4 C
Deurne
dinsdag 5 december 2023
Home- DeurneOnderzoek naar kwaliteit dienstverlening en communicatie gemeente Deurne

Onderzoek naar kwaliteit dienstverlening en communicatie gemeente Deurne

Naar aanleiding van gesprekken met verschillende politieke partijen in Deurne gaat de Rekenkamer een onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Deurne. Bij de overleggen met de verschillende fracties kwam naar voren dat er behoefte bestaat aan meer informatie over hoe goed de gemeente functioneert.

“Uit de gesprekken bleek dat de politiek vaak klachten van inwoners en ondernemers bereiken over niet adequate dienstverlening door de gemeente. Datzelfde geldt voor de communicatie vanuit de gemeente hierover”, meldt de Rekenkamer van gemeente Deurne.

Resultaten
Leden van dit orgaan gaan het onderzoek in eigen beheer uitvoeren. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en de verwachting is dat de resultaten in mei 2024 aan de gemeenteraad gepresenteerd kunnen worden. De kosten van de research worden gedekt uit het onderzoeksbudget 2023/2024 van gemeente Deurne.

In het onderzoek worden feiten en ervaringen van zowel gemeentemedewerkers als inwoners in kaart gebracht. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de omgang met, en de informatievoorziening aan inwoners, bedrijven en instellingen.

Correct afhandelen
Ook wordt het ontvangen en correct afhandelen van vragen, meldingen, klachten, bezwaren en beroepen onder de loep genomen en worden de gemeentelijke beleidsontwikkeling, beheer- en handhavingstaken, vergunningverlening en het bieden van ondersteuning onderzocht.

Tijdens het onderzoek wordt extra aandacht besteed aan de dienstverlening op het gebied van omgevingsvergunningen. Hiervoor worden ook een aantal interviews afgenomen onder medewerkers en inwoners van de gemeente.

Foto: gemeente Deurne

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen