12.6 C
Deurne
woensdag 4 oktober 2023
Home- DeurneGemeente zet vaart achter ambitie voor meer woningen; plan voor 37 nieuwe...

Gemeente zet vaart achter ambitie voor meer woningen; plan voor 37 nieuwe huizen in Liessel

Naast de medewerking die het Deurnese college deze week gaf aan 48 nieuwe appartementen aan de Hogeweg in Deurne, staat B&W ook positief tegenover de bouw van 37 woningen aan de Molenweg in Liessel.

De gemeente Deurne zet hiermee vaart achter de ambitie om in de komende jaren 1800 nieuwe woningen te realiseren. “Woningbouw is hard nodig, ook in Liessel. We verlenen daarom medewerking voor de bouw nabij de tennisbaan in Liessel. Naast de circa 48 appartementen nabij het centrum van Deurne, is ook dit een mooi plan dat aansluit bij de behoefte in onze gemeente”, zegt wethouder Marinus Biemans.

Groen en Sport
De bouw van de 37 woningen aan de Oude Molen en Molenweg moet plaats gaan vinden op onbebouwde grond die nu nog de bestemming Groen en Sport heeft. Voor het initiatief is dus een aanpassing van het bestemmingsplan nodig waar het college van Deurne positief over is.

Vier percelen
Het gaat in totaal om vier percelen waarvan er twee eigendom zijn van particulieren. De initiatiefnemer van de bouw heeft met beide eigenaren al een ontwikkelovereenkomst gesloten. De andere twee percelen zijn eigendom van de gemeente maar deze mogen vanwege het zogeheten Didam-arrest tegenwoordig niet meer rechtstreeks verkocht worden aan de ontwikkelaar.

Hoge Raad
Bij het Didam-arrest is eind vorig jaar in een uitspraak van de Hoge Raad bepaald dat het voor de overheid niet zomaar een pand of stuk grond een-op-een mag verkopen. Hierdoor moeten in dit soort gevallen alle potentiële gegadigden een kans krijgen om de grond of een pand aan te kopen. De initiatiefnemer van de bouw is hiervan op de hoogte gesteld door de gemeente en gaat akkoord met die procedure.

Geen belemmeringen
De gemeente verwacht dat de bouw van de woningen in Liessel zonder problemen kan verlopen: “Een eerste toetsing van het voornemen leert dat het initiatief past binnen de kaders van het beleid van provincie en gemeente en er zijn naar verwachting geen onoverkomelijke belemmeringen.”

Gesprek omwonenden
Om ervoor te zorgen dat ook de omwonenden zich kunnen vinden in het plan, zal de initiatiefnemer voorafgaand aan de procedure een omgevingsdialoog voeren. Hierin zal hij de plannen toelichten aan de omwonenden en omliggende bedrijven. De bevindingen hiervan worden teruggekoppeld aan de gemeente in het eerste concept van het op te stellen omgevingsplan.

Of de wijziging van het bestemmingsplan en de bouw van de woningen definitief door kan gaan, is uiteindelijk aan de gemeenteraad.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen