1.8 C
Deurne
woensdag 8 februari 2023
Home- DeurneOmwonenden in Deurne niet blij met nieuwbouwplannen op plek Zalen Van Bussel

Omwonenden in Deurne niet blij met nieuwbouwplannen op plek Zalen Van Bussel

Bij de plannen voor de bouw van 23 appartementen en woningen op het terrein van de voormalige horecagelegenheid Zalen Van Bussel in Deurne is in de ogen van omwonenden te weinig rekening gehouden met hun belangen.

De eigenaren van de terreinen die om het perceel aan de St. Jozefstraat 77 liggen, hebben daarom een zienswijze ingediend tegen de voorgenomen aanpassing van het bestemmingsplan.

Ander plan
Eén van de dingen die de omwonenden stoort in het proces is dat de omgevingsdialoog niet bij de start van de ontwikkeling van het beleid plaatsvindt maar pas in een later stadium als al vaststaat wat voor soort woningen er moeten komen staan. “Dit kan betekenen dat als een ontwikkelaar en de buurt elkaar kunnen vinden in een ander plan, het college dit resultaat niet wil koesteren en/of daarmee ook haar beoordeling in aanzienlijke mate beperkt. Een andere aanpak van het college bevordert, naar onze opvatting, de haalbaarheid van plannen en levert een belangrijke bijdrage aan een verbeterd tempo in de aanpak van de volkshuisvesting”, leggen de omwonenden uit.

Blok van zes woonhuizen
In het plan is volgens hen voorgesorteerd op een bepaalde mix van appartementen, half-vrijstaande woningen en levensloopbestendige woningen. Ook moet er een blok van zes woonhuizen komen die de bezwaarmakers niet zien zitten: “Bij een deugdelijke invulling van het begrip overleg had het college eerder en met nu gegeven onderbouwing kunnen weten dat er overwegende bezwaren zijn tegen de bouw van de blok van zes woningen achter op het terrein.”

Privacy
Ook zijn er zorgen over onder meer verminderde privacy en veiligheid die de huidige indeling van het terrein volgens de omwonenden met zich meebrengen: “De bestaande omgeving wordt gekenmerkt door vrijstaande woningen met grote achtertuinen. Het bouwen van woningen met het respecteren van zoveel als mogelijk de privacy zou en is voor ons een belangrijk gegeven.”

Parkeerplaatsen
Veiliger wordt het volgens de bezwaarmakers ook niet met de voorgestelde indeling van het terrein. “In het nu voorliggende plan zijn de beoogde parkeerplaatsen gesitueerd tussen de bestaande hagen van de achtertuinen van de bestaande woningen en liggen aan een doodlopende weg. Het invullen van een parkeerplaats op deze wijze op deze korte afstand van scholen voor voortgezet onderwijs biedt optimale kansen voor criminaliteit vanuit een auto en met een auto”, geven omwonenden aan.

Waterhuishouding
Verder wordt volgens de bezwaarmakers in de plannen niet voldoende rekening gehouden met de waterhuishouding in het gebied: “De achtertuin ligt op nagenoeg dezelfde hoogte als het bestaande parkeerterrein. De bestaande feitelijke situatie leert dat bij een regenbui er vrij gemakkelijk water blijft staan en langzaam infiltreert.” Ook het ontwerp van de te bouwen woonhuizen draagt volgens de omwonenden niet bij aan een goede afvoer van water bij hevige regenval: “Nu zijn de door het college gewenste woningen voorzien van een hellend dak. Dit betekent dat het regenwater direct en in haar volle omvang wordt afgevoerd. Door het realiseren van woningen in een bouwlaag kan beter een goede balans worden gevonden tussen het direct nuttige toepassen, het gedoseerd afvoeren en het zonder overlast infiltreren.”

Senioren
De bewoners geven in hun bezwaar aan dat ze liever hadden gezien dat het college bij de invulling van de grond de nadruk had gelegd op doorstroming in de wijk: “Gezinnen met opgroeiende kinderen kunnen intrek nemen in bestaande woningen op grotere percelen dan wat nu wordt beoogd. Ook kan met deze aanpak meer gebouwd worden voor de groep senioren. Met een aanpak, gericht op doorstroming komen ook bestaande woningen voor gezinnen vrij. Deze gezinnen zullen waarschijnlijk gefaseerd maar met een ander tempo dan senioren een aantal verduurzamingsmaatregelen treffen.”

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen