16.2 C
Deurne
zaterdag 18 mei 2024
Home- DeurneLintjesregen in gemeente Deurne; Koninklijke onderscheidingen voor 14 inwoners

Lintjesregen in gemeente Deurne; Koninklijke onderscheidingen voor 14 inwoners

Bij de lintjesregen hebben dit jaar in de gemeente Deurne maar liefst veertien personen een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgmeester en wethouders gingen vrijdagochtend op pad in de inmiddels bekende oude VW-bus om aan alle gedecoreerden een bezoekje te brengen en de onderscheiding op te spelden.

Hieronder vind je het overzicht van alle 14 gedecoreerden in gemeente Deurne.

Wim Luijten (73) en Annie Luijten-van Hal (68) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vrijdagochtend werden de eerste onderscheidingen al rond 08.00 uur uitgereikt in Helenaveen aan Wim en Annie Luijten. Zij staan altijd klaar om te helpen en als er iets georganiseerd moet worden is het echtpaar Luijten-Van Hal van de partij. Als bestuurders, maar zeker ook om zelf mee de handen uit de mouwen te steken. Mede door hen blijft de leefbaarheid in Helenaveen tot op heden gewaarborgd.

Wim is al meer dan 50 jaar actief voor de KBO. Verder is hij actief bij muziekvereniging Wilona, bij de tennisclub en bij motorclub The Freewheelers. Hij is ook al jaren betrokken bij de Peelfeesten en was tot vorig jaar voorzitter van Jongerensoos Helenaveen en ook vrijwilliger bij de Willibrordkerk. Als lid van de Dorpsraad is hij medeverantwoordelijk voor de groenvoorziening, openbare ruimte en het onderhoud daarvan. Bij TC Helenaveen is hij bij diverse activiteiten betrokken. Vanaf 2014 is Wim lid van de gemeenteraad.

Annie Luijten is al 37 jaar vrijwilliger. Ze had zitting in de MR en OR van de basisschool en was bestuurder in het toenmalige overkoepelende bestuur. Bij de Participatieraad had Annie gedurende 20 jaar een inhoudelijke bijdrage voor de invoering van de WMO en Jeugdwet. Verder was ze vrijwilliger en bestuurder bij de Peelbascule, de Actieve Peelse Vrouwen en 20 jaar jurylid bij de carnavalsoptocht. Ze is betrokken bij de Dorpsraad en bij TC Helenaveen en Zorg coöperatie Helenaveen is Annie nog steeds een waardevolle vrijwilliger en bij de KBO is ze ouderenadviseur.

Tonny Wiegers (74) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Een club kan niet bestaan zonder vrijwilligers als Tonny Wiegers. Hij is al meer dan 40 jaar een onmiskenbare stille kracht bij T.C. Op Dreef in Deurne. Hij is een verenigingsman bij uitstek, maar wel het liefst achter de schermen. Elke dag is hij, soms meerdere keren, bezig met het onderhoud van het tennispark.

Hij was bestuurslid en beheerde de portefeuille baanonderhoud. Verder was hij verantwoordelijk voor de aankoop en vervanging van alle onderhoudsmaterialen. Tonny is een echte clubman, sociaal en waar nodig biedt hij een luisterend oor. Hij heeft deze werkzaamheden jaren naast zijn betaalde baan gedaan. Daarom werd hem de koninklijke onderscheiding vrijdagochtend ook uitgereikt bij Tennisclub Op Dreef aan de Vloeiendsedreef in Deurne.

Leo Verberne (75) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Verberne heeft veel betekend voor de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne en Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Hij was als bestuurder zowel lokaal als regionaal actief. Hij was als secretaris betrokken bij Stichting Hofke van Marijke en als penningmeester bij Veilig Verkeer Nederland afdeling Deurne.

Vanaf 2015 was Leo actief betrokken bij KBO Kring Deurne. In maart heeft hij het stokje overgedragen. Onder zijn voorzitterschap zijn er verschillende projecten opgezet. Eén van zijn speerpunten was het kernteam Wonen, Welzijn en Zorg. Leo heeft er mede voor gezorgd dat er een samenwerking kwam tussen de negen afdelingen van de KBO in de gemeente Deurne. Hij was niet alleen bestuurlijk actief, maar stak ook zelf mee de handen uit de mouwen. Leo wordt omschreven als een verbinder, harde werker en iemand waar je goed mee kunt samenwerken.

Gerrit van den Heuvel (71) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Gerrit is al meer dan 40 jaar vrijwilliger. Hij was een van de oprichters van het Recreanten Volleybal in Deurne. Hij stond ook aan de wieg van de Lokale Omroep Deurne en bij AutoMaatje. Verder was Gerrit betrokken bij de beleidscommissie van de Congregatie van de Heilige Geest. Hij heeft bestuursfuncties vervuld bij zanggroep Together. Sinds 2017 is Gerrit penningmeester van KBO Kring Deurne. Hij was een van de grote initiators van ‘Wonen met gemak’.

In de St. Jozefparochie is hij actief bij het evenement ‘Kerst in de Hei’ en bij het Hofke van Marijke. Als bestuurder, initiator en uitvoerend vrijwilliger levert Gerrit een mooie bijdrage aan de Deurnese gemeenschap. Een vrijwilliger die zich met hart en ziel inzet.

Marij Schut-van Overveld (58) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Marij is vanaf de oprichting betrokken bij de Voedselbank in Deurne als bestuurder en uitvoerend vrijwilliger. Ze is een van de pijlers van de Voedselbank en kreeg daar ook vrijdag haar Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Zes dagen per week is Marij in de weer met een team van 25 vrijwilligers. Bij alle partijen waar ze mee samenwerkt staat ze bekend als een sociaal en krachtig persoon. Ze coördineert de uitgifte van voedselpakketten op een voedselveilige en verantwoorde manier en is heel betrokken bij het wel en wee van de klanten. Marij begeleidt leerlingen die hun maatschappelijk stage bij de Voedselbank uitvoeren vol overgave en met deskundigheid. Met haar tomeloze inzet en inspiratie is Marij een zeer gewaardeerde vrijwilliger.

Henny van Osch (60) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Henny van Osch is sinds 2004 heel actief binnen de parochie Heilige Willibrord Deurne. Ze is op vrijwillige basis werkzaam als volwaardig lid van het pastorale team. Henny is een belangrijke schakel in de Deurnese samenleving.

Op de Heiakkerschool is ze al 15 jaar actief in de ‘Bibliotheek op school’. Vanaf 2017 is Henny actief als ledenraadslid van de coöperatie Zorgboogextra en maakt ze deel uit van de werkgroep community. Sinds 2019 is ze lid van de commissie medezeggenschap cliënten van de Zorgboog en vanaf juni 2023 hanteert ze de voorzittershamer.

Bij ZSV is ze als vrijwilliger actief sinds 2021. Naast al deze activiteiten is Henny mantelzorger en past ze op de kinderen van haar neven en nichten.

Carin Scharroo-Koppes (58) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Carin begon eind jaren negentig met haar vrijwilligerswerk als secretaris van de oudervereniging op basisschool Tijl Uilenspiegel. Van 2007 tot 2014 was ze actief als secretaris van stichting Factor West. Carin was één van de initiatiefnemers van OVO (Ouderen Voor Ouderen). Ze is hier voorzitter en verzorgt de PR.

Bij Stichting ’t Hart in Deurne, Stichting Avondvierdaagse Deurne en bij dorpsquiz Deurne Wittut is ze secretaris. Carin staat midden in de samenleving en draagt, daar waar nodig haar steentje bij. Haar creatieve ideeën en haar grote netwerk worden zeer gewaardeerd. Ze is niet alleen bestuurlijk actief maar steekt ook mee de handen uit de mouwen.

Lies van de Munckhof-de Vos (76) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Lies is bijna 40 jaar actief als vrijwilliger bij Hobbyclub SOOS in de ‘Houten Hoek’, waar vrijdagochtend ook het VW-busje met de burgemeester en wethouders stopte om aan Lies haar Koninklijke onderscheiding uit te reiken. Ze is als leidster begonnen, maar werd al snel bestuurslid waar ze verschillende taken op zich heeft genomen. Als bestuurder bleef ze betrokken bij de hobbymiddagen- en avonden. De financiën waren bij haar in goede handen.

Bij het 50-jarig bestaan heeft Lies samen met de toenmalige voorzitter een boekje samengesteld waarin de geschiedenis van de Hobbyclub is vastgelegd. Veel van haar vrije tijd gaat naar ‘haar’ Hobbyclub. Mede door de tomeloze inzet van Lies heeft Hobbyclub SOOS bestaansrecht. De Hobbyclub is laagdrempelig en heeft een belangrijke maatschappelijke functie.

Twan van Doorne (64) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Twan van Doorne is ruim 30 jaar actief geweest bij zwemvereniging Triton (DZT’2). Hij is hier voorzitter geweest, evenals bij carnavalsvereniging de Peelstrekels en Harmonie Sint Cecilia in Liessel. Hij heeft de stichting HaFaDru mee opgericht. Voor het Hub van Doornecollege heeft hij zich hard gemaakt voor de aansluiting van de lesprogramma’s met de dagelijkse bouwpraktijk.

Twan is voorzitter van Stichting Leergeld Deurne en bij Ondernemend Deurne. Bij Stichting ’t Hart is hij bestuurslid.

Jan Martens (73) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1971 is Jan Martens actief als vrijwilliger. Dat begon bij SV Deurne als leider van de jeugd en senioren. Vanaf 1990 is Jan actief voor mensen die aanpassingen nodig hebben in hun leven.

Dit gebeurde onder de vlag van BMU/GON Peelland wat tegenwoordig BVG Peelland heeft. Vele gezinnen zijn door Jan geholpen. Hij is een aantal jaren schuldhulpmaatje geweest bij GripOpSchuld. Verder is Jan nog actief bij het Repair Café en bij KBO Deurne.

Toon van Bussel (67) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van Bussel begon zijn vrijwilligerswerk in 1983 bij de Parochie Heilige Willibrord; als lector, lid van de werkgroep gezinsvieringen, Eerste Communie en de Vormselwerkgroep. Hij is tot op heden lid van het bestuur.

Bij Stichting DE4DAAGSE heeft Toon tien jaar een enthousiaste en vrijwillige bijdrage geleverd. Hij had een leidinggevende functie als coördinator en was de verbinder tussen de organisatie en de binnen- en buitenlandse militaire autoriteiten. Bij het Royal Canadian Legion is Toon verantwoordelijk tijdens herdenkingen. Bij KBO Deurne-Zeilberg vervult hij de voorzittersrol en de rol van secretaris.

Jan Manders (69) en Ria Manders-Minten (66) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan en Ria vinden het mooi om samen actief te zijn bij hun club SV Deurne. Vrijdagmiddag kregen zij hun Koninklijke onderscheidingen bij de voetbalclub. Jan werd al op jonge leeftijd actief als vrijwilliger. Deze maand is dat precies 50 jaar geleden. Vele rollen heeft hij vervuld bij SV Deurne; van voetballer naar trainer, als wedstrijdsecretaris in het jeugdbestuur en later voor de senioren. De laatste jaren is hij aanvoerder van het team ‘accommodatie’.

Van 1971 tot en met 2019 is Jan betrokken geweest bij de organisatie van het Peelland Kersttoernooi voor de schoolverlaters van de basisscholen. Tot 2020 verrichtte Jan al deze werkzaamheden naast zijn betaalde baan.

Ria Manders-Minten is sinds de jaren 80 vrijwilliger bij SV Deurne. Als hoofd van de kantine heeft ze een aantal jaren haar bijdrage geleverd. Ze is nu nog steeds gastvrouw in de bestuurskamer bij wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten. Ze was verder actief bij het team ‘financiën’ en lid van de PR commissie. Vanaf 1999 verzorgt Ria de ledenadministratie en is daardoor contactpersoon voor de KNVB. Ria verzorgde van 1981 tot 2019 de inschrijvingen en wedstrijdschema’s voor het Peelland Kersttoernooi.

Foto’s: Dorpsraad Helenaveen/Voedselbank Deurne/SV Deurne/Ramon van Hoek

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen