9.6 C
Deurne
vrijdag 19 april 2024
Home- DeurnePlan voor ‘slangengiflaboratorium’ in Deurne is volgens Animal Rights ‘prematuur, onvolledig en...

Plan voor ‘slangengiflaboratorium’ in Deurne is volgens Animal Rights ‘prematuur, onvolledig en onzorgvuldig’

Al sinds 2018 houdt de mogelijke komst van een bedrijf dat antiserum tegen slangengif produceert, de gemoederen bezig in Deurne. Vorige week donderdag was de laatste dag dat er bezwaren konden worden ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan dat nodig is voor de start van het laboratorium aan het Riet 3 in Deurne, met een stal voor 350 tot 400 konijnen, waarvan bloed wordt afgenomen om het antiserum te kunnen maken.

Eén van de ingediende bezwaren komt van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Erwin Vermeulen van deze organisatie snapt niet dat gemeente Deurne akkoord kan gaan met een bedrijf waarvan niet echt duidelijk is, wat het precies is en welke ‘status’ het krijgt: “Is het nu een konijnenhouderij, slangengif-konijnenlab of een dierproefcentrum? Men weet het in Deurne zelf niet!”

Konijnenhouderij
Het ontwerpbestemmingsplan heeft het volgens Vermeulen over ‘de oprichting van een onderzoekscentrum voor de productie van antiserum tegen slangengif en diagnostische teststrips.’ “De natuurvergunning is echter al eerder afgegeven ‘voor de oprichting van een konijnenhouderij’”, aldus de adviseur van Animal Rights.

Daarbij wijst Erwin Vermeulen op de beantwoording van raadsvragen door Theo Hikspoors, van toen nog Progressief Akkoord/Groen Links op 21 februari 2019: “De bedrijfsvoering is het meest vergelijkbaar met een konijnenhouderij waar vlees geproduceerd wordt. Een dergelijk bedrijf is passend binnen een agrarische bestemming (in het buitengebied)”, meldde het college destijds. “Het bedrijf werd dus gepresenteerd als een konijnenhouderij, waar in plaats van vlees, bloed (met antistoffen) wordt ‘geoogst’”, concludeert Vermeulen.

Anterieure overeenkomst
In de bekendmakingen van vergunningsaanvragen is terug te vinden dat burgemeester en wethouders van Deurne op 27 november vorig jaar bekend hebben gemaakt dat er al een zogenoemde anterieure overeenkomst is afgesloten met de initiatiefnemer en eigenaar van het Riet 3 in Deurne.

Een dergelijke voorafgaande overeenkomst wordt al aangegaan voordat het bestemmingsplan is vastgesteld. “In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkelingen op bovengenoemd perceel, de rechten en plichten als ook over de vergoeding van de kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen”, aldus de gemeente.

Niet passend
Dat maakt volgens Animal Rights net als het ontwerpbestemmingsplan niet duidelijk hoe de dieren gehouden zullen worden in Deurne. “De toelichtingstekst spreekt nu over groepshuisvesting, maar de tekeningen in dezelfde toelichting vertellen een ander verhaal: ‘480 kooien / 400 bezet’. Eenzame opsluiting wordt in de reguliere konijnenhouderij stap voor stap verboden”, zegt Vermeulen. Dit houdt volgens hem in dat het nieuwe bedrijf aan Riet 3 op dit moment al niet meer passend is binnen de tijdgeest. “Het is daardoor ook maar zeer de vraag of dit project nog wel passend is binnen de goede ruimtelijke ordening.”

Daarnaast haalt de adviseur van Animal Rights de uitspraak aan die inmiddels scheidend wethouder Marinus Biemans deed in de vergadering van de Raadscommissie Omgeving in september van vorig jaar. “Heel soms zijn mijn persoonlijke mening en geweten moeilijk te verenigingen met een besluit. En dit is zo’n situatie”, lichtte Biemans destijds toe.

Dierproeven
Vermeulen vindt het opmerkelijk dat de wethouder in eerdere documenten meldde dat er in het bedrijf geen dierproeven worden uitgevoerd op de konijnen, maar later zegt: “Als mens ben ik zoveel mogelijk tegen het gebruik van proefdieren, in de meeste gevallen zijn er ook alternatieven. Om deze reden heb ik in het college tegen dit initiatief gestemd.”

“Alleen al vanwege de verwarring die er ook in het college en de raad van Deurne blijkt te zijn, zou moeten worden onderbouwd waarom dit project wel of geen dierproefcentrum en/of veehouderij is”, zegt Vermeulen van Animal Rights. “Zolang daar geen duidelijkheid over is, is het ontwerpbestemmingsplan prematuur, onvolledig en onzorgvuldig.”

Lees ook: Nieuwsdossier Laboratorium voor antiserum tegen slangengif

Foto: Pexels

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen