7.7 C
Deurne
maandag 15 april 2024
Home- DeurneParkmanagement Peelland en ZLTO geven informatiesessie over netcongestie

Parkmanagement Peelland en ZLTO geven informatiesessie over netcongestie

Stichting Parkmanagement Peelland en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) afdeling De Peel bundelen op woensdag 20 maart hun krachten en houden een informatieve bijeenkomst in Deurne. Energie delen en netcongestie staan op deze avond centraal. 

Netcongestie betekent kort gezegd: file op het stroomnet. “Dit ontstaat doordat er teveel elektriciteit door het netwerk moet”, legt Mirjam van Asten van Parkmanagement Peelland uit. “Dat wordt ook veroorzaakt door het terugleveren van stroom van opgewekte energie. De congestie is er dus vooral op momenten waarop iedereen gelijktijdig stroom verbruikt. En op tijden dat er veel wordt opgewekt en weinig wordt verbruikt. Dit zou beter op elkaar afgestemd moeten worden.”

Van Asten licht al een klein tipje van de sluier op over wat er precies op het programma staat tijdens de informatiesessie: We hebben Energieke Regio uitgenodigd om een presentatie te geven. Deze gaat over de mogelijkheden hoe we om kunnen gaan met netcongestie en hoe we het met elkaar delen van stroom mogelijk kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan opgewekte stroom in het buitengebied en die vervolgens gebruiken op de bedrijventerreinen. Dat kan door een samenwerkingsvorm op te zetten.

Oplossing vinden
Netcongestie vormt al enige tijd een aanzienlijk probleem voor bedrijven in Noord-Brabant. Ook bedreigt dit het ondernemersklimaat in de regio, zowel op bedrijventerreinen als in het buitengebied. Om duurzaam te blijven ondernemen, is het noodzakelijk om oplossingen te vinden. Deurne neemt daarin actief het voortouw. 

In samenwerking met Stichting Energieke Regio en technisch adviesbureau Resourcefully wordt dan onderzoek gedaan. Het doel is om de mogelijkheden voor ondernemers te verkennen om energie te delen. Ook wordt in het onderzoek de bereidheid gepeild om hierin gezamenlijk op te trekken. Tijdens de bijeenkomst worden daarom ook lokale ondernemers uitgenodigd om de mogelijkheden van onderlinge energiedeling te bespreken. Hierdoor kunnen zij als ondernemers meer controle krijgen over hun eigen energievoorziening en de gevolgen van netcongestie verzachten.

Energiehubs
Ook de provincie Noord-Brabant kijkt samen met het Rijk, gemeenten en netbeheerders naar oplossingen om bedrijven te verduurzamen. Een van die oplossingen is de energiehub. Dit is een samenwerking tussen meerdere organisaties op het gebied van energie.

De partijen binnen zo’n energiehub stemmen opwekking, opslag, opbrengst en verbruik van energie op elkaar af. De inrichting ervan kan verschillende vormen hebben. Hoe dit er precies uitziet hangt af van de energiebronnen in de buur, maar ook van de manier waarop energie gebruikt wordt. Het is volgens de provincie dan ook maatwerk. 

Dit is zeker ook iets waar we naar kijken in Deurne, aldus Van Asten. Hiervoor zoeken we naar bedrijven die binnen een bepaald cluster van netbeheerder Enexis vallen. Die mogelijkheden worden dus onderzocht. De ontwikkeling van energiehubs staat volgens de provincie nog wel in de kinderschoenen. Op dit moment wordt vooral gekeken naar energiehubs op bestaande bedrijventerreinen die willen verduurzamen.

Niet afwachten
De snelheid waarmee het probleem van netcongestie zich ontwikkelt, maakt duidelijk dat afwachten niet de juiste strategie is. Het aantal zonnepanelen groeit dagelijks en bestaande bedrijven en huishoudens stappen over op elektrische verwarming en mobiliteit. Daarnaast worden er voortdurend nieuwe aansluitingen aangevraagd. Het delen van energie biedt volgens voorstanders niet alleen een directe oplossing voor netcongestie, maar creëert ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en biedt op de lange termijn een kans om grip te houden op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van energie.

Dit initiatief wordt mede ondersteund door Rabobank Peelland Zuid, die zich al 125 jaar inzet voor een toekomstbestendige samenleving. De bank zegt het belangrijk te vinden dat energie wordt geproduceerd en verbruikt op een manier die niet alleen economisch, maar ook ecologisch winstgevend is en draagt daarom bij aan initiatieven die groene energie meer betaalbaar, beschikbaar en toegankelijk maken.

Acute problemen
In juni van vorig jaar bleek uit een enquête van werkgeversverenigingen onder Brabantse ondernemers dat driekwart van hen acute problemen verwachtte voor hun bedrijven bij een stop op nieuwe aansluitingen voor grootverbruikers.

Netbeheerder TenneT meldde destijds dat het stroomnet in Brabant en Limburg het niet meer aankon en dat nieuwe aanvragen van grootverbruikers tijdelijk worden geweigerd. Ook konden bestaande klanten hun netaansluiting niet vergroten. Later bleek uit onderzoek van Tennet dat het hoogspanningsnet in Noord-Brabant en Limburg vanaf eind vorig jaar toch intensiever kon worden benut.

Om de capaciteit op het net te structureel vergroten, investeert TenneT de komende tien jaar circa twee miljard euro in beide provincies. Hiervoor wordt de capaciteit op sommige plekken verdrievoudigd. Enexis trekt verder de komende tien jaar 2,8 miljard euro uit om haar netten gereed te maken voor het energiesysteem van de toekomst. Hiervoor worden bijna alle zestig stations verzwaard. Ook worden vijf nieuwe hoogspannings- en middenspanningsstations gebouwd.

Deurne
In Deurne onderzocht de gemeente ook wat de gevolgen zouden zijn, waarbij nieuwe stroomaanvragen van grootverbruikers in beeld werden gebracht. Deurnese ondernemers konden via een invulformulier op de website van de gemeente hun plannen toelichten. De gemeente Deurne gaf aan dat zij zich beseft netcongestie veel gevolgen heeft voor bedrijven, maatschappelijk vastgoed en andere grootverbruikers met toekomstige (ver)bouwplannen. Het was daarom van belang om goed inzicht te krijgen in deze projecten.

Ondernemers die nieuwsgierig zijn naar de werking van energiedeling kunnen woensdag 20 maart meer informatie krijgen tijdens de bijeenkomst in Deurne. “Iedereen uit het buitengebied en op de bedrijventerreinen is van harte welkom is”, aldus Mirjam van Asten van Parkmanagement Peelland. “Het verzoek is wel om je nog even aanmelden, zodat we daar rekening mee kunnen houden.”

Aanmelden kan via de website van Parkmanagement Peelland of door een e-mail te sturen naar info@pmpeelland.nl. De bijeenkomst vindt plaats in De Reizende Man aan de Liesselseweg 183 in Deurne. De inloop is vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst zelf start om 20.00 uur. 

Foto: Pexels

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen