23.6 C
Deurne
zaterdag 2 juli 2022
Home- DeurneOpnieuw zorgen bij omwonenden over bedrijventerrein Kranenmortel

Opnieuw zorgen bij omwonenden over bedrijventerrein Kranenmortel

De mogelijke uitbreiding van een bedrijf op industrieterrein Kranenmortel in Deurne heeft opnieuw geleid tot ernstige zorgen bij bewoners van de wijken Koolhof, Zeilberg, Deurne-West en St. Jozefparochie. Eerder heeft Actiegroep (G)een Frisse Toekomst (GFT) al aangegeven dat bewoners vrezen dat het overbelaste bedrijventerrein vlakbij woonwijken een gevaar vormt voor hun gezondheid.

“Mestfabrieken, een vergistings- en composteerbedrijf, puinverwerking en andere zwaar overlast veroorzakende bedrijven, horen niet thuis te midden van woonwijken. Toch is dat in Deurne het geval”, zegt Anita Maassen van de actiegroep. De aanleiding om nu opnieuw aan de bel te trekken, is de vergunning die de gemeente wil verlenen voor het intern verbouwen en realiseren van vervangende nieuwbouw van een bedrijfsruimte van EUROFAST aan de Indumastraat in Deurne.

Minimale afstand
De actiegroep vindt dat de vergunningaanvraag moet worden afgewezen omdat het bedrijf ligt op een categorie 4.2 terrein wat staat voor zware industrie. Volgens de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waar ook de gemeente Deurne zich aan heeft geconformeerd, dient de afstand tussen zo’n soort bedrijf en een woonwijk minimaal 300 meter te zijn. “Hiervan is in dit geval geen sprake. EUROFAST ligt op 80 meter van woningen en grenst direct aan de woonwijken Zeilberg en Koolhof”, zegt Maassen.

Zoveelste klap
Het toestaan van uitbreiding van het bedrijf zou de zoveelste klap in het gezicht van bezorgde omwonenden zijn volgens Actiegroep (G)een Frisse Toekomst. Dit omdat de gemeente eerder ook al heeft aangegeven af te willen wijken van de uitbreidingsplannen voor het bedrijventerrein. In eerste instantie was het plan om de Kranenmortel met vier hectare uit te breiden maar door de grote vraag naar ruimte voor bedrijven in de Peelregio is in overleg met andere gemeentes besloten om de uitbreiding in Deurne te verdubbelen tot acht hectare.

‘Politiek luistert niet’
“Ik ben hier erg van geschrokken. Eerst zou het vier hectare zijn en dan ook nog maar in fases en nu wil de gemeente ondanks al onze bezorgdheden, de uitbreiding van een toch al gevaarlijk gebied ineens verdubbelen. De politiek in Deurne luistert dus totaal niet naar haar inwoners”, vindt Maassen van de actiegroep.

Bedreiging volksgezondheid
De Kranenmortel is volgens haar nu al een overbelast gebied. Omdat er bedrijven op het terrein zitten in de categorieën 5.1, 5.1 en 4.2 zou er veel meer afstand tot woonwijken moeten worden gehouden, legt Maassen uit: “Bovendien is hier sprake van cumulatie van geurhinder, stikstofuitstoot, geluidsoverlast, fijnstof, toxische of andere stoffen die afzonderlijk of in combinatie een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en leefbaarheid in de nabijgelegen wijken.”

Veiligheid
De actiegroep wil van de gemeente weten hoe het staat met de luchtkwaliteit als je de uitstoot van alle bedrijven op het terrein bij elkaar optelt. Ook zijn er ernstige twijfels over hoe veilig de situatie is voor omwonenden, zegt Maasen: “Kan de gemeente de veiligheid garanderen gezien de ligging van de Kranenmortel tegen de spoorlijn die overbelast is met transport van gevaarlijke stoffen, de cumulatie van industrieën op de Kranenmortel en het domino-effect in geval van een brand plus de gasleiding die vlak langs het gebied loopt?”

De actiegroep vraagt tevens aan de gemeente om te wachten met het verlenen van deze en eventuele andere vergunningen tot na het begin van volgend jaar omdat het bestemmingsplan van het terrein vóór 2023 herzien moet worden.

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen