17.1 C
Deurne
zondag 19 mei 2024
Home- DeurneGemeenten en Senzer gaan in hele regio inwoners met afstand tot arbeidsmarkt...

Gemeenten en Senzer gaan in hele regio inwoners met afstand tot arbeidsmarkt helpen

Voor veel werknemers is de arbeidsmarkt op dit moment heel gunstig. Toch blijkt er nog steeds een groep mensen te zijn met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zeven gemeentes in de regio waaronder Deurne willen samen met Senzer een integrale aanpak ontwikkelen die deze groep mensen gaat helpen om te participeren in de samenleving zover ze daartoe de mogelijkheid hebben.

Na een pilot in Helmond heeft het Algemeen bestuur van Senzer besloten het project daar voort te zetten en het te verbreden naar de hele regionale arbeidsmarkt. Verschillende gemeenteraden hebben hier de afgelopen jaren aandacht voor gevraagd.

Kans krijgen
Het project moet er in de gemeenten Deurne, Asten, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren voor gaan zorgen dat de inwoners die moeilijk aan dagbesteding, scholing en/of werk kunnen komen, ook een kans krijgen. “Het gaat om inwoners die – vaak vanwege een zorgvraag – een grote afstand hebben tot regulier werk of dagbesteding”, legt wethouder Marinus Biemans uit. Het gaat om een groep van bijna 2600 uitkeringsgerechtigden in de hele arbeidsmarktregio. Dit is ruim 50% van het totale uitkeringsbestand van Senzer.

Kwaliteit van leven
“De weg naar regulier werk ligt voor deze groep lang niet altijd open. Dit betekent echter niet dat er geen leef- of ontwikkelperspectief is. Integendeel, door gerichte projecten, dagbesteding en scholing kan aan participatie en kwaliteit van leven het nodige worden verbeterd”, zegt wethouder Biemans.

Oplossingen
Aan de pilot in Helmond die in 2018 werd gestart, hebben ongeveer 35 personen deelgenomen. Biemans vertelt dat hierbij uiteenlopende partners hebben samengewerkt met aandacht voor de beleving van persoonlijke problemen en alle leefgebieden. “Inwoners zien hun leven als één geheel. Dit vraagt om inzet van professionals die niet redeneren vanuit standaard werkprocessen, protocollen en beleid, maar samen met de inwoner op zoek gaan naar een oplossingsrichting om zijn of haar leven te verbeteren.”

Coronacrisis
Het project kende door de coronacrisis een flinke tegenslag omdat het persoonlijke contact, dat juist voor deze doelgroep zo belangrijk is, in deze periode veel ingewikkelder was. Daarom heeft de pilot tijdens corona een tijdje stilgelegen.

Vertrouwen
De pilot in Helmond toonde aan dat intensieve en persoonlijke gesprekken een voorwaarde zijn voor deze groep mensen. “Dit was ook nodig om het vertrouwen van de doelgroep te krijgen”, zegt Biemans. Belangrijk bleek ook dat de verantwoordelijkheid voor deze groep inwoners werd gedeeld door verschillende instanties met elk hun eigen expertise. Afhankelijk van de situatie was niet alleen Senzer betrokken, maar ook de gemeente, LEVgroep, ORO, SMO en andere professionals.

Persoonlijke aandacht
De integrale aanpak uit de Helmondse pilot wordt nu verbreed naar alle Senzer-gemeenten, waarbij persoonlijke aandacht en het inwonerperspectief volgens wethouder Biemans centraal komen te staan: “Er wordt zo nabij mogelijk zorg en aandacht georganiseerd door samenwerking met uiteenlopende partijen en professionals uit het brede sociaal domein.” De regio-brede aanpak moet in dit jaar en 2024 gerealiseerd gaan worden.

Foto: Pexels

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen