  • Landbouw- en bosbouwtractoren (geld ook voor historische LBT)
  • Motorrijtuigen met beperkte snelheid • MM – mobiele machines (nieuwe categorie)
  • Verwisselbare getrokken machines en aanhangwagens
  • Getrokken voertuigen boven 750 kg die in combinatie met tractor harder dan 25 kilometer per uur rijden Registratie/conversieperiode loopt vanaf 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Bij de invoering van de registratieplicht van bestaande voertuigen zal geen controle voor de toelating tot het verkeer op de openbare weg plaatsvinden, dus geen fysieke schouw. Maar na 31 december 2021 moet het voertuig ter keuring worden aangeboden bij de RDW om de uiteindelijke registratie en kentekenplaat te verkrijgen.

Meer informatie is te vinden via Rijksdienst Wegverkeer (RDW) op hun speciale website voor registratie landbouwvoertuigen of via telefonische informatie op het nummer 088 008 74 47 (tegen lokaal tarief). Verder via het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel waar vragen over wetten en regels kunnen worden beantwoord. Tel: 088 042 44 00. Ook kan je terecht bij  Fedecom, de branchevereniging voor mechanisatie- en Landbouwtechniek, waar alle vragen over de nieuwe regelgeving worden behandeld. nog eens heeft opgesplitst  En tot slot via de nieuwe website van het Kentekenloket.

Gemeente Deurne treft noodzakelijke maatregelen voor coronaproof stemmen in 2021

De gemeente Deurne is bezig om alle noodzakelijke maatregelen te treffen, zodat op 17 maart 2021 de Tweede Kamerverkiezingen coronaproof plaats kunnen vinden. Om deze goed en veilig te kunnen organiseren, hebben gemeenten in september een financiële compensatie gekregen.

De gemeente denkt zelfs aan een drive-in stembureau; dit zou dan worden gerealiseerd op locatie “De As” op de Binderendreef 3 in Deurne. Als inwoners veilig kunnen stemmen, zal hier een stimulerende werking van uit gaan en kan dit de opkomst bevorderen.

De tijdelijke wet Verkiezingen Covid19 biedt richtlijnen voor het inrichten van de stemlokalen en vormt de basis voor de inrichting van de verkiezingen. Alle stemlokalen worden op dit moment geïnventariseerd en gecontroleerd op de volgende punten:  de oppervlakte is groot genoeg zodat kiezers en stembureauleden te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen aanhouden, de locatie heeft goede ventilatie en de locatie is toegankelijk voor mindervaliden.

De Nieuwenhof
In verzorgingshuis De Nieuwenhof wordt een bijzonder stemlokaal met beperkte toegang ingericht. Dit betekent dat hier alleen bewoners, personeel en andere personen, die toegang hebben tot het gebouw, kunnen stemmen.

Voor overige inwoners komt er een ander stembureau in Deurne-Centrum in de plaats. Daarnaast verwachten de gemeente vanuit het ministerie meer informatie over de invulling van het poststemmen voor de doelgroep 70+. Verder worden extra stembureaus opgericht om zoveel mogelijk spreiding te creëren.

Communicatie
Zoals bij alle verkiezingen wordt er uitvoerig gecommuniceerd over de bezorging van de stempas, de stembureaus, stemmen per volmacht, enzovoorts. Dit keer wordt er ook volop aandacht besteed aan de coronamaatregelen, ‘coronaproof’ stemmen en de aanwezigheid van andere en/of extra stembureaus, waaronder dus een drive-in. Ook wordt gecommuniceerd om bij klachten niet persoonlijk te komen stemmen, maar bij volmacht. Dit vindt plaatse via de website van de gemeente , het Weekblad voor Deurne, social media en de kandidatenlijst, die huis-aan-huis wordt verspreid. De communicatie start direct na de jaarwisseling. Voor de jaarwisseling wordt al gestart met de werving van stembureauleden en tellers.

Lees meer

Repair café voorlopig alleen geopend voor tweedehands fietsen

Het Repair café heeft begin deze maand haar tweedehands fietsen in de aanbieding gedaan. Helaas werd een week later gemeenschapshuis “’t Hofke”, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, gesloten.

De reparatie-afdeling voor huishoudelijke apparaten, gereedschap, video- en muziekapparatuur is dus tot nader order dicht, maar de fietsenverkoop kan wel doorgaan. Dit kan vanuit een aparte ruimte naast ’t Hofke, uiteraard “een op een”.

Besloten is om de aanbieding ook nog voor de maand januari te laten gelden. Belangstellenden wordt gevraagd even te bellen met het telefoonnummer  06–45684618 (Jan van Kilsdonk) om een afspraak te maken, liefst op dinsdagmiddag.

Lees meer

Tentoonstelling van ‘Armando tot Zadkine’ in Wiegermuseum verlengd

De tentoonstelling “Van Armando tot Zadkine” uit de collectie van Lex en Leonie van de Haterd, wordt grotendeels verlengd tot en met 14 maart 2021. Alle kunst in het hoofdgebouw blijft hangen tot half maart; de foto’s in de ateliers maken in januari plaats voor het werk van Monique Rutten.

Het onderwijsechtpaar Lex en Leonie van de Haterd begon circa 30 jaar geleden met het verzamelen van illustraties die kunstenaars als Leo Gestel, Hendrik Wiegersma, Charles Eyck en Joep Nicolas maakten voor het tijdschrift “De Gemeenschap”. Verzamelen werd een passie en inmiddels telt hun collectie ruim 900 werken. In de expositie zijn schilderijen, grafiek en objecten opgenomen van oude bekenden als Jan Sluijters, Kees van Dongen, Pieter d’Hont en Armando, maar ook van hedendaagse kunstenaars als Klaas Gubbels, Jan Ros en Ger de Joode.

Interbellumperiode
Kunst uit de interbellumperiode neemt een belangrijke plek binnen de collectie Van de Haterd in. Hun “Gemeenschap-verzameling” is uitgegroeid tot de meest complete van Nederland. Daarnaast kocht het echtpaar veel werk van kunstenaars uit een brede kring rond dit culturele tijdschrift aan zoals Otto van Rees, Ossip Zadkine, Moissey Kogan en Jozef Cantré. Niet voor niets is de collectie te zien in De Wieger. De genoemde kunstenaars waren bevriend met de excentrieke huisarts en kunstenaar Hendrik Wiegersma. In zijn huis De Wieger in Deurne kwamen deze en vele andere artiesten met regelmaat over de vloer. De collectie breidt zich inmiddels steeds verder uit, met grafiek van Duitse expressionisten als Karl Schmidt-Rottluff en Ernst Ludwig Kirchner.

Hedendaagse kunst
Naast de interbellumkunst kocht het echtpaar naoorlogse kunst aan van onder meer Paul Citroen, Antoon Kruysen, Kees Bol en Pieter Starreveld. De stijlen van het interbellum zijn in deze werken nog zichtbaar, maar ze vormen duidelijk een opmaat naar de moderne tijd. De overgang naar de hedendaagse kunst verloopt geleidelijk, doordat er steeds overeenkomsten in zowel thematiek als stijl te vinden zijn. Zo komen oudere en hedendaagse landschappen, stillevens, portretten of naakten naast elkaar prima tot hun recht. Daarnaast bevinden zich intrigerende eenlingen in de collectie zoals beelden van Couzijn van Leeuwen en Emile van der Kruk of het grafisch werk van Pat Andrea en Jean Carzou.

De Wieger in kerstsfeer
Een van de zalen op de begane grond is in kerstsfeer gebracht met grafisch werk uit de collectie Van de Haterd van onder meer Charles Eijck, Hendrik Wiegersma en Joep Nicolas waarin het kerstverhaal centraal staat. Dit jaar is voor het eerst ook een bijzondere kerststal opgesteld met de kerstfiguren die nog stammen uit de tijd dat De Wieger als woonhuis fungeerde. Een van de kleindochters van Wiegersma, die de figuren in bruikleen gaf, heeft mooie herinneringen aan de stal die destijds in de gang stond. De stal zelf is gemaakt van recycle materialen en hout uit de tuin. Op de binnenplaats, waar een sfeervol verlichte boom staat, kan een coffee to go gedronken worden.

Catalogus
Bij de tentoonstelling “Van Armando tot Zadkine” is een rijk geïllustreerde catalogus uitgebracht. Deze is te koop bij De Wieger. Verder kunnen bezoekers aan de tentoonstelling ter plekke een app downloaden waarin de verzamelaars bijzondere verhalen en hun persoonlijke kijk op de collectie delen. Ook is er een film te zien over het tot stand komen van de collectie. Door de maatregelen rondom Corona kan het museum  per dag een gelimiteerd aantal bezoekers ontvangen. Meld je daarom van tevoren aan.

Foto: Kees Bol (1959) – stilleven met flessen 

Lees meer

Adventsmozaiek in teken van geboorte van Christus in Willibrorduskerk

Een mozaïek aan Advents- en Kerstmuziek zal zondag 13 december klinken in de Willibrorduskerk aan de Markt in Deurne. Acht musici zullen in wisselende bezetting vocale en instrumentale muziek uit voornamelijk de achttiende eeuw spelen.

De muziek is voor het merendeel gebaseerd op gezangen en koralen. Het programma staat in zijn geheel in het teken van de komst van de Geboorte van Christus en het feest van Kerstmis. De titel van het slotstuk is dn ook “Ich verkündige euch große Freude“.

Componisten die in het programma voorkomen zijn onder meer Dietrich Buxtehude, Heinrich Schütz en Johann Sebastian Bach. Het intermezzo in het programma is een Sonate voor Cello en Basso Continuo van Antonia Vivaldi.

Voor de uitvoeringen komen diverse musici bij elkaar: Louise Rijs, Elianne Ardts, Rosalie Ardts, Daphne van Zundert en Nol Ardts houden zich bezig met zang, Els Althuizen en Daphne van Zundert bespelen de blokfluit, Pepijn Groenen doet het  slagwerk, Elianne Ardts op cello en Bert Augustus orgel en klavecimbel.

De toegang tot het concert is vrij. Wel kan na afloop een (bij voorkeur digitale) bijdrage worden gedaan om de Concertcyclus mogelijk te blijven maken. Het volgende concert zal zijn op vrijdag 18 december om 15.00 uur; het is dan een orgelbespeling bij de Markt. Nadere informatie over het programma vindt u op de website van de kerk,  onder Concertcyclus. Voor de concerten van 13 december dient u zich tevoren als bezoeker op de site aan te melden. Het maximum aantal bezoekers voor beide concerten is 30.

Om meer bezoekers te kunnen ontvangen zal het concert op zondag twee maal worden uitgevoerd, namelijk om 15.00 en om 17.00 uur.

Foto: Pexels

Lees meer

Tweedehands fietsen deze maand extra goedkoop bij Repaircafé

In de maand december zijn de tweedehands fietsen bij het Repair Café een stuk goedkoper dan normaal. Je wordt van harte uitgenodigd om vrijblijvend een kijkje te komen nemen.

De openingstijden van het repaircafé, gevestigd in het Hofke van Marijke aan de Rembrandt van Rijnstraat, zijn zaterdag 12 december van 9:30 tot 12:30 uur en dinsdag 29 december van 13:30 tot 16:00 uur. Je kunt dan ook terecht voor reparatie van huishoudelijke apparaten, gereedschappen enzovoorts.

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.