10.4 C
Deurne
maandag 15 april 2024
Home- DeurneInwoners praten mee over toekomst van De Peel ; ‘Samenwerking is absoluut...

Inwoners praten mee over toekomst van De Peel ; ‘Samenwerking is absoluut nodig’

Inwoners, ondernemers en organisaties in de Peel kunnen komende maanden meepraten over de toekomst van de regio. NOVEX De Peel gaat met speciale Peelcafés ideeën ophalen voor een gezamenlijke investeringsagenda en maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan oplossingen op het gebied van natuur, water, landbouw, energie en verstedelijking.

De Peel is in 2022 door het Kabinet aangewezen als één van de 16 nationale aandachtsgebieden voor herinrichting, in het kader van het Programma NOVEX van het Rijk.

‘Alles vraagt om oplossing’
In onze streek komen veel vraagstukken samen die elkaar beïnvloeden en om ruimte vragen. Opgaven die volgens voorzitter Mario Jacobs van stuurgroep NOVEX De Peel van zowel regionaal, provinciaal als nationaal belang zijn: “De natuur, landbouw, water, energie, verstedelijking; alles vraagt om een oplossing. Dat is in het belang van de Peelbewoners én nodig om een toekomstbestendige, economisch gezonde en leefbare Peel door te kunnen geven aan volgende generaties.”

Naast de landbouw- en energietransitie en het verbeteren van natuur en waterkwaliteit, spelen in de Peel ook specifieke zaken als de aanpak van droogte, leefbaarheid, economische vitaliteit en een mogelijke reactivering van vliegbasis de Peel. “De vraagstukken in De Peel overstijgen en doorsnijden gemeente- en provinciegrenzen en zijn niet ‘ieder voor zich’ op te lossen. Samenwerking in de Peel, als één overheid, is daarom absoluut nodig”, zegt Jacobs.

Kweekvijver
De voorzitter van NOVEX benadrukt dat het niet de bedoeling is om nog meer beleid te maken, maar juist om de uitvoering van de plannen een impuls te geven: “Daarom gaan we de komende tijd samen met de streek in gesprek om tot een eerste investeringsagenda te komen, als begin van een langjarig uitvoeringsprogramma. We investeren enerzijds vanuit (bescheiden) impulsgeld in een kweekvijver van kansrijke ideeën en initiatieven.”

Aan de andere kant wil NOVEX De Peel aansturen op grote investeringen in sleutelprojecten en gebiedsprogramma’s die volgens hen serieuze doorbraken realiseren in de verbetering van de bodem en het watersysteem in De Peel, in verduurzaming en vernieuwing van het agrarisch grondgebruik en in leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen. “Dit betekent wel dat Rijk en regio samen de bereidheid moeten tonen om langjarig te investeren in de toekomst van de Peel”, aldus Jacobs. Vanwege de kabinetsformatie zal er voorlopig nog onduidelijkheid zijn over de feitelijke investeringsruimte vanuit het Rijk. “Dit weerhoudt de Peelregio er echter niet van nu een eerste stap naar voren te zetten.”

Schouders eronder zetten
Als vertrekpunt voor de gesprekken over de investeringsagenda heeft de regio, in opdracht van het kabinet een ontwikkelperspectief opgesteld. Hiermee schetst NOVEX een toekomst van de Peel die meerkleurig is; met ruimte voor geel (economie en energie), voor groen (natuur, bodem en water), en rood (wonen en leefbaarheid).

Een perspectief waarin volgens Jacobs vooruit wordt gekeken naar 2050 en wat daarvoor richting 2030 nodig is: “Niet om te verdwalen in discussies over doelen, jaartallen of beleidsteksten. Maar juist om er met elkaar de schouders onder te zetten en een beweging in gang te zetten. NOVEX De Peel biedt ook een kans voor wie hem aangrijpt.”

Peelcafés
De komende tijd vinden eerst kleinschalige regionale Peelcafés plaats met sleutelfiguren uit de regio. “Bedoeling is de dialoog vervolgens op te schalen naar een of meerdere grotere bijeenkomsten. De partners in de NOVEX-samenwerking zijn graag bereid om hierover het gesprek aan te gaan met ondernemers en maatschappelijke partners”, aldus Mario Jacobs.

NOVEX De Peel bestaat uit de gemeenten van regio’s Noordoost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg en de Metropoolregio Eindhoven, de waterschappen Aa en Maas, de Dommel en Limburg, de provincies Noord-Brabant en Limburg, Defensie en de ministeries van LNV, BZK, I&W en EZK.

Foto: archief DMG

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen