7.7 C
Deurne
maandag 15 april 2024
Home- DeurneGemeente onderzoekt mogelijkheden snelfietspad tussen Deurne en Helmond

Gemeente onderzoekt mogelijkheden snelfietspad tussen Deurne en Helmond

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een snelfietspad tussen Deurne en Helmond. De route zou moeten lopen van station Deurne tot aan de Helmondse gemeentegrens.

Twee alternatieven
In de begroting van 2018 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld om een verkennende studie uit te voeren naar de mogelijkheden. Dat onderzoek is nu afgerond. Voor het snelfietspad tussen Deurne en Helmond zijn alternatieven onderzocht. De eerste optie loopt vanaf de gemeentegrens met Helmond, via de zuidelijke parallelweg langs de N270 en Helmondseweg richting de Binderendreef. Ter hoogte van de Peelven buigt deze af in zuidoostelijke richting en vervolgt de route parallel aan het spoor. Met een fietsbrug wordt de Binderendreef overgestoken en gaat de route via de Textielstraat richting station (rode lijn op het kaartje) De tweede variant gaat niet met een fietsbrug over de Binderendreef, maar volgt de Helmondseweg tot aan de rotonde met de Binderendreef en gaat dan in zuidelijke richting langs de Binderendreef verder naar de Textielstraat (gestippelde lijn op kaartje).

Ruim één miljoen euro
De gemeente laat weten dat er geen onderzoek is gedaan naar een verbinding direct langs het spoor naar Helmond, vanwege de goede en al beschikbare verbinding langs de N270. Daarbij komt dat een verbinding langs het spoor niet aansluit op het huidige fietsnetwerk in Helmond. De route tussen Deurne en Helmond volgt voor een groot gedeelte de bestaande fietsroute, waardoor geen extra investeringen in een nieuwe route hoeven te worden gedaan. De snelfietsroute is vier meter breed en krijgt rood asfalt. Het snelfietspad tussen station Deurne en de gemeentegrens met Helmond, die de route volgt met een fietsbrug over de Binderendreef, kost ruim 1,8 miljoen. De route via de rotonde Binderendreef kost ongeveer 1,3 miljoen.

Verdere uitwerking
In de kaderbrief, die in hoofdlijnen de begroting en verdere invulling weergeeft, wordt aan de gemeenteraad een krediet gevraagd voor het verder voorbereiden van de snelle fietsverbinding tussen Deurne en Helmond. De plannen worden dan verder uitgewerkt en de haalbaarheid van onderdelen van de route wordt getoetst, in verband met onder meer de benodigde grondverwerving en mogelijke planologische procedures. De gemeente hoopt de komende tijd voor de aanleg van het fietspad cofinanciering te kunnen verwerven, naast de middelen die al beschikbaar zijn uit het regionaal bereikbaarheidsfonds.

Animatie: Gemeente Deurne

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen