12.1 C
Deurne
maandag 5 juni 2023
Home- DeurneGemeente Deurne ruim 5,2 miljoen in de plus bij afsluiting boekjaar 2021

Gemeente Deurne ruim 5,2 miljoen in de plus bij afsluiting boekjaar 2021

De gemeente Deurne heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van 5.227.000 euro op een totale begroting van circa 98,4 miljoen euro. Het jaar ervoor was er nog een negatief resultaat van 190.000 euro. Dat lijkt op het eerste gezicht goed nieuws maar het takenpakket is ten opzichte van de beschikbare middelen op dit moment erg groot, waarschuwt wethouder Marinus Biemans.

“De druk op de gemeentefinanciën vanuit het Rijk laat weinig ruimte voor het realiseren van lokale ambities. Het geld dat beschikbaar wordt gesteld, is overwegend incidenteel van aard. Dat beperkte ook in 2021 de beleidsvrijheid van de gemeente Deurne in ernstige mate”, zegt Biemans van de gemeente Deurne.

Cyberaanvallen
Daarnaast wordt het weerstandsvermogen zwaarder belast door ICT-risico’s zoals datalekken en cyberaanvallen. Het college stelt de raad voor om daar 41.000 euro voor uit te trekken. “Om de dienstverlening van onze gemeente goed te laten verlopen en te vernieuwen, gebeurt er van alles voor én achter de schermen. De realisatie van het huis voor de samenleving wordt steeds zichtbaarder. En achter de schermen zorgen we ervoor dat inwoners op tijd hun producten krijgen. Dat hun gegevens veilig zijn”, zegt burgemeester Greet Buter.

‘Te omvangrijk takenpakket’
Wethouder Biemans geeft ook aan dat de gemeentelijke organisatie onder druk staat: “Onze medewerkers zien zich voortdurend gesteld tegenover een – in verhouding tot de beschikbare capaciteit – te omvangrijk takenpakket. Hoe dit zich verder zal ontwikkelen, is moeilijk te voorspellen.” Dit speelt niet alleen in Deurne maar in alle gemeenten in Nederland waardoor er veel discussie plaatsvindt via onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over hoe de gemeenten deze problematiek moeten aanpakken. Hierbij zijn volgens Marinus Biemans een aantal dossiers cruciaal: “De herijking van het Gemeentefonds, de compensatie van de jeugdzorg en het abonnementstarief van de WMO, de opschalingskorting en de betaalbaarheid van de Klimaatwet en de Omgevingswet.”

Zelfredzaamheid
De gemeente heeft een stevige taak als het gaat om de zorgkosten, deze moeten aan de ene kant worden beperkt maar de gemeente moet toch de zorg leveren die nodig is. In Deurne wordt dit bijvoorbeeld gedaan door het verlengen van het subsidiecontract met de LEV-groep en MEE. “Vragen uit de wijk worden nu veel efficiënter opgepakt door de nieuwe functie van wijkcoördinator. Daarnaast wordt zelfredzaamheid in de wijk gestimuleerd”, geeft de gemeente aan. Die gaat ook in de nieuwe plannen uit van het principe dat je niet alles moet medicaliseren: “Het moet normaler worden dat je eerst kijkt wat je zelf kan oplossen of organiseren met familie of buren. Of er een alternatief is. En als een inwoner het zelf niet redt, dan is de gemeente er uiteraard voor hen.”

Maatschappelijke voorzieningen
Ook de voorzieningen in de buurt zijn een punt van aandacht voor de gemeente. Hiervoor moeten projecten in de buurt volgens de gemeente slim op elkaar worden afgestemd. Bij ieder plan betrekt de gemeente veel partijen die ze serieus de tijd willen geven om goed bij te dragen. Dit vraagt veel afstemming en kost tijd, geeft de gemeente aan. Toch hebben ze stappen gezet: “Het nieuwe college maakt op korte termijn keuzes over de beweegvoorzieningen in Neerkant, Walsberg en Zeilberg als ook het zwembad.”

Woningbouw
Een andere stevige opgave in Deurne is het terugdringen van de woningnood. Dat staat met stip op nummer 1 zegt wethouder Helm Verhees: “Het realiseren van nieuwe woningen voor onze inwoners heeft absoluut prioriteit voor onze gemeente. We pakken het breed aan met plannen voor de korte en lange termijn. Zo zijn er in 2021, 114 woningen aan de voorraad toegevoegd. Eind 2021 waren er 177 in aanbouw genomen en waren er nog eens 83 vergund.”

Versnellen
Om nog sneller nieuwe woningen te kunnen realiseren, heeft de gemeenteraad eerder middelen beschikbaar gesteld. “We hebben we extra mankracht ingezet om projecten te versnellen. Voor de lange termijn hebben we op twee locaties de Wet voorkeursrecht gemeente ingezet om de haalbaarheid, kwaliteit en de snelheid van de bouw te vergroten. De woningen die hier in de toekomst worden gerealiseerd zijn van grote waarde voor onze gemeente”, legt Verhees uit.

Mooie resultaten
Naast het gebrek aan woonruimte is ook de leegstand in het centrum van Deurne langere tijd een grote zorg geweest maar daar zit nu een positieve ontwikkeling in, meldt de gemeente: “Leegstand doet een centrum geen goed. Daarom waren de middelen om de kwaliteit te verhogen ontzettend welkom. Deze middelen zijn effectief besteed. We hebben al mooie resultaten behaald: lege winkelruimte werd opnieuw ingevuld en lege winkels werden omgebouwd naar woonruimte. In Deurne geldt per oktober 2021 een leegstandspercentage van 6,6 procent ten opzichte van 7,2 procent als landelijk gemiddelde. En landelijk staat Deurne in de top 4 van gemeenten waar de leegstand het meest is afgenomen.”

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen