Nieuws uit de Regio

Gemeente Deurne vraagt Den Haag om afschaffing verhuurderheffing

Om snel te komen tot een oplossing van het woningtekort in de gemeente Deurne, is in de raadsvergadering van 10 november een motie aangenomen waarin de gemeente een oproep doet aan de politiek in Den Haag om de zogenoemde verhuurderheffing af schaffen. Veel gemeenteraden hebben al eerder opgeroepen tot afschaffing van de verhuurderheffing, de gemeente Deurne ondersteunt deze oproep nu ook.

Verhuurders die nu meer dan 50 huurwoningen bezitten, betalen een heffing over de WOZ-waarde van bepaalde huurwoningen. Naast verschillende gemeenteraden zijn ook honderden woningcorporaties tegen de verhuurderheffing.

10 miljard
De extra belasting die deze verhuurders op sociale huurwoningen moeten betalen naast andere belastingen, willen ze liever investeren in betaalbare huurwoningen. Volgens de vereniging van woningcorporaties Aedes is dit jaar het bedrag dat corporaties en andere sociale verhuurders aan verhuurderheffing tot nu toe betaalden aan deze heffing opgelopen tot 10 miljard euro.

Tiny houses
In de motie die tijdens de Deurnese raadsvergadering werd aangenomen, is ook besloten om blijvend te zoeken naar goede woningbouwlocaties en goede initiatieven. Daarbij moet ook worden gekeken naar creatieve oplossingen zoals tijdelijke woningbouw, tiny houses en andere nieuwe alternatieve woonvormen.

Bergopwaarts
Daarnaast moet er actief beleid komen dat speculaties op de woningmarkt en ongewenste verhuur van woningen voorkomt. Woningbouwcorporatie Bergopwaarts wordt opgeroepen om kritisch te kijken naar het afstoten van woningen die voor de sociale verhuur zijn bedoeld en wordt gevraagd om er in ieder geval voor te zorgen dat het aantal woningen voor de sociale huur minstens gelijk blijft. Verder wil de gemeente dat Bergopwaarts met name of alleen investeert in Deurne omdat daar ook voor het grootste deel de inkomsten van de woningbouwvereniging vandaan komen.

Tot slot moet alles in het werk worden gesteld om Deurne aan te laten haken bij de woningbouwversnelling, waarbij er ook ondersteuning komt voor nieuwbouwprojecten met minder dan 500 woningen. In het kader van de woningbouwversnelling zijn er tussen Rijk, provincie en het stedelijk gebied Eindhoven afspraken gemaakt over de bouw van 27.000 extra woningen tot het jaar 2024 en Deurne is tot hier tot nu toe niet bij betrokken geweest.

Foto: Pexels

Advertentie

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet