15.9 C
Deurne
vrijdag 21 juni 2024
Home- DeurnePolitiek in Deurne wil opheldering van college over gang van zaken rond...

Politiek in Deurne wil opheldering van college over gang van zaken rond opvang asielzoekers in Liessel

Het college van Deurne wilde ‘om onnodige onrust te voorkomen’, de plaatsing van 40 tot 45 vluchtelingen aan ’t Zand 17 in Liessel vertrouwelijk houden tot de vergunningaanvraag van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) binnen was. Politieke partij Onafhankelijke Groep Deurne (OGD) wil burgemeester en wethouders ter verantwoording roepen over de gemaakte keuzes bij de plannen voor de opvang van vluchtelingen in Liessel.

Benny Munsters van Onafhankelijke Groep Deurne zegt dat zijn partij B&W herhaaldelijk heeft aanbevolen om de taakstellingen vanuit de rijksoverheid wat betreft vluchtelingen en asielzoekers bekend te maken aan inwoners en uit te leggen wat dit precies betekent.

Participeren
“Daarnaast is onder andere door Onafhankelijke Groep Deurne herhaaldelijk geadviseerd om vroegtijdig (preventief) richting inwoners een stappenplan bekend te maken voor als een locatie in beeld zou komen, zodat ze bekend zouden zijn met hun handelingsperspectief en de kans zouden krijgen om te participeren in de te maken keuzes”, zegt Munsters.

Verre van netjes
Ook politieke partij Transparant Deurne vindt dat de bewoners van ’t Zand in Liessel eerder hadden moeten worden geïnformeerd. Vooral omdat er nog een rechtszaak loopt van de bewoners tegen de gemeente over de mogelijke komst van 50 arbeidsmigranten op exact dezelfde locatie. “In de afgelopen jaren is er zeer onzorgvuldig omgegaan met de bewoners van ‘t Zand. Om nu, op deze manier, met dit besluit te komen is verre van netjes. Het contract met het COA is inmiddels getekend. Het besluit is in het geniep genomen”, zeggen Mieke Kuijpers-Aarts en Joan van Rixtel van Transparant Deurne.

Verantwoordingsvragen
Na vragen van bewoners van ’t Zand in Liessel heeft de gemeente Deurne bekendgemaakt dat er al op 28 maart in een besloten raadsinformatiebijeenkomst duidelijk was dat het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) mogelijk minderjarige vluchtelingen wilde opvangen in het pand aan ‘t Zand 17 in Liessel. Onafhankelijke Groep Deurne wil nu door gebruik te maken van het stellen van verantwoordingsvragen aan het college, duidelijk krijgen welke vragen er zijn gesteld vanuit de buurt. Ook wil de partij een afschrift van het antwoord dat het college van burgemeester en wethouders op 26 april richting omwonenden heeft verstuurd.

‘Overvallen’
“Wanneer inwoners in Deurne op basis van gelijkwaardigheid betrokken worden bij besluitvorming, kunnen ze bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door inwoners in Deurne te ‘overvallen’ met besluiten is het moeilijk draagvlak te creëren”, vindt Benny Munster van OGD. De bewoners van ’t Zand kregen afgelopen woensdag een brief waarin de gemeente de plannen over de komst van 45 vluchtelingen in de leeftijd van 15 tot 18 jaar toelichtte.

Onrust voorkomen
Waarom de informatie tot vorige week vertrouwelijk was gehouden, had volgens het college te maken met het feit dat er nog geen vergunningsaanvraag is van het COA. “Om onnodige onrust te voorkomen, was het voornemen om omwonenden direct na ontvangst van de vergunningaanvraag te informeren. Er hebben ons echter vragen vanuit de buurt bereikt. Daarom informeren we hen vandaag alvast”, zegt burgemeester Buter in een raadsinformatiebrief.

Vijf jaar
De verwachting is dat het COA één dezer dagen die aanvraag voor de vergunning zal indienen. De organisatie wil in Liessel een kleinschalige opvang-locatie realiseren en de locatie op ’t Zand 17 voor vijf jaar huren. Omdat er tijdens de vertrouwelijke bijeenkomst van 28 maart nog geen enkele zekerheid was of en wanneer die aanvraag zou komen, heeft het college toen besloten om de informatie vertrouwelijk te houden.

Ontoelaatbaar
Hoewel dat de gemeenteraad van Deurne geen zeggenschap had in de aanwijzing van een locatie voor de opvang van asielzoekers, heeft Munsters van Onafhankelijke Groep Deurne tijdens diverse bijeenkomsten richting B&W met klem geadviseerd om de omwonenden eerder te betrekken bij het proces en tijdig van de juist informatie te voorzien. Ook de fractie van Transparant Deurne vindt de werkwijze van het college ontoelaatbaar: “Angst voor de burger, mag geen reden zijn voor geheimhouding. De inwoners van Liessel hadden in het hele proces invloed moeten kunnen uitoefenen.”

Herhaalde adviezen
Onafhankelijke Groep Deurne wil nu van het college van burgemeester en wethouders weten waarom er geen gehoor is gegeven aan de herhaalde adviezen vanuit de gemeenteraad van Deurne. Ook wil de partij van Benny Munsters weten welke overwegingen een rol hebben gespeeld voor B&W om pas over twee weken de inwoners van het buurtschap met een informatiebijeenkomst verder te informeren. Die staat gepland voor donderdag 11 mei in het gemeentehuis, waarbij burgemeester en wethouders persoonlijk uitleg willen geven en vragen gaan beantwoorden. Ook het COA zal bij de bespreking aanwezig.

‘Tot op het bot’
Munsters is daarnaast niet gelukkig met de locatie waar de bijeenkomst moet gaan plaatsvinden. Hij vraagt zich waarom dit op het gemeentehuis gebeurt en niet op een voor de bewoners vertrouwde locatie. Transparant Deurne vindt ook dat er beter moet worden omgegaan met de gevoelens van de buurtbewoners en noemt de huidige gang van zaken een vorm van intimidatie: “Het college tergt het buurtschap tot op het bot. Buurtgenoten hebben bezwaar gemaakt tegen de eerdere plannen, maar het gemeentebestuur hield op alle mogelijke manieren de ondernemer de hand boven het hoofd. De buurt werd nergens bij betrokken.”

Hoge nood
De huisvesting van vluchtelingen aan ’t Zand in Liessel is volgens het college bittere noodzaak vanwege het grote tekort aan opvanglocaties waarmee het COA mee kampt. “Landelijk is er hoge nood aan plekken voor jonge vluchtelingen. Uit menselijk oogpunt willen we als gemeente een bijdrage leveren”, aldus burgemeester en wethouders.

Lees ook: Bewoners ’t Zand in Liessel snappen het niet meer; geen arbeidsmigranten maar wel 45 asielzoekers in de straat

Foto: Wikipedia

- Advertentie -
Lees ook

Meest Gelezen