10.4 C
Deurne
maandag 15 april 2024
Home- DeurneInwoners Zeilberg en Liessel laten van zich horen op publieke tribune bij...

Inwoners Zeilberg en Liessel laten van zich horen op publieke tribune bij gemeenteraadsvergadering

Hoewel het voorstel van het college om 150 asielzoekers te plaatsen in de Zeilberg al van de agenda was gehaald en niet behandeld zou worden tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag, wilden de fractievoorzitters nog wel elk even terugblikken op de onrustige afgelopen week die zowel politiek Deurne als haar inwoners doormaakten. Die reflecties van de politici waren ook de reden waarom de publieke tribune in het cultuurcentrum dinsdagavond ongebruikelijk vol zat.

Dat de emoties bij inwoners nog steeds hoog zitten, bleek niet alleen uit de grote getalen waarmee inwoners van de Zeilberg en Liessel bij de raadsvergadering aanwezig waren. Dat manifesteerde zich ook in luid applaus en gejoel na de spreekmomenten van een aantal raadsleden. Iets dat niet de bedoeling is bij een gemeenteraadsvergadering en tot drie keer toe door de voorzitter van de vergadering moest worden benadrukt.

Benny Munsters
Bij het doornemen van wat er allemaal was gebeurd rondom de plannen voor asielopvang in zowel Zeilberg als Liessel, kon de bijdrage van Benny Munsters van Onafhankelijke Groep Deurne (OGD) als eerste rekenen op applaus. “Mag ik er de publieke tribune erop wijzen dat het niet de bedoeling is, hoe erg u dat misschien ook zou willen, om op bijdrages van raadsleden te reageren”, zei voorzitter Buter.

‘Samen mét inwoners’
In zijn betoog benadrukte Munsters dat het wat zijn fractie betreft niet gaat over asielopvang: “Dit gaat over de vraag wat voor gemeente wij willen zijn, met elkaar zoals we hier zitten. Wil je een gemeente zijn welke besluiten neemt voor inwoners? Dan krijg je wat we gezien hebben. We nemen een besluit en we zeggen tegen mensen: u kunt meepraten over de kleur van de kozijnen. Of willen we een gemeente zijn, welke samen mét inwoners besluiten neemt?”

DeurneNU
Janke van Dijk van DeurneNU die net als Munsters van OGD kritisch was over de manier waarop het voorstel voor asielopvang was gecommuniceerd, kreeg ondanks de eerst waarschuwing naar het publiek een applaus uit de zaal op haar bijdrage. “Nee dames en heren, ik moet u echt vragen om dit niet te doen. Dat moeten we niet doen, dat klinkt misschien heel raar, maar is zelfs een wettelijk gegeven: reacties van de publieke tribune zijn helaas niet toegestaan”, legt Buter tijdens de vergadering uit.

‘Echt, dit kan gewoon niet’
Toch wordt na de bijdrage van Frank van Tilburg van Transparant Deurne weer flink geapplaudisseerd en gejoeld op de publieke tribune. Voorzitter Buter grijpt opnieuw in: “Nogmaals, dit gaat niet nog een keer gebeuren dames en heren. Echt, dit kan gewoon niet. Nee, dit kan niet want als dit nog een keer gebeurt, zal ik u moeten vragen om de zaal te verlaten en dat doe ik liever niet. Dus wilt u zich alstublieft gewoon houden aan wat gepast is in deze zaal.”

Paard achter de wagen
Van Tilburg legde uit dat zijn partij het gevoel heeft dat het paard achter de wagen wordt gespannen bij de Deurnese aanpak van het vluchtelingenprobleem: “Een aanpak die niet helpt om het gewenste doel voor elkaar te krijgen. We werken plannen in het geniep uit en gooien die over de schutting van een buurtschap, wijk of dorp. Zo hoort het niet te gaan!”

Commotie
De andere partijen lieten zich misschien iets milder uit over de commotie en zorgen die het raadsvoorstel voor asielopvang teweeg heeft gebracht, maar alle politici waren het wel eens dat dit voortaan anders moet. Bram van Neerven van DOE! verwoorde het als: “De mensen uit Zeilberg zeggen niet ‘nee’ tegen vluchtelingen, maar tegen de manier waarop.”

Hart laten spreken
Ook beseffen de partijen dat er een moeilijke taak ligt voor de raadswerkgroep, die zich gaat buigen over de vraag aan welke voorwaarden voorstellen aan de raad over opvang van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders moeten voldoen. Alle fracties vaardigen hiervoor één raadslid af. Jerom Coppus van PGP Deurne riep aan de werkgroep op om ‘niet alleen het toetsenbord, maar ook het hart te laten spreken’.

Motie
De werkgroep gaat aan de slag met een ‘clean sheet’ en op basis van de motie ‘Een menselijke maat in de opvang van (jonge) vluchtelingen, asielzoekers en statushouders’. Deze motie van Transparant Deurne en Onafhankelijk Groep Deurne (OGD) werd in de raadsvergadering van 9 mei door alle partijen ondersteund en schetst een aantal procedurele en beleidskaders.

Eerdere raadsvragen
Riny van Leeuwen-Berkvens van OGD maakte aan het einde van vergadering nog gebruik van het vragenrecht omdat ze wilde weten hoe het stond met eerdere raadsvragen die ze had ingediend over de asielopvang in de Zeilberg en waar nog geen antwoord op was gegeven. Het raadslid zegt dat jammer te vinden gezien de onrust die op dit moment heerst in Deurne. Antwoord op die vragen zouden nog schriftelijk volgen, liet de burgemeester weten.

Intenties
Daarom had Van Leeuwen-Berkvens nog een aanvullende vraag: “Begrijp ik het goed dat de portefeuillehouder de toezegging doet dat het college niet met nieuwe voorstellen voor Zeilberg of andere locaties komt voordat de raadswerkgroep tot een eindconclusie is gekomen?” Buter legde uit dat los van de termijn waarbinnen dat gaat lukken, op enig moment de staatssecretaris zal komen met de spreidingswet en het mogelijk de intenties zouden kunnen inhalen. “Maar het is niet de intentie van het college, laat ik het dan zo zeggen, om voordat de raadswerkgroep en de raad en wij als college tot een goed gesprek en een uitkomst zijn gekomen, om dan dingen te doen die u niet verwacht.”

‘Binnen de kaders’
Buter verwacht dat de problematiek een enorme dynamiek gaat krijgen wanneer de spreidingswet er is. “Hoe dat er precies gaat uitzien, zou kunnen betekenen dat wij gewoon eerder met elkaar aan de bak moeten. Maar mijn intentie is wel om samen met de raadswerkgroep om daarmee ook samen met uw raad zo spoedig mogelijk tot een oplossing te komen binnen de kaders die we nog met elkaar af gaan spreken”, aldus Buter.

Foto: Pixabay

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen