17.9 C
Deurne
woensdag 25 mei 2022
Home- DeurneGemeente komt stichtingen en verenigingen tegemoet in coronatijd

Gemeente komt stichtingen en verenigingen tegemoet in coronatijd

Het college van burgemeester en wethouders van Deurne wil een maatschappelijk ondersteuningsfonds invoeren voor stichtingen en verenigingen die door de coronacrisis in acute financiële problemen dreigen te komen. Daarnaast ontvangen vrijwilligersorganisaties hun volledige subsidie over 2020 en 2021, ongeacht of hun activiteiten door corona door konden gaan.

“Stichtingen en verenigingen worden hard geraakt door de coronacrisis. Ze lopen veel inkomsten mis, terwijl de kosten grotendeels in stand blijven. Er zijn landelijke regelingen, maar niet alle organisaties komen daarvoor in aanmerking. Als college willen we ondersteunen daar waar we kunnen. De omvang van de coronacrisis maakt dat we dit niet alleen kunnen. We roepen alle partijen dan ook op om samen de schouders eronder te zetten. Door bijvoorbeeld contributies te blijven innen. Voor stichtingen en verenigingen die ondanks al hun inspanningen toch in acute financiële problemen dreigen te raken, willen wij bekijken wat we kunnen doen”, geven burgemeester en wethouders aan.

Acute problemen
Het maatschappelijk ondersteuningsfonds is bedoeld voor dorps- en wijkhuizen, vrijwilligersorganisaties en lokale culturele instellingen in de gemeente Deurne, die in acute financiële problemen dreigen te raken door de coronacrisis en dit niet zelf op kunnen lossen, bijvoorbeeld met een landelijke regeling. De komende periode wordt de regeling verder uitgewerkt en wordt een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Dan wordt duidelijk welke organisaties voor de regeling in aanmerking komen en onder welke voorwaarden. Voor het fonds komt in eerste instantie € 60.000 beschikbaar. Het college wil hiervoor de compensatiegelden corona inzetten, die de gemeente ontvangt van het rijk.

Subsidies
Stichtingen en verenigingen ontvangen subsidie van de gemeente voor de vrijwillige inzet. Een deel van de activiteiten waarvoor zij subsidie ontvangen, kunnen door corona niet doorgaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de controle op welke activiteiten wel en niet zijn doorgegaan, niet uit te voeren en de subsidies onveranderd uit te keren. Dit betekent dat voor de organisaties het risico vervalt dat zij een deel van de subsidie terug moeten betalen. Daarnaast bespaart dit zowel de organisaties als de gemeente veel tijd. Het gaat in totaal om circa 130 vrijwilligersorganisaties, gericht op vrije tijdsbesteding, Wmo-, Jeugd- of Participatiebeleid, kwaliteit en leefbaarheid van de leefomgeving, en evenementen.

Horecaondernemers
Het college van burgemeester en wethouders heeft nog meer maatregelen genomen om inwoners, ondernemers, stichtingen en verenigingen in deze moeilijke tijd tegemoet te komen. Zo hoeven horecaondernemers geen terrasgelden te betalen over de periode dat zij gesloten zijn. Marktkooplieden met een non-foodkraam hoeven geen marktgelden te betalen voor de periode dat zij niet op de markt mogen staan. Daarnaast wordt er geen huur in rekening gebracht voor een sporthal als een activiteit of wedstrijd door corona niet door kan gaan.

Tot slot gold wat betreft leges voor onder meer vergunningen, bestemmingsplannen en privaatrechtelijke betalingen als huur en pacht een tijd lang dat deze wel zijn opgelegd, maar niet actief ingevorderd werden. De invordering is onlangs weer opgestart, maar inwoners, ondernemers en organisaties die nog een bedrag open hebben staan, ontvangen eerst een betalingsherinnering zonder kostenverhoging. Als zij het bedrag niet kunnen betalen, kunnen zij een betalingsregeling sluiten met de gemeente.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen