17.7 C
Deurne
zaterdag 22 juni 2024
Home- DeurnePlan voor 200 man personeel en 12 jachtvliegtuigen vliegbasis De Peel

Plan voor 200 man personeel en 12 jachtvliegtuigen vliegbasis De Peel

De plannen van Defensie om na 2021 weer vanaf de ‘slapende’ vliegbasis in Vredepeel te gaan vliegen, houden in dat er op de basis tweehonderd personeelsleden aan het werk zullen gaan. In de voorgenomen planning wordt uitgegaan van maximaal twaalf jachtvliegtuigen die vanaf vliegbasis De Peel overdag en in de avond oefeningen en operaties zullen uitvoeren.

Dat staat in de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau die nu ter inzage ligt voor burgers en andere partijen. In de plannen worden twee varianten voorgesteld waarbij in beide gevallen wordt gevlogen met maximaal twaalf jachttoestellen, waarschijnlijk de F-35.

Mening geven

Vorige maand maakte Defensie bekend dat er plannen worden ontwikkeld om de basis die op grondgebied van de gemeenten Venray en Gemert-Bakel ligt, weer in gebruik te nemen als vliegbasis. Inmiddels ligt er een meer gedetailleerd plan, een zogenoemde Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Tot en met woensdag 21 augustus 2019 kunnen burgers en andere partijen hun mening geven over de plannen.

Twee varianten

De eerste variant van de plannen gaat uit van vierentwintig vliegweken verspreid over het jaar in korte perioden. Bij de tweede variant zijn er achttien weken vliegactiviteit, verspreid over perioden van zes keer drie weken. Daarnaast staan er oefeningen gepland met C-130 Hercules-toestellen met eenheden van de Luchtmobiele brigade, oefeningen met helikopters, operaties met drones en er zou de mogelijkheid moeten bestaan om met een transportvliegtuig zoals een C-17 te landen. Daarnaast kan er tijdens de nachtelijke uren van maandag 00.00 uur tot vrijdag 07.00 uur door militaire vliegtuigen worden geoefend voor nationale of internationale oefeningen en bij noodgevallen of militaire opsporings- en reddingsacties.

Geluidsisolatie

Rondom militaire luchthavens geldt een geluidisolatieprogramma voor de woningen binnen een bepaalde straal rond de luchthaven. Dat programma is destijds niet volledig uitgevoerd omdat vliegbasis De Peel niet meer actief gebruikt werd voor vliegoefeningen. Op de kaart is het gebied te zien waar mogelijk opnieuw het geluidisolatieprogramma van toepassing zal worden.

Snel goedkeuring

Voor Defensie is het belangrijk dat de plannen snel worden goedgekeurd en er een luchthavenbesluit komt voor basis De Peel. De Wet luchtvaart stelt dat het verplicht is dat er voor een luchthaven een luchthavenbesluit of luchthavenregeling is vastgesteld. Voor militaire luchthavens is er een overgangstermijn waarin bestaande besluiten geldig blijven en verlengd kunnen worden tot uiterlijk 1 november 2021. Op die datum vervalt het aanwijzingsbesluit als militair luchtvaartterrein en mag kazerne de Peel niet meer als militaire luchthaven worden gebruikt of er moet voor die datum een luchthavenbesluit geregeld zijn.

Definitieve versie

De komende vier weken is er de mogelijkheid om te reageren op de plannen en kunnen betrokken adviseurs hun visie geven op de toekomstplannen van Defensie voor er een definitieve versie komt van de Notitie Reikwijdte en detailniveau. De conceptversie van de notitie is voor advies ook aangeboden aan de Commissie voor de milieueffectrapportage, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken. De plannen zijn ook bekend gemaakt bij het bestuur van de provincies Noord-Brabant en Limburg, de gemeenten Boxmeer, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond en Someren en het waterschap Peel en Maasvallei. Met de provincie en betrokken gemeenten wordt door Defensie overlegd over het ontwerp-luchthavenbesluit en de milieueffectrapportage.

Je kunt tot en met woensdag 21 augustus 2019 je mening geven over de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit kun je doen door een zienswijze in te dienen en deze via email te sturen naar:  hdb.secretariele.ondersteuning@mindef.nl.

Of per post naar:

Ministerie van Defensie

Directie Integraal Beleid

t.a.v. Zienswijze De Peel

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen