AuteurRedactie

Veel storingen straatverlichting gemeente Deurne

Er zijn op dit moment veel storingen in de straatverlichting in de gemeente Deurne. Dit komt deels door de tijd van het jaar. Door kou en vocht ontstaan er meer storingen.

Daarnaast is er vorig jaar een achterstand ontstaan bij het herstellen van kapotte verlichting. De vorige aannemer kwam de met de gemeente gemaakte afspraken niet na. Daarom heeft de gemeente per 1 oktober 2018 het contract met de vorige aannemer beëindigd.

De nieuwe aannemer Heijmans Wegen is nu druk bezig de opgelopen achterstand weg te werken. In de afgelopen drie maanden zijn er ongeveer 600 meldingen van kapotte straatverlichting bij de gemeente binnen gekomen. Hiervan heeft Heijmans er inmiddels 500 opgepakt en is de verlichting hersteld. De overige circa 100 meldingen worden in de komende weken opgepakt.

Netwerkstoringen

In sommige gevallen is er sprake van een netwerkstoring. De storing zit dan niet in de verlichting, maar in de ondergrondse kabels. In dat geval kan Heijmans Wegen de storing niet verhelpen, maar moet dat gebeuren door netbeheerder Enexis. De gemeente is hierbij afhankelijk van de planning van en de drukte bij Enexis. Vandaar dat het soms even kan duren voordat zo’n storing is verholpen.

Nieuwe kaart voor meldingen

De gemeente werkt aan een kaart waarop u meldingen van kapotte straatverlichting kunt doorgeven. Op deze kaart kunt u ook zien of een storing al door iemand anders is doorgegeven. De melding is dan al bij de gemeente bekend en wordt dan al opgepakt door de aannemer. Naar verwachting is deze kaart half februari klaar. Als dit het geval is, komt de gemeente met nieuwe informatie.

Project openbare verlichting

Op dit moment wordt ook oude straatverlichting vervangen door nieuwe ledverlichting en er gaat verlichting weg. Op fietsroutes tussen de dorpen komt juist extra verlichting. Samen met de dorps- en wijkraden bekijkt de gemeente welke verlichting weg kan en wat goede plekken zijn voor extra fietspadverlichting.

Schitterende bloedmaan boven Deurne

Afgelopen nacht was er sprake van een totale maansverduistering. En dat zorgde voor een hele mooie bloedmaan.

Tijdens de maansverduistering beweegt de maan door de schaduw van de aarde. Als de maan helemaal is verduisterd, kan de zon de maan niet bereiken. Het licht van de zon, dat langs de aarde scheert, bereikt de maan wel. En  dat zorgt voor deze speciale bloedkleur.

Onze fotograaf Martien had er speciaal zijn wekker voor gezet; en dát zorgde voor deze mooi foto.

Lees meer

Vlierdenaren spreken Roompot over toekomst Bikkels

Op uitnodiging van Roompot Vakanties zijn vertegenwoordigers van Samen Vlierden en omwonenden van het Bospark De Bikkels deze week met elkaar in gesprek gegaan. Inzet is de toekomst van het  park in de Vlierdense bossen.

Het is alweer een jaar geleden sinds de directie zich uitsprak over de toekomst van het park. Zoals bekend is het park namelijk sinds 1 januari jongstleden gesloten. De reden dat Roompot het park op slot deed heeft te maken met de dwangsommen, welke de gemeente oplegde naar aanleiding van de huisvesting van arbeidsmigranten op het park, wat in strijd is met het bestemmingsplan. Daarin staat dat het park alleen mag worden gebruikt voor recreatieve bestemming.

Roompot wil graag weer met de gemeente om de tafel gaan zitten om uit de impasse te komen.

Lees meer

Voorlichting over verslavingen en gewoonten op Alfrinkcollege

Op 24 januari krijgen de leerlingen van het Alfrink College in Deurne voorlichting over verslaving en gewoonten. De voorlichting wordt gegeven door opgeleide ervaringsdeskundigen van Stichting Be Aware.

Het belang van preventie op jonge leeftijd is groot. Eén op de tien mensen ontwikkelt een verslaving in zijn leven, waarvan de oorzaak vaak in de pubertijd ontstaat. Jongeren worden blootgesteld aan steeds meer verleidingen. Ze experimenteren vaak niet alleen met alcohol en drugs, maar worden ook verleid tot overmatig gamen, series kijken of constant social media gebruik.

Stichting Be Aware heeft een zeer interactief programma dat dicht bij de belevingswereld van de leerlingen staat. Met stemkastjes beantwoorden leerlingen anoniem vragen, waarvan de uitslagen direct op het bord verschijnen. Hierdoor wordt duidelijk dat ze niet de énige zijn met een bepaald gedrag of probleem. Mede door de  gecreëerde veiligheid in de klas gaan leerlingen over het onderwerp en hun problemen met elkaar in gesprek. Hun kennis neemt toe, waardoor zij zich beter bewust zijn van de risico’s van bepaald gedrag en vooral van de mogelijkheid om hierin zelf keuzes te maken.

Lees meer

Diverse activiteiten bibliotheek tijdens Nationale Voorleesdagen 2019

Bibliotheek Helmond-Peel bruist tijdens De Nationale Voorleesdagen 2019. Deze dagen zijn bedoeld om het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te stimuleren. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarom zijn er van woensdag 23 januari tot en met zondag 3 februari 2019 allerlei spetterende (voorlees)activiteiten rondom het prentenboek Een huis voor Harry.

Kom naar de bieb en stap in de wereld van kat Harry, de hoofdpersoon uit ‘Een huis voor Harry’, het Prentenboek van het Jaar, dat werd geschreven door Leo Timmers. De kinderen horen hoe Harry verdwaalt, maar dankzij zijn vrienden toch zijn huis weer terugvindt.

Het boek wordt extra tot leven gebracht tijdens de voorstelling  door theaterduo Kees & Koos. Samen met de kinderen gaan ze op zoek naar Harry. Een tocht langs verschillende huizen, hokken en nesten. Kaarten voor deze voorstelling zijn te bestellen via www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten

Voorleesbus Blikkie rijdt ook uit tijdens de Nationale Voorleesdagen. De bus bezoekt een groot aantal kinderen op scholen en peuterspeelzalen. De leesconsulenten van de Bibliotheek gaan een interactieve voorleesactiviteit doen bij diverse peuter- en kleutergroepen op peuterspeelzalen en op basisscholen. Met mooie materialen komt het verhaal ‘Een huis voor Harry’ tot leven.

Thuis voorlezen

Tijdens De Nationale Voorleesdagen wordt het belang van voorlezen extra benadrukt. Maar de bibliotheek ondersteunt ouders ook graag bij het voorlezen na deze week met een uitgebreide collectie aan fantasierijke prentenboeken.

Om de voorleesdagen extra feestelijk te maken, krijgen kinderen tot en met 6 jaar die lid worden van de Bibliotheek een vingerpopje van kat Harry. Zij kunnen gratis lid worden. Ouders krijgen € 10,- korting op hun lidmaatschap.

Heemkundekring presenteert het ontstaan van de mens

Werkgroep Lezingen en Excursies Heemkundekring H.N.Ouwerling Deurne houdt op woensdag 23 januari 2019 om 20.00 uur een lezing in het  Cultuurcentrum  Martien van Doorne Deurne, met als titel “Ontstaan van de mens en zijn verspreiding op aarde”. Spreker is Koos Keijzer

Dit verhaal beslaat een periode van zeven miljoen jaar en schetst de ontwikkeling van de  mens tot in onze tijd met als hoofdvraag: wanneer, waar en hoe zijn de menselijke soorten ontstaan en over de aarde uitgezwermd? Antwoorden hierop brengen weer andere vragen met zich mee: welke rol hebben klimaten, landschappen en natuurrampen daarbij gespeeld? Hoe zijn de huidige rassen ontstaan? Waarom winnen Afro-amerikanen de 100 meter en Ethiopiërs de marathon? Waaraan kun je zien dat onze evolutie nog niet is afgerond? Waarom zijn wij de overheersende diersoort op aarde geworden? Waarom hebben Europeanen andere volkeren onderworpen en gebeurde dat niet omgekeerd? Hoe ziet de aarde er over 10.000 jaar uit? En de belangrijkste vraag voor de spreker: steekt u tijdens het verhaal uw vinger op voor nog meer vragen?

Dr. ir. C.J. (Koos) Keijzer (1950) werkte als onderzoeker aan de Landbouw Universiteit te Wageningen en is o.a. gespecialiseerd in de genetica, evolutie en biomechanica. Hij behoort net als u tot de enige diersoort die planten en dieren domesticeerde, vuur leerde maken en zijn lichaam en voedingspatroon daarmee radicaal veranderde. Koos Keijzer is lid van onze Heemkundekring en woont in onze Gemeente.

De lezing is voor leden van de heemkundekring H.N.Ouwerling gratis. Niet leden betalen € 2.50.

Lees meer

Concertcyclus Willibrorduskerk Deurne

Op zondag 20 januari start de Concertcyclus het jaar 2019 met een concert in de Sint Willibrorduskerk om 16:00 uur. Te gast zijn dan Les Chanteurs Gregoriens uit Uden.

Onder de titel ‘Het kerkelijk jaar in twaalf hymnen’ brengt het koor gregoriaanse gezangen onder leiding van Wim Cöp, één van de cantores  van het koor.

Het koor is ontstaan in 2005. Op het Smitsorgel zal Jan de Laat, afgestudeerd aan het Brabants Conservatorium in Tilburg, de hymnen inleiden. De toegang tot het concert is vrij. Wel wordt na afloop van het concert gecollecteerd om de Concertcyclus in stand te kunnen houden.
Nadere informatie kunt u vinden op de website van de kerk.

Lees meer

Werk van Lodewijk Schelfhout voor museum De Wieger door crowdfunding

Museum de Wieger kan de kunstcollectie uitbreiden met twaalf werken van Lodewijk Schelfhout (1881-1943). Het museum heeft al kubistisch werk van deze kunstschilder, maar nog geen religieus.

Schelfhout is Nederlands eerste kubist. Hij leverde voor de Tweede Wereldoorlog belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van de moderne kunst in Nederland. Zo had hij ieder jaar wel een expositie in het Stedelijk Museum te Amsterdam, solo of in groep. Dat doet geen enkele kunstenaar hem meer na.

Kultuurkamer
In de Tweede Wereldoorlog weigerde Schelfhout lid te worden van de Kultuurkamer. Schelfhout en Piet Mondriaan stonden als enige Nederlandse kunstenaars op de nazi-lijst van “entarteten”. Vijf jaar lang was Schelfhout uit het nieuws voor en na zijn dood in 1943. Geen exposities, geen artikelen in kranten en tijdschriften. Na de oorlog was hij vrijwel vergeten.
Daar kwam pas verandering  in met  exposities in Museum de Wieger en in Zandvoort (Cultureel Centrum) in 1981 en zeker met de tentoonstelling “De komst van het kubisme naar Nederland” bij Kunst aan de Dijk te Kortenhoef  in 2006.

Boek
Met het verschijnen van een boek over Schelfhout’s leven en werk van de hand van Lisette Almering uit Eindhoven, in combinatie met een overzichtstentoonstelling in het Singer Museum te Laren begin 2018 is Schelfhout weer helemaal terug. Boek en expositie kregen de vanzelfsprekende titel: “Lodewijk Schelfhout Nederlands eerste kubist”. De expositie, gelijktijdig met “A wonderful Journey”, Collectie Fentener van Vlissingen’, trok meer dan honderdduizend bezoekers.

De Wieger
Bij de voorbereidingen van een en ander kwam alom ook religieuze kunst te voorschijn. In de jaren voor de oorlog was Schelfhout daar intensief mee bezig. In tal van kerken en kapellen heeft hij muurschilderingen gemaakt, kruiswegstaties, glasinlood ramen.  Ook maakte hij in dit genre gravures, potloodtekeningen en aquarellen. Deze kunstwerken nu zou Museum de Wieger in Deurne  zeer gaarne in de collectie willen opnemen.

Crowdfunding
Voor overdracht van dit werk aan het museum is € 7.500 nodig, hetgeen ongeveer de helft is van de getaxeerde verzekeringswaarde.  Men kan rechtstreeks aan het museum doneren, maar ook op de crowdfundingsite www.voordekunst.nl.

Lees meer

Scoor een Boek! trapt af in Helmond-Peel

Bibliotheek Helmond-Peel en Helmond Sport zetten samen hun kracht in. Het leesproject Scoor een Boek! bundelt de populairste sport van de wereld met lezen. Het doel is om leerlingen uit de groepen 5 en 6 uit Asten, Deurne, Helmond en Someren te stimuleren om met plezier te (blijven) lezen.

Naast sporten en spelen, is lezen erg belangrijk. Een goede taalbeheersing is de basis voor zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Met Scoor een Boek! willen we dat bereiken. In de komende 10 weken gaan ruim 1.700 leerlingen van 39 basisscholen zo veel mogelijk boeken lezen in de klas. De leerlingen worden via videoboodschappen aangemoedigd door Helmond Sport doelman Stijn van Gassel. (foto) Maar ook thuis kan het hele gezin meedoen aan Scoor een Boek!-thuiseditie.

Op 17 januari 2019 wordt het Scoor een Boek! seizoen afgetrapt op basisschool De Vlier in Helmond. Tijdens deze sportieve aftrap geven zo’n 80 leerlingen samen met Stijn en burgemeester Elly Blanksma het fluitsignaal voor de start. Maar dat is niet alles, na de aftrap reizen de leerlingen als ware voetballers met de spelersbus van Helmond Sport af naar het stadion voor een rondleiding.

Over vijf weken is het rust, dan wordt de tussenstand bekend. Na 10 weken boeken scoren, is het tijd om te scoren op het voetbalveld. In samenwerking met JIBB en Leef! wordt het project afgesloten met een sportief feestje in het stadion van Helmond Sport. Daar wordt ook de eindscore bekendgemaakt: hoeveel boeken hebben alle leerlingen samen gelezen?

Scoren kun je overal, ook thuis! Het hele gezin kan meedoen. In de Bibliotheek van Asten, Deurne, Helmond en Someren kan vanaf maandag 14 januari een gratis Scoor een Boek!-poster worden afgehaald. Is er thuis een boek, krant of tijdschrift (voor)gelezen, dan plak je op de poster een sticker in de vorm van een voetbal. De deelnemende gezinnen maken kans op wedstrijdkaarten van Helmond Sport.

Er kan zelfs gescoord worden in de bieb! Kom gratis lezen en bewegen in de bibliotheek in onze Scoor-week van 20 t/m 24 februari. Spelers van Helmond Sport dagen kinderen uit voor een potje voetbal en lezen voor uit sportieve boeken. Inschrijven kan via www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten

Scoor een Boek! is in 2012 opgezet in de provincie Groningen en wordt nu uitgerold over het hele land en ondersteund door de Eredivisie en de Eerste divisie. Landelijk nemen de volgende clubs deel: AZ, FC Groningen, FC Emmen, NEC, Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, Willem II, RKC, NAC, VVV, PSV , FC Volendam en dus ook Helmond Sport.

Lees meer

Ondernemerscafé in teken Tour de Horizon

Dinsdag 15 januari laten burgemeester Hilko Mak en directielid Rabobank Rudi van Hoof hun licht schijnen over 2019 en blikken terug op het afgelopen jaar. Aanvang 21.00 uur, eindtijd 22.00 uur, locatie De Brouwer aan de Markt in Deurne.

Presentatoren Jan van den Heuvel en Niels Crooimans zijn de gastheren deze avond. Dennis van der Meijden verzorgt het nieuws en Frans Franssen tekent voor het praatje aan de bar. Het is de 165ste aflevering van het Ondernemerscafé.

Ondernemerscafé Deurne (in de regel) iedere derde dinsdag van de maand in de periode september-juni. Inloop 20.30 uur, aanvang stipt om 21.00 uur eindtijd 22.00 uur, gratis entree. De avond in café De Brouwer aan de Markt in Deurne heeft een open karakter; ook niet-ondernemers zijn welkom. Een avond waar op informele wijze van gedachte gewisseld wordt over tal van zaken die ondernemend Deurne – van grote bedrijven tot de detailhandel – bezighoudt. Het verslag van de avonden is al de dag erna te lezen op de site van het ondernemerscafé: www.ondernemerscafedeurne.nl Daarop is ook meer en uitgebreide informatie over het ondernemerscafé te vinden.

Lees meer

Bach en Italië in Liessel

Zaterdag 12 januari speelt in Liessel het ensemble “The Great Charm” het programma “Bach en Italië”. Het ensemble bestaat uit Baldrick Deerenberg, blokfluit; Gudrun Herb, blokfluit en traverso; Frank Wakelkamp, cello en viola da gamba en Pauline Schenck, klavecimbel.

“Johann Sebastian Bach wilde eigenlijk, zoals vele van zijn componerende tijdgenoten, naar Italië. Dat is hem nooit gelukt, maar later werd hij zo beroemd dat zijn collega’s hem graag bezochten”. Dat beschrijft Charles Burney, die in 1770 een gesprek had met Bach’s zoon Carl Philipp Emanuel. Zo bracht ook Johann Georg Pisendel, die zijn reis naar Italië vergoed kreeg door zijn Saksische vorst en werkgever, een dikke stapel met Italiaanse muziek mee. Bach bestudeerde deze composities en kopieerde deze voor zijn omvangrijke muziekbibliotheek.

U hoort twee triosonates uit deze schatkist, samen met werken van verschillende Italiaanse componisten. Daaronder zijn beroemde namen als Girolamo Frescobaldi en Antonio Vivaldi.

Zaterdag 12 januari om 20u00 in “Daar bij die Molen” te Liessel, Hoofdstraat 19. De toegang is vrij; na afloop vindt een collecte plaats.

Reserveren vanwege het beperkte aantal plaatsen: info@frankwakelkamp.com

Lees meer

De Wieger heeft weer alle vertrouwen in de toekomst

Museum De Wieger aan de Oude Liesselseweg in Deurne kijkt de toekomst weer met vertrouwen tegemoet. De gemeente heeft de eerder aangekondigde bezuinigingen teruggedraaid en het museum ook financieel steun toegezegd.

Op allerlei fronten gaat werk worden gemaakt van het goed kunnen blijven functioneren van De Wieger, zowel op financieel, bestuurlijk, commercieel, educatief maar vooral creatief gebied. Richtinggevend daarvoor is de uitkomst van een adviesgroep, die zich het afgelopen jaar over de problematiek van De Wieger heeft ontfermd.

Eén van de ideeën is om “Het tuinpad van mijn vader” te integreren in een lokale wandelroute.

 

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om u de beste ervaring te geven. Ga akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.