Vanwege het coronavirus is de traditionele lintjes..." />
7.8 C
Deurne
maandag 26 februari 2024
Home- DeurneLintjesregen in Deurne

Lintjesregen in Deurne

Vanwege het coronavirus is de traditionele lintjesregen dit jaar in aangepaste vorm. Deurnenaren die dit jaar een koninklijke onderscheiding krijgen, zijn hier vrijdagochtend persoonlijk over gebeld door burgemeester Hilko Mak.

Ook in de rest van het land vindt de lintjesregen in deze aangepaste vorm plaats. Normaal brengt de burgemeester de mensen uit zijn gemeente die een onderscheiding krijgen een verrassingsbezoek. Het opspelden van de lintjes wordt verschoven naar een later moment dit jaar. Het is nog niet bekend wanneer dit plaats zou moeten vinden.

In Deurne ontvangen de volgende personen dit jaar een lintje tijdens de de traditionele lintjesregen:


Wies Daniels-Krekels (66) uit Helenaveen, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wies Daniels zet zich al bijna 40 jaar lang in voor de gemeenschap van Helenaveen.

Tussen 1980 en 2005, 25 jaar lang, was ze als penningmeester verantwoordelijk voor de financiën van voetbalvereniging Helenaveen. Daarnaast verzorgde ze al die jaren ook de ledenadministratie.

Tussen 1997 en 2002 was ze secretaris van Stichting Gemeenschapshuis Helenaveen. Zij onderhield de contacten met o.a. de gemeente, diverse instellingen en alle verenigingen die gebruik maakten van het gemeenschapshuis. Zij zorgde voor de afstemming van de activiteiten en het beheren van de agenda. Daarnaast stuurde zij de vrijwilligers aan.

Tussen 2001 en 2018 was zij als penningmeester verantwoordelijk voor de financiën bij de dorpsraad Helenaveen. Vanuit de dorpsraad was zij initiatiefneemster van het oprichten van de stuurgroep die ervoor heeft gezorgd dat er sinds 2011 nog maar één keer in Helenaveen wordt gecollecteerd. Op dit moment is ze nog steeds actief in een tweetal werkgroepen.

Daarnaast is zij al 10 jaar voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex ’t Peelhuys, bezoekt zij wekelijks namens de Katholieke Bond van Ouderen uit Helenaveen ouderen die jarig, eenzaam of ziek zijn en is ze al tien jaar actief bij de buurtvereniging.

Cor Slaats (73 uit Liessel), Lid in de orde van Oranje Nassau

Cor Slaats zet zich al meer dan 50 jaar lang in voor de gemeenschap van Liessel. Zijn vrijwilligerswerk begon bij hem al in 1968 bij Carnavalsstichting De Kei. Hij was toen nog maar 22 jaar oud. Hij was secretaris, verantwoordelijk voor de statuten en het huishoudelijk reglement en de optochtjurering. Ook heeft hij de geschiedenis van de carnavalsvereniging vastgelegd. Als secretaris van RKSV Liessel was hij ook verantwoordelijk voor het jubileumboek van deze club vanwege het 40-jarig jubileum in 1972.

In 1975 trad hij toe als bestuurslid van de beheercommissie van gemeenschapshuis De Kastanje. Hij was er mede verantwoordelijk voor dat er in 1976 een nieuw gemeenschapshuis werd gerealiseerd.

Vanaf 1978 tot op de dag van vandaag is hij als lid van heemkundekring H.N. Ouwerling op allerlei manieren bezig om het culturele erfgoed van Liessel bij de mensen onder de aandacht te brengen, zichtbaar te maken en daarmee voor de toekomst te behouden.

Tussen 1981 en 1991 was hij penningmeester en vicevoorzitter van de dorpsraad Liessel. Tevens was hij ook bij de dorpsraad verantwoordelijk voor de statuten en het huishoudelijk reglement.

Tussen 1996 en 2012 was Cor Slaats voorzitter van Stichting Herdenkingsmonument Liessel en verzorgde hij gastlessen op de basisschool over de oorlog.

Vanaf 2007 tot en met 2018 was hij bij de KBO wekelijks een middag actief met het geven van computerlessen aan ouderen.

Martien Slaats (70) uit Liessel, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Martien Slaats is vanaf 1999 vrijwilliger, en de laatste vijf jaar bestuurslid, van Stichting Wieler Comité Liessel. Hij is al die jaren bij alle activiteiten vooral als uitvoerder van alle voorkomende organisatorische zaken betrokken. Ook is hij verantwoordelijk voor het uitzetten en onderhouden van de fietsroutes en is hij lid van de bouwploeg.

Vanaf datzelfde jaar tot op de dag van vandaag is hij actief lid van EHBO afdeling Liessel. Hij verzorgt elk jaar mede de EHBO lessen op de basisschool en bemant hij regelmatig de EHBO-post bij diverse evenementen in Liessel.

Vanaf 2011 tot heden maakt Martien Slaats als tweede penningmeester deel uit van het bestuur van de dorpsraad van Liessel. Behalve voor de financiën is hij medeverantwoordelijk voor het uitzetten en onderhouden van de fiets-, wandel- en voetpaden in en rondom Liessel.

Vanaf de oprichting in 2013 tot heden is hij ook een erg actieve vrijwilliger van MTB club Bikefun. Hij was één van de kartrekkers tijdens de realisatie van het Bikefun Park in 2017 en is samen met zijn vrijwilligersploeg verantwoordelijk voor het onderhoud van dit park. Daarnaast begeleidt hij jeugdige fietsers regelmatig op hun mountainbiketochten.

Behalve bovenstaande activiteiten was hij medeverantwoordelijk voor de realisatie van de Jeu de Boules baan in Liessel in 2011 en is hij vanaf 2014 elke week als vrijwilliger actief bij Zorgboogcentrum De Wellenshof.

Mart Wijnands (67) uit Deurne, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1971 tot op de dag van vandaag is Mart Wijnands actief bij Carnavalsstichting De Pottenbakkers. Gedurende al deze jaren heeft hij diverse functies vervuld. Hij was jarenlang raadslid, 15 jaar bestuurslid, voorzitter van de commissie Kletskampioenschappen, lid van de krantencommissie en jarenlang kienmeester tijdens de wekelijkse kienavond.

Vanaf 1990 tot 2018 heeft hij zich ook op diverse fronten ingezet voor voetbalvereniging ZSV. Tijdens de bijna 30 jaar dat hij zich heeft ingezet voor deze club heeft hij diverse functies vervuld. Hij was jarenlang bestuurslid, wedstrijdsecretaris junioren en pupillen, coördinator van de scheidsrechters, consul, jeugdleider, lid van de jeugdcommissie en hoofdtrainer van de jeugd.

Vanaf 2007 is Mart Wijnands bestuurslid van de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Deurne-Zeilberg. Als algemeen bestuurslid is hij mede verantwoordelijk voor de algehele organisatie. Daarnaast is hij persoonlijk verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de financiën en is hij medeorganisator van de kaartmarathons.

Als vertegenwoordiger van de KBO was Mart Wijnands betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de zorgboerderijen die in 2008 in Zeilberg zijn gerealiseerd. Mede door zijn inbreng is er een prachtig woon- en leefcomplex gerealiseerd voor de ouderen van Zeilberg die niet meer zelfstandig kunnen wonen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Naast alle bovenstaande activiteiten is hij sinds 2017 ook nog penningmeester van de Belangen Vereniging Gehandicapten Peelland.

Emmie Berkers (69) uit Deurne, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1966 is Emmie Berkers lid van R.K. Kerkelijke fanfare Sancta Maria te Ommel. Naast het zelf musiceren maakt zij al veertig jaar deel uit van de muziekcommissie en is zij ook verantwoordelijk voor het beheren van de muziekbibliotheek. Vanaf 1977 tot op heden is Emmie Berkers lid van handbalvereniging Niobe in Asten.

Tussen 1978 en 2000 was zij bestuurslid. Naast allerlei voorkomende taken was zij verantwoordelijk voor jeugdzaken. Daarnaast was ze meer dan dertig jaar de drijvende kracht van het jaarlijkse driedaags internationaal Pinkstertoernooi.

Emmie Berkers heeft vanaf 1979 tot aan haar pensionering in 2004 deel uitgemaakt van het bestuur van de personeelsvereniging van de BAM groep. Zij was als secretaresse de spil van deze vereniging.  Naast alle bovenstaande activiteiten was zij tussen 2006 en 2016 secretaresse van de Stichting Avondvierdaagse Deurne, is zij vanaf 2007 wekelijks als vrijwilliger te vinden in bewonerscafé de Honingpot van Het Rijtven en vanaf 2014 ook bij Stichting Holtens Molen.

Jos van den Berkmortel (62) uit Deurne, Lid in de Orde van Oranje NassauJos van den Berkmortel zet zich al meer dan 30 jaar lang in voor de gemeenschap. Vanaf 1988 tot 2002 was hij penningmeester van de Koninklijke Harmonie Deurne. Samen met de voorzitter en secretaris was hij lid van het dagelijks bestuur en was daarmee eindverantwoordelijk voor de totale organisatie van deze muziekvereniging met in die tijd ruim 200 muzikanten.

Tussen 2002 en 2012 heeft hij zich als voorzitter van Drumfanfare Peelland 10 jaar ingezet om de vereniging, die op dat moment kampte met terugloop van leden, weer op de kaart te zetten. Hij heeft door zijn visie, enthousiasme en persoonlijke aandacht voor de muzikanten weer de juiste koers weten te vinden. Dat nieuwe elan leidde tot verschillende successen. Als afsluiting van zijn voorzitterschap werd onder zijn leiding in 2011 een fantastisch gouden bestaansjubileum gevierd.

Tussen 2012 en 2019 was Jos van den Berkmortel voorzitter van de Stichting HaFaDru. Hij was de spreekbuis naar de diverse instellingen en de grote stimulator voor intensievere samenwerking tussen de Deurnese harmonieën, fanfares en drumbands.

Naast bovenstaande activiteiten zet Jos van den Berkmortel zich al vanaf 2012 in voor het CDA in Deurne en bij de provincie, is hij vanaf 2016 penningmeester bij de Ossenbeemd en is hij sinds 2017 voorzitter van de Coöperatie Zorgboog Extra.

Henry van den Berkmortel (65) uit Deurne, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Henry van den Berkmortel zet zich al bijna 30 jaar lang in voor de gemeenschap van Deurne. Hij was in 1991 medeoprichter van ‘Het Stief’. Dit is een vriendengroep van vooral creatieve geesten die werd opgericht om nieuwe activiteiten te verzinnen en ook te gaan organiseren in Deurne. Tot op de dag van vandaag is hij bij alle activiteiten die deze groep organiseert als creatieve brein, ontwerper en adviseur betrokken.

Een van die activiteiten die hij mede heeft bedacht is De Nacht van het Witte Doek. Al die 25 jaren dat dit grote evenement wordt georganiseerd, wordt er door de organisatie dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en de creativiteit van hem op het gebied van communicatie en publiciteit.

Ook SV Deurne maakt al bijna 30 jaar dankbaar gebruik van de kennis en ervaring van hem op het gebied van communicatie en marketing. Hij heeft een grote inbreng gehad bij de aanleg van het nieuwe sportpark en is de grote kartrekker en uitvoerder geweest van de nieuwe huisstijl van de voetbalclub.

Henry van den Berkmortel is ook al bijna 20 jaar het creatieve brein van de Stichting Behoud St. Willibrorduskerk en is ook al meer dan dertig jaar lid van de redactie van de carnavalskrant van De Peelstrekels. Verder is hij de laatste tien jaar de grote inspirator van het Bijzonder Tragisch Orkest.

Arjan Ahout (56) uit Deurne, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Arjan Ahout zet zich al 40 jaar lang in voor de gemeenschap van Deurne. Zijn vrijwilligerswerk begon bij hem al in 1979, hij was toen nog maar 16 jaar oud, bij Jongerensoos Asteffekan, als lid van de actiegroep. Daaropvolgend werd hij toen hij 21 jaar oud was lid van de vrijwilligersgroep die verantwoordelijk was voor de organisatie van de wekelijkse soosavond voor gemiddeld 600 pubers.

Tussen 1988 en 2002 was hij als algemeen bestuurslid van Carnavalsstichting De Peelstrekels mede verantwoordelijk voor de organisatie van alle carnavalsactiviteiten in het Peelstrekelrijk. Naast zijn bijdrage in de totale organisatie als bestuurslid was hij tevens voorzitter van de commissie Optocht en Kindercarnaval.

Vanaf 2001 zet Arjan Ahout zich in voor de Oranjevereniging van Deurne. Mede door zijn enthousiaste inbreng heeft de Oranjevereniging nieuwe activiteiten tijdens Koninginnedag en later Koningsdag bedacht en bestaande activiteiten vernieuwd en uitgebreid.

Daarnaast organiseert de Oranjevereniging elke twee jaar de “Royal Music Night” op de avond voor Koningsdag. Samen met de voorzitter is hij de grote kartrekker en organisator van dit evenement.

Daarnaast is hij namens de Oranjevereniging de medeorganisator van de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei in de kerk op de Markt in Deurne en is hij vanaf 2016  voorzitter van de avondvierdaagse. Onder zijn leiding heeft deze vierdaagse, die al sinds 1962 elk jaar in Deurne wordt georganiseerd, een nieuw elan gekregen.

Wim van Goch (82) uit Deurne, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wim van Goch zet zich al meer dan zestig jaar in voor de Deurnese gemeenschap. Hij begon zijn vrijwilligersactiviteiten in 1958 bij de vrijwillige brandweer. Hij heeft 34 jaar lang als vrijwillig brandweerman een wezenlijke bijdrage geleverd aan de veiligheid van Deurne en omgeving.

Vanaf 1976 tot op de dag van vandaag zet hij zich in voor de parochie. Tot en met 1996 de parochie van de Heilige Geest en vanaf die datum voor de samengevoegde Parochie Heilige Willibrord Deurne. Hij bezorgt de nieuwsbrieven en gaat twee keer per jaar op pad voor geldinzamelingsacties.

Vanaf 1981 zet hij zich in als lid van de EHBO afdeling Deurne bij tal van activiteiten. Jarenlang bemande hij bij de diverse evenementen die er in Deurne worden georganiseerd de EHBO-post.

Vanaf 1991 is hij ook actief als vrijwilliger bij voetbalclub SV Deurne. Hij zat in de werkgroep klein en groot onderhoud, hij bezorgde jaarlijks de presentatiegidsen naar alle leden en sponsoren en hij plakte wekelijks door Deurne en zijn kerkdorpen de wedstrijdaffiches van het vaandelteam. Ook was hij jarenlang tijdens geldinzamelingsacties als enthousiast verkoper van loten actief voor de voetbalclub en bemande hij bij diverse voetbaltoernooien de EHBO-post.

Foto: Ramon van Hoek

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen