29.9 C
Deurne
vrijdag 9 juni 2023
Home- DeurneJaarlijks 46.000 euro extra voor Cultuurcentrum Deurne maar gemeente neemt verhuurdersrol niet...

Jaarlijks 46.000 euro extra voor Cultuurcentrum Deurne maar gemeente neemt verhuurdersrol niet over

De jaarlijks subsidie van het Cultuurcentrum in Deurne kan structureel met 46.000 euro omhoog vindt het college van Deurne. Stichting Cultuurhuis Deurne had in haar businessplan voor de komende vijf jaren gevraagd om die verhoging waarmee het Cultuurcentrum toekomstbestendig kan worden gemaakt. Daarmee stijgt de jaarlijkse subsidie voor het Cultuurcentrum van 301.100  naar 347.100 euro.

In een voorstel aan de gemeenteraad adviseert het college om dat jaarlijkse extra bedrag toe te kennen maar de gemeente wil niet tegemoetkomen aan twee andere wensen die voorzitter Piet van Kalken en manager Bianca den Toom van het Cultuurcentrum in hun businessplan hadden opgenomen. Verder moet Stichting Cultuurhuis Deurne dat plan vóór 1 juni 2023 aanvullen met de resultaten van een marktonderzoek. Hieruit moet blijken of de vraag naar en het aanbod van activiteiten groot genoeg zijn om de ambitie van het Cultuurcentrum waar te maken.

Goede hoop
Van Kalken gaf in april aan goede hoop te hebben dat het met dit businessplan en de extra 46.000 euro per jaar moet gaan lukken: “Voor ons moet dit businessplan laten zien of het voor ons haalbaar is om een exploitabel Cultuurcentrum te realiseren met artistieke, maatschappelijke en economische doelstellingen. Of wij met dit businessplan kunnen bijdragen om Deurne wat mooier en leefbaarder te maken.” Piet van Kalken en Bianca den Toom lichtten eerder het businessplan toe in een commissievergadering van de gemeente. Hierin werd uitgelegd hoe met dat extra geld bijgestelde doelstellingen gehaald gaan worden in de nabije toekomst.

Verhuurdersrol
Toen gaf de stichting ook aan de verhuurdersrol voor de vaste ruimten in het Cultuurcentrum over te willen dragen aan de gemeente, maar dat ziet Deurne niet zitten. De mogelijke financiële risico’s die gepaard gaan met de overname van de verhuurdersfunctie zijn voor de gemeente niet aanvaardbaar.

Focussen op cultuur
Den Toom van het Cultuurcentrum vindt het jammer dat het college daar geen heil in ziet. Dit zal ze ook woensdagavond toelichten als de Raadscommissie Samenleving en Bestuur zich buigt over het onderwerp. “We zijn natuurlijk ontzettend blij met structureel meer geld maar ons businessplan gaat om meerdere redenen uit van juist een combinatie van die extra subsidie en het overdragen van de verhuurdersrol. Dan kunnen we ons als organisatie echt focussen op cultuur. Op de inhoud, het programma en de ontwikkeling ervan, zoals ook staat beschreven in het Cultuurkader”, zegt Bianca den Toom.

Vereniging van Eigenaren
Dat het Cultuurcentrum onderdeel is van een Vereniging van Eigenaren (VvE), is voor de gemeente ook een reden om de verhuurdersfunctie niet op zich te willen nemen. De gemeente heeft twee eigendomsposities binnen deze VvE, namelijk het Cultuurcentrum en de Harmoniestraat 5. Daarnaast heeft Stichting dr. Hub van Doorne-Zaal een eigendomspositie. “Hierdoor is het gebouw niet geschikt om bepaalde ruimten buiten het huidige gebruik van het Cultuurcentrum te houden en separaat te verhuren”, geeft de gemeente aan.

Huurovereenkomst
Ook wijst de gemeente er op dat er een huurovereenkomst ligt die nog loopt tot en met 31 augustus 2025 en daar kan tussentijds niets aan gewijzigd worden behalve opzegging met een opzegtermijn van tenminste één jaar. In die overeenkomst is bepaald dat de gemeente toestaat dat het Cultuurcentrum onderverhuurt aan DMG (Stichting Lokale Media Groep Deurne), Stichting Bibliotheek Helmond-Peel en Stichting VVV Uitpunt. Alleen die laatste organisatie is al vertrokken uit het Cultuurcentrum en de bibliotheek verhuist rond de jaarwisseling naar het nieuwe gemeentehuis.

Buffer
De gemeente geeft aan dat het Cultuurcentrum in het businessplan ook heeft verzocht om een buffer van 75.000 euro te betalen uit de coronamiddelen. De vraag om dat bedrag wordt volgens het gemeentebestuur echter niet voldoende onderbouwd. Manager Bianca den Toom van het Cultuurcentrum legt uit dat er hierbij geen sprake is van een vraag naar middelen aan de gemeente maar dat het gaat om een voornemen waarbij de stichting zelf die buffer gaat opbouwen. “We hebben dit in het businessplan aangegeven als een bedrag dat wij zelf als Cultuurcentrum met verschillende middelen zoals sponsoring en fondsenwerving bij elkaar willen krijgen. Daarin vragen we dus geen bijdrage van de gemeente.”

Marktonderzoek
De resultaten van het marktonderzoek die nu voor juni volgend jaar moeten worden toegevoegd aan het businessplan, hadden er volgens de gemeente eigenlijk al moeten zijn. Den Toom van het Cultuurcentrum geeft aan dat zo’n marktonderzoek tot nu toe lastig was uit te voeren door de nasleep van corona. “Als we eerder een marktonderzoek hadden uitgevoerd, hadden we daar geen duidelijke en betrouwbare gegevens mee boven water kunnen krijgen omdat deze dan een vertekend beeld zouden geven door de gevolgen van de coronacrisis.”

Haalbaar en realistisch
Toch wil de gemeente halverwege dit jaar meer duidelijkheid: “Uit het businessplan komt niet naar voren of de vraag naar en het aanbod van de door de stichting (voorgenomen) activiteiten groot genoeg zijn om haar ambitie en de door haar beoogde resultaten te bereiken. Op basis van het voorliggende businessplan kan niet worden vastgesteld of het financieringsmodel [_] haalbaar en realistisch is. En daarmee staat niet vast of een subsidiebedrag van 347.100 euro voor de komende jaren daadwerkelijk toereikend is en er geen aanvullende gemeentelijke subsidies of leningen meer nodig zijn”, zegt de gemeente. “In principe doen wij voortdurend marktonderzoek dat wordt uitgevoerd door onze marketingmedewerker en stagiaires die met enquêtes onder inwoners, bezoekerscijfers en evaluatietools de gegevens in kaart brengen”, zegt Bianca den Toom van het Cultuurcentrum in Deurne.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen